Commentaar

2 reacties

'Waterschappen hadden kunnen waarschuwen'

Onder boeren heerst ontevredenheid over waterschappen. Er is op zijn minst een communicatieprobleem.

In het Zuidoosten zijn boeren met wateroverlast erg ontevreden over de waterschappen. Na de zware buien vanaf begin juni, met bijbehorende schade, hoor je daar praten over waterschappen als verambtelijkte natuurorganisaties; organisaties die eerst oog hebben voor de bebouwde omgeving, dan voor flora en fauna en amper nog voor boeren. 'Doodzonde', zo klinkt het, 'dat onze dure landbouwgrond wordt geofferd om de dorpen droog te houden'.

Boeren vingen in 2014 en '15 bot bij waterschap

Het is geen nieuw geluid. Rond Almkerk, in West-Brabant, liep in zowel de zomer van 2015 als die van 2014 water vanuit de sloten het land op. Boeren vingen vervolgens bot bij het waterschap. Friese en Oost-Gelderse boeren hebben soortgelijke ervaringen. Boeren hebben het gevoel tegen een muur op te lopen.

Communicatieprobleem is boerenclubs en waterschap te verwijten

Op zijn minst is er hier een groot communicatieprobleem. Als er verschil van mening of onwetendheid is over wat waterschappen anno 2016 in voor boeren kunnen betekenen, dan moet dat niet pas aan de orde komen als honderden hectare aardappelen verrotten.
Zo'n communicatieprobleem is boeren(organisaties) én waterschappen te verwijten. Eigenlijk de waterschappen nog het meest. Het klimaat verandert. Dat heeft groot effect op de waterhuishouding en -overlast. Water is waar waterschappen over gaan. Zij hadden beter dan wie ook kunnen weten, en er vroegtijdig voor kunnen waarschuwen, waar de knelpunten zouden ontstaan.

Als er verschil van mening of onwetendheid is over wat waterschappen anno 2016 in voor boeren kunnen betekenen, dan moet dat niet pas aan de orde komen als honderden hectare aardappelen verrotten. Zo'n communicatieprobleem is boeren(organisaties) én waterschappen te verwijten

Laatste reacties

  • kraats

    Er is geen communicatie-probleem; de mannetjes moet gewoon aangestuurd worden. Sloten maaien 2x/jaar; op tijd sluizen open en gemaal vroegtijdig al aanzetten, sloten verbreden en verdiepen en reservepompen bij boeren stallen...
    meer niet... , hoe simpel kan het zijn !

  • agratax(1)

    @kraats. Als de waterschappen beginnen met peilverlaging, terug naar voor de invloed van de natuur lobby is er al veel gewonnen. Minimaal 2x per jaar sloten maaien en als de boeren hun eigen sloten dan ook netjes onderhouden (duikers open, kanten gemaaid etc.) is de buffer aanzienlijk vergroot en de afvoer gaat sneller. Om de waterafvoer weer op de oude snelheid te krijgen, moeten wel eerst onze regenten hun kelders en tuinen onder water hebben staan, anders reageren ze niet. Maar vooral de natuurlobby moet verzuipen dan veranderen ze hun zienswijze hopelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.