Commentaar

2 reacties

'Actie vereist in aanpak wateroverlast'

Extreem weer veroorzaakte miljoenen schade. Een eenduidige aanpak is er niet.

De wateroverlast in vooral Limburg en Zuidoost-Brabant trekt de aandacht. Terecht, de schade beloopt in de tientallen miljoenen euro's. In de regio is op percelen met aardappelen, uien en spinazie het gewas volledig verrot of verwoest. Klimaatdeskundigen waarschuwen dat we maar moeten wennen aan extreme weersituaties. Grote schommelingen in temperatuur, hagelbuien, hevige regenval in korte periodes. Wennen is één ding, het klinkt gemakkelijk. Maar met schadeposten tot in de tien- tot honderdduizenden euro's is toch vooral de vraag wat de boer eraan kan doen?

Beperkte belangstelling voor BWV

Natuurlijk is daar de zogenoemde Brede Weersverzekering (BWV), in het leven geroepen na de miljoenenschades in 1998 en 2002 en vorstschade in prei in 2010. De overheid wilde niet meer ad hoc bijspringen. Ondernemers kunnen tot 65% subsidie krijgen op de premie. Toch is de belangstelling voor deze verzekering beperkt. Voor sommigen is de schadedrempel te hoog, anderen hikken tegen premie aan.

'Waterschappen zouden niet tijdig hebben ingespeeld op dit veranderende klimaat'

De beschuldigende vinger gaat nu ook richting waterschappen. Zij zouden niet tijdig hebben ingespeeld op dit veranderende klimaat. Het waterstelsel is ontoereikend om de extreme regen af te voeren. Boeren bereiden schadeclaims voor. Hier is best iets voor te zeggen. Feit is ook dat op veel plaatsen omwille van andere bestemmingen (zoals natuur) het waterpeil juist iets hoger moet liggen. En in drogere periodes – ook die zullen vaker voorkomen! – willen de ondernemers een hoger peil.

Risico nemen

Een eenduidige oplossing is er niet. Zeker ook doordat ondernemers tegenwoordig álle percelen willen gebruiken voor hoog salderende teelten, zoals aardappelen. Met de huidige mechanisatie lukt dit meestal ook wel. De vraag is of zij niet bewust een risico nemen. En wie moet daarvoor opdraaien als het misgaat?

In de evaluatie van deze extreme periode is het goed om alle aspecten op een eerlijke manier te wegen. Wat zijn de knelpunten? Wat kan een waterschap? Welk risico neemt de ondernemer? Wat is overmacht, en wie draait dan voor die schade op? Hier moet worden gepolderd!

Laatste reacties

 • melkveehouder .

  Laat ons eens beginnen bij het begin. De Waterschappen zijn oorspronkelijk opgericht voor het beheren van water. Waterkwantiteit en waterkwaliteit. Boeren zijn gebaat bij voldoende en schoon water. Niet te veel en niet te weinig. Waarom gaat het mis? In de vroegere perioden trokken boer en Waterschap samen op. In het kader van de voedselvoorziening was het essentieel dat de waterhuishouding voor de landbouw in orde was.
  Toen kwam de periode dat voedselvoorziening niet meer zo'n thema was en de hippies van vroeger beleid gingen formuleren. De bloemetjes en de bijtjes kregen voorrang zonder oog te hebben voor de effecten voor de landbouw. Bureaucraten maakten beleid zonder het kantoor te verlaten. Gebiedsdeskundige voormannen werden vervangen door ecologen. En hydrologen bij de Waterschappen keken vooral naar het hydrologisch belang van de natuur. Dit aangestuurd door de politiek die mooie sier wilde maken bij het politieke electoraat. Als we het tij willen keren en een antwoord willen hebben op de waterproblematiek als gevolg van klimaatsverandering, dan zal de tijd moeten worden teruggezet. En dat betekent dat de historische gebiedskennis waarover de boeren beschikken weer leidend moet worden voor de aanpak van waterkwantiteitsbeheer en niet de mening van ecologisch vervuilde hydrologen met hun theoretische modellen.

 • Alex63

  let op BWV, ondernemers krijgen 65% subsidie van de premie excl. assurantiebelasting,
  dat is ook 21%!! Dus de subsidie is geen 65%. Naast de hoogte van de premie is 30% eigen risico minimaal ook niet weinig, je kunt dus max. 70% vergoeding krijgen, moet je wel 100% schade hebben, als je 50% schade hebt dan krijg je dus 20% uitgekeerd.
  De BWV is een catastrofe-verzekering zoals dat heet, als je 100% schade oploopt kun je verder met je bedrijf, heb je een jaar geen inkomen. zo gemakkelijk gaat het niet in de landbouw dus is een dergelijk tegemoetkoming hard nodig maar te duur, als we echter oplopen tegen dergelijke weersomstandigheden als in het zuiden en zuidoosten van het land heb je werkelijk een probleem daar zal een waterschap niks aankunnen veranderen, die verzekering moet beter!!! Alle partners moeten zorgen voor een gedragen polis met goede voorwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.