Redactieblog

4 reactieslaatste update:27 jun 2016

'Christendemocratisch 'reddingsplan' voor landbouw'

De christendemocraten in het Europarlement, de EVP, willen met een reddingsplan de landbouw uit het slop halen. Doel is de positie van boeren en tuinders in de keten te versterken, de macht van supermarkten in te perken en de beschikbaarheid van kredieten te vergemakkelijken.

De Europese christendemocraten roepen de Europese Commissie op met tal van maatregelen te komen, die verlichting moeten brengen op de markt. De crisis gaat zo diep dat de Europese voedselzekerheid en onafhankelijkheid op het spel staat, zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA) in een toelichting bij het plan. Volgens haar is het hoog tijd dat melkveehouders en varkenshouders de helpende hand toegeworpen krijgen.

De crisis gaat zo diep dat de Europese voedselzekerheid en -onafhankelijkheid op het spel staat, zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA).

'Superheffingsgelden inzetten om landbouwcrisis te bezweren'

De EVP-fractie wil onder andere dat alle superheffingsgelden die vorig jaar zijn geïnd (ongeveer €812 miljoen) nu worden ingezet om de crisis te bezweren. Een deel daarvan is al aangewend voor het crisispakket (€500 miljoen) van september vorig jaar.

Andere onderdelen van het EVP-plan:

 • de instelling van een wettelijke betalingstermijn (30 dagen);
 • het schrappen van private certificering op kosten van de producent;
 • het versoepelen van de interventiemogelijkheden voor de Europese Commissie;
 • het stimuleren van het gebruik van boter en melkpoeder bij de productie van ijs en bakkerijproducten;
 • een verbod op contractbeëindiging bij prijsdaling;
 • de instelling van overbruggingskredieten voor ondernemers met financiële problemen;
 • de invoer van agrarische producten moet aan dezelfde dierenwelzijns-, milieu- en consumentenbescherminings-eisen voldoen als de productie binnen de Europese Unie.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Het laatste regeltje geeft me het gevoel, dat de EVP voor landbouw de vrije wereld markt buitenspel wil zetten, als de boeren in de knel dreigen te raken. Dit zou wel eens de oplossing van de (te) lage voedselprijzen kunnen zijn. Het is tevens het einde van welke vrijhandels overeenkomst dan ook. Willen we terug naar de tijd van het begin van de EU voor de boeren geen punt maar dan zullen ze wel aan de productie beperking moeten om de prijs er op te houden en de pakhuizen leeg te houden.

 • alco1

  Ik denk dat als er al iets mogelijk zou zijn, dat dan is het beperken van de macht van de supers.
  Hier mis ik echter een plan, al zou ik ook niet weten hoe?
  Geld verstrekken of interventie oprekkingen lost niets op.

 • Bennie Stevelink

  Al vaker heb ik gewezen op de wenselijkheid van een verbod op winkelmerken. Ik weet alleen niet of dit juridisch haalbaar is. Door winkelmerken wordt het consumentenproduct zoals een pak vla gedegradeerd tot een generiek product waarbij supermarktketens de mogelijkheid hebben verschillende producenten op basis van kale prijs tegen elkaar uit te spelen. Ook vormt het een constante onderdrukking van andere waarden dan de kostprijs zoals dierwelzijn en duurzaamheid.

 • Kees Antuma

  Als het laatste punt consequent wordt ingevoerd , die maakt gelijk de andere punten overbodig ! Met een gelijk speelveld binnen de EU Mevr Schreijer

Of registreer je om te kunnen reageren.