Redactieblog

1 reactie

'Erfgenamen beschermd tegen schulden'

Een erfenis zomaar aanvaarden kan een groot gevaar opleveren, want tenzij ze anders bepalen, aanvaarden de erfgenamen ook de schulden.

En als die schulden groter zijn dan de bezittingen, dan kun je als erfgenaam bijbetalen. Dat zal in verreweg de meeste gevallen niet de bedoeling zijn. Gelukkig treedt de wet bescherming erfgenamen tegen schulden op 1 september 2016 in werking. En dat is een goede zaak. Onoplettende erfgenamen worden door deze nieuwe wet beter beschermd tegen de schulden van de erflaters. In de oude situatie is het met name pijnlijk als er pas enige tijd na het overlijden 'nieuwe' schulden opduiken. Was de erfenis al zonder voorbehoud aanvaard, dan zit de erfgenaam eraan vast en moet hij de schulden terugbetalen. Terugdraaien van de aanvaarding is niet mogelijk.

Zuivere aanvaarding

Ook na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan een erfenis gewoon in zijn geheel worden aanvaard. Er is al sprake van zo’n zogenaamde zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt, of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Het is dus opletten voor de erfgenamen. Het meenemen van een schilderij kan al tot een volledige aanvaarding van de erfenis - inclusief schulden - leiden. In sommige gevallen kun je het kunstwerk maar beter laten hangen.

Uitzonderingsclausule

De echte verbetering is de invoering van een uitzonderingsclausule. Voor gevallen waarin de erfgenaam na een zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, kan de zuivere aanvaarding alsnog worden teruggedraaid. In dat geval moet de erfgenaam binnen drie maanden de kantonrechter verzoeken de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard, hoeven de schulden alleen te worden betaald met geld uit de erfenis. De erfgenamen hoeven dan niet zelf bij te betalen.

Maar let op: omdat er een onderzoeksplicht geldt voor de erfgenaam, heeft de minister gesteld dat niet snel sprake is van een onverwachte schuld. Is de nalatenschap echter inmiddels vereffend of verdeeld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen, voor zover deze niet uit zijn erfrechtelijke verkrijging kan worden voldaan.

Toch iets om in het achterhoofd te houden ingeval van erven!

Eén reactie

  • alco1

    Vooral mensen waar je tegenop kijkt, kunnen je enorm negatief verrassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.