Redactieblog

18 reacties

'Boer wees alert op kritische burgers'

Kalf-bij-de-koe en Roundup laten zien dat de maatschappelijke acceptatie van hoe boeren te werk gaan, flinterdun is.

Vorige week werd ik geïnterviewd over de toekomst van de veehouderij in Nederland. Eerst door een groep studenten van Saxion Hogeschool. Het ging hier meer om het interviewen zelf dan om de inhoud. Geeft niet, ik kon mooi warmdraaien voor het tweede interview. Dat was met ­iemand van een onderzoeksbureau. Dat had een opdracht binnengehaald, maar wist zelf de antwoorden niet. Dat gebeurt veel vaker, en meestal zeg ik dan nee, of ik wil mijn uren declareren. Een enkele keer, zoals deze, was ik in een goede bui en kon het gratis.

Productieproces op de helling

De belangrijkste vraag was wat de grootste bedreiging voor de melkveehouderij is. Het antwoord is simpel: maatschappelijke acceptatie. Oftewel, accepteert de samenleving de ontwikkelingen in de melkveehouderij? Alles wijst erop dat die acceptatie onder druk komt te staan. Dat hebben we gezien bij de 'kalf-bij-de-koe'-discussie in de Tweede Kamer. Het had maar een haartje gescheeld of de sector was opgezadeld met iets dat het hele productieproces op de helling had gezet, en dat nog slecht was voor het dierenwelzijn ook. Daaruit blijkt dat het er niet eens veel toe doet hoe het uitwerkt voor milieu of dierenwelzijn.

Alleen het gevoel telt

Het gevoel is het enige dat telt. En gelukkig is dat met goede communicatie te beïnvloeden. En wat het nog lastiger maakt: ook iets dat technisch perfect op orde is, kan toch als niet acceptabel beoordeeld worden. Denk dus niet dat je als sector veilig bent, als je binnen de gestelde regels blijft.

Kalf-bij-koe-discussie: het had maar een haartje gescheeld of de sector was opgezadeld met iets dat het hele productieproces op de helling had gezet, en dat nog slecht was voor het dierenwelzijn ook.</p>
<p><em>Foto: Ton Kastermans</em>
Kalf-bij-koe-discussie: het had maar een haartje gescheeld of de sector was opgezadeld met iets dat het hele productieproces op de helling had gezet, en dat nog slecht was voor het dierenwelzijn ook.

Foto: Ton Kastermans


Precies hetzelfde als met de kalfjes, gebeurt nu met Roundup. Het kan zo veilig zijn als wat, elk onderzoek kan dat aantonen, maar als het publiek denkt dat het kankerverwekkend is, is het einde verhaal. Nu denk ik dat het net als met de kalfjes ook met Roundup wel goed komt, maar alweer, langs het randje. Stel je eens voor hoe een veehouder mais moet verbouwen zonder Roundup. Het milieu wordt er waarschijnlijk slechter van als Roundup verboden wordt. Het is zaak dat goed te communiceren.

Maatschappelijke acceptatie bepaalt productieruimte

Het wachten is op een volgend incident. Laat ik alvast wat mogelijkheden noemen: ki wordt verboden, want zo komt de koe niet aan haar gerief. Een spuitvrije zone van 30 meter vanwege een salamandersoort. Varkens moeten verplicht buiten worden gehouden, vanwege natuurlijkheid. Koeien moeten met de hand gemolken, want dat vinden ze lekkerder. Eieren moeten minstens 5 dagen onder de kip blijven, vanwege het moedergevoel. Deze zullen het waarschijnlijk niet worden, maar iets vergelijkbaars kan zomaar opduiken. Land- en tuinbouw, pas dus heel goed op. Uiteindelijk bepaalt niet de fosfaatproductie, de opbrengst of het aantal GVE per hectare, of het celgetal van de melk de ruimte om te produceren, maar de maatschappelijke acceptatie.

Laatste reacties

 • info337

  De boeren in Weststellingwerf hebben dit al opgepakt en samen met VANL een izi.TRAVEL route gemaakt waarin de boeren hun verhaal vertellen.

  <>

  <>

 • farmerbn

  Ten eerste is het natuurlijk schandalig dat zo'n onderzoeksbureau een opdracht krijgt als ze er zelf niets van weten. Wat is dan hun toegevoegde waarde? Ten tweede geeft de heer Strijker, de burger met dit artikel te veel invloed. Maatschappelijke acceptatie heeft zijn grenzen. Bijna niemand wil belasting betalen en belasting betalen is niet best maatschappelijk geaccepteerd. Toch heeft de Nederlandse politiek het niet afgeschaft. Een verbod op chemische middelen is niet erg , er komt alleen honger in de wereld en dat wil eigenlijk ook niemand. Dus als chemische bestrijdingsmiddelen niet goed maatschappelijk geaccepteerd zijn , blijven we het toch gebruiken. Je kunt dus allen die dingen verbieden als de samenleving de gevolgen kunnen dragen. En dan kun je stellen dat het maatschappelijk niet geaccepteerd was.

 • alco1

  Kortom.
  Onze belangenbehartiger ( Het LTO ) moet veel meer op de barricades, omdat anders fantasieën als de waarheid gezien worden.

 • Rozalien

  Onbegrijpelijke stelling over Roundup. Hier wordt al twintig jaar prima maïs verbouwd zonder een druppel Roundup. Bij graslandvernieuwing kan je volstaan met onderploegen.

 • Bennie Stevelink

  @Rozalien, kweekgras onderploegen heeft geen zin omdat juist door dat onderploegen er alleen maar meer van komt.

