Redactieblog

'Veerkracht agrarische productie vaak onderschat'

In een mapje over de wereldlandbouwmarkten kwam ik een knipsel tegen van begin 2011, met als kop: "Ook in Nederland lege schappen".

Die kop was een wat ongenuanceerde samenvatting van uitspraken van mevrouw Van Ardenne, destijds de Nederlandse vertegenwoordiger bij de FAO. Zij maakte zich zorgen over de hoge voedselprijzen en sloot niet uit dat ooit ook in Nederland bepaalde producten niet meer in de schappen zouden liggen.

Veerkracht productiesysteem

Inmiddels zijn we vijf jaar verder; van lege schappen heb ik niet veel gemerkt, behalve bij ruzies tussen supermarktketens en voedingsmiddelenbedrijven. De wereldmarktprijzen van agrarische producten zijn intussen met zo'n 30% gedaald en liggen weer op het niveau van 2006/2007. De angstaanjagende voorspellingen over 'structurele voedseltekorten' komen tot dusver niet uit. Mede daarom is de gedachte van een jaar of vijf geleden, dat steun voor de landbouw overbodig is omdat de prijzen toch wel hoog zouden blijven, op zijn minst discutabel. De veerkracht van het agrarisch productiesysteem wordt wel veel geprezen, maar er wordt in de praktijk weinig rekening mee gehouden.

Stagnatie voedselproductie

In de jaren negentig waren er signalen dat de wereldvoedselproductie stagneerde, maar tussen 2000 en 2013 is ze weer met ruim een derde toegenomen. Als die tendens zich voortzet, wordt de noodzakelijk geachte groei van 70 à 80 % in 40 jaar vlot gehaald, tenzij factoren als klimaatsverandering of waterschaarste roet in het eten gooien.

De stagnatie van de voedselproductie hing althans voor een deel samen met de lage prijzen tegen het eind van de vorige eeuw. Daardoor werden investeringen en innovatie ontmoedigd. Dat was een van de oorzