2 reacties

'Asbestdakenverbod vraagt om actie'

Na 2024 moeten de asbestdaken zijn verwijderd. Het jaar 2024 lijkt ver weg, maar het is vijf voor twaalf. Om problemen te voorkomen is het nu tijd voor actie, stelt advocaat vastgoed Kim Aupers.

Er liggen nog miljoenen vierkante meters asbestdaken, met name op agrarische schuren en stallen. Asbestdaken laten vervangen kost handenvol geld en vergt investeringen. In het geval niet wordt overgegaan tot het vervangen van asbestdaken, loopt u als gebouweigenaar niet alleen het risico dat u na 2024 verplicht wordt de asbestdaken te verwijderen, maar kan u eveneens een dwangsom worden opgelegd. Ook verzekeringstechnisch kunnen problemen ontstaan indien u na 2024, wanneer asbestdaken dus illegaal zijn, nog een asbestdak heeft. In de tussentijd loopt u nog het risico dat er waardevermindering van uw onroerend goed optreedt, indien u met uw agrarische schuren en stallen nog geen plannen heeft tot sanering. Tijd voor actie dus!

Asbestdakenverbod

Op 3 maart 2015 is door de Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) het ontwerpbesluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit ontwerpbesluit omvat een verbod op asbestdaken vanaf 2024. Op grond van het ontwerp zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk voor de verwijdering en vervanging hiervan. De agrarische sector in Nederland heeft het grootste gedeelte van het totaal aantal vierkante meters asbestdaken. Dit verbod zal hen dan ook hard treffen.

Kritiek op het asbestdakenverbod

Dat niet iedereen het eens is met het verbod op asbestdaken blijkt ook uit het pamflet 'Laten we eindelijk normaal doen over asbest', waarin onder meer wordt gesteld dat de verhouding tussen de kosten en baten van grootschalige asbestsanering scheef is. Ook hoogleraar Ira Helsloot is het niet eens met het besluit om vanaf 2024 asbestdaken te verbieden en noemt het 'weggegooid geld voor schijnveiligheid' (Volkskrant d.d. 2 juni 2016). Ondanks alle kritiek houdt de staatssecretaris vooralsnog voet bij stuk en blijft zij achter het besluit staan.

Lees meer over subsidies voor asbestsanering en zonnepanelen in het dossier

Financiële strop

Het asbestdakenverbod is een groot probleem voor de agrarische sector en drukt op de liquiditeit van veel boerenondernemingen. Hoewel voor het verwijderen van asbestdaken vanaf 4 januari 2016 subsidie kan worden aangevraagd door particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden, en ook voor het aanbrengen van zonnepanelen subsidie beschikbaar is, is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat.

De subsidie voor het verwijderen van asbestdaken bedraagt maar €4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van €25.000. Bovendien ligt er dan nog geen nieuw dak op. In sommige provincies is de subsidiepot ook al leeg. Daarnaast zijn er geluiden uit de asbestbranche dat er onvoldoende capaciteit is om alle asbestdaken tijdig te vervangen. Dit zal de prijzen voor het saneren van asbestdaken alleen maar opdrijven. De bijdrage van €75 miljoen die de overheid tot nu toe beschikbaar heeft gesteld is véél te weinig.

Géén maatwerk

Er is nog meer kritiek. Het jaar 2024 is te vroeg. Verschillende boeren betogen dat hun asbestdaken nog in goede staat verkeren (daken kunnen langer mee) en nog niet aan vervanging toe zijn. Het huidige asbestdakenverbod biedt geen maatwerk. Ook wanneer er nog geen sprake is van verweerde asbestdaken, moeten deze daken vóór 2024 vervangen zijn.

'Boeren, verenig u!'

Er zijn verschillende argumenten tegen het asbestdakenverbod. U kunt daarmee aan de slag en zo proberen mee te werken aan een wijziging/beperking van het asbestdakenverbod, met als doel dat onder meer de termijn (2024) wordt verlengd en zo te strijden voor een hogere financiële compensatie voor de agrarische sector. Hiervoor kan aandacht worden gevraagd middels bijvoorbeeld een open brief aan de Staatssecretaris.

Tegelijkertijd kan een (politiek) lobbytraject met de woordvoerders van de verschillende fracties worden gestart. Dit is alleen zinvol als een groep zich verenigt die een groot aantal vierkante meters asbestdaken vertegenwoordigt. Dus boeren, verenig u! Er staat te veel op het spel om stil te blijven zitten.

Laatste reacties

  • a van Gerwen

    Wordt er ook bij stil gestaan dat niemand zit te wachten om in de wintermaanden een dak te vervangen als de kans op regen of ander slecht weer het grootst is. Als het grootste deel ook nog eens in de zomermaanden moet gebeuren wordt de tijd nog krapper.

  • farmer135

    Om alle daken te saneren is minimaal 10 jaar extra tijd nodig, en de meeste boeren hebben er ook het geld niet voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.