 • Bennie Stevelink

  Het probleem met maatschappelijke acceptatie is dat het steeds meer om gevoelens gaat los van feiten , zoals Dirk Strijker ook al aangeeft. Ik heb dan automatisch de neiging mij af te vragen welke gevoelens dit zijn en waar die vandaan komen.

  Laats was er bij Foodlog een discussie over voedselhypes waarbij werd opgemerkt dat mensen meer geloof hechten aan ongefundeerde gezondheidsclaims van een bekende Nederlander dan aan de feiten van deskundigen.
  Ik denk dat de oorzaak van dit verschijnsel vooral gezocht moet worden in de ontkerkeling.
  De eerste functie van een geloof is dat het een omgangsvorm biedt voor de eindigheid van het leven. Volgens het geloof heb je zelf invloed hoe het jou vergaat na het einde van het aardse leven: als je nooit gestolen hebt, nooit iemand vermoord en je nooit ingelaten hebt met wilde vrouwen ga je naar het paradijs. Het kerkbezoek is verdwenen, het geloof verwatert maar de behoefte aan een omgangsvorm met de eindigheid van het leven blijft bestaan. Deze omgangsvorm of invloed op de eindigheid van het leven wordt gezocht in voedselhypes en gezondheidsmanies. Men is hierbij niet geïnteresseerd in feiten, het gaat immers om een gevoel, een geloof.
  De eisen die men stelt aan de landbouw zijn hier waarschijnlijk steeds meer een afgeleide van.

 • boer drenth

  Nou dirk je kan wel mais verbouwen zonder roundup. Maar moeten we nu elkekeer We door de knieen voor wat de burger er van vindt. Ik weet uit ervaring dat de burgers lang niet op een lijn zitten ,over dit en dat. WE moeten als akkerbouw en alle veehouders netjes werken ,en ons aan de regels houden. Maar we kunnen niet werken met regels van mensen die overal een mening over hebben ,maar weinig van de landbouw weten.

 • denker1234

  Er is een grote weerstand ontstaan tegen de Multinationals en de 1% rijkste mensen op aarde,daarom moeten round up en de GMO rassen het ontgelden.Bij grote winkelketens is dat anders omdat alles veel goedkoper is dan bij de locale winkelier, hier spreekt de portemonee,Bij Monsanto is dat anders de consument doet geen boodschappen bij Monsanto ,vandaar de hetse,

 • landboer

  Gebruik bijna nooit Roundup ,alleen uit gemakzucht als er veel kweek staat ,maar die is met schraal voorjaarsweer ook wel anders aan te pakken.

 • boerke brabant

  we komen al helemaal tegemoet aan de wensen van de burger; geen gele flappen in de oren van een pas geboren kalf knijpen, is zielig voor het kalf. (zie de bijgevoegde foto...)

 • oorspronkelijk

  het is allemaal zo dubbel.
  de hoogste opbrengsten zijn in alle modellen op milieu en natuur het meest efficient.
  maar het traditionele gebruik van antibiotica bestrijdingsmiddelen humaan waardig voedsel zetten maatschappelijke druk op deze manier van ondernemen.
  tijd voor een winst-verliesrekening zonder emoties

 • oorspronkelijk

  begrijp ik het niet?
  Monsanto mais is genetisch aangepast om tegen roundup te kunnen.
  daarom eenzijdigheid overstijgen en een totaal beeld vormen .
  gemanipuleerd voedsel is een heet hangijzer
  helaas word alles onder een noemer geplaatst.
  tegen genetisch voedsel kan agrarisch bedrijfsleven goodwill kweken??
  misschien toch een discussie met ruilhandel

 • Jan-Zonderland

  Dirk je bent in mijn ogen al net zo onwetend als het grote publiek om met een voorbeeld te komen dat maisteelt onmogelijk zou zijn zonder Round Up (glyfosaat). Dat is grote onzin, zoals ook al eerdere reacties aangeven. Het punt is dat als we niet meer over glyfosaat kunnen beschikken, we terug moeten grijpen op andere middelen die vaak veel schadelijker zijn voor het milieu waar van ook de mens deel uitmaakt, en dat het totale gebruik in kg werkzame stoffen daarbij waarschijnlijk behoorlijk omhoog zal gaan. Om bij jou vergelijking met de kalf bij de koe discussie te blijven: ook bij in oering van xie regel zullen de koeien en de meeste kalveren het wel overleven maar het zal er voor beiden niet beter op worden.

 • info36

  Voor dat je onderploegt even met Round Up spuiten, dit bevordert de vertering en je bent van de wortelonkruiden af.

 • j.verstraten1

  Kijk naar de nertsenhouderij, geen draagvlak = geen toekomst. Op de barricades? Welke? Om draagvlak op te bouwen of om draagvlak te eisen?

 • A1967

  Volgens mij is dit artikel niets anders dan een waarschuwing om de koppen niet in het zand te steken, ik geloof niet dat dit bij iedereen is overgekomen.

 • alco1

  @Verstraten lijkt me ook echt een LTO er.
  Status maar lekker niets doen.
  Geen draagkracht komt doordat fantasieën onbelemmerd als waarheid kunnen worden gepredikt.

 • moi !

  Soms denk ik ook, is het niet te ver doorgeschoten? En waar zit de gulden middenweg. We worden zo al meer afhankelijk van de chemisch fabrieken . Uiteindelijk hebben we het ook zelf in de hand. Ook hier kunnen we mais verbouwen zonder RoundUp. Ik had je hoger ingeschat Dirk!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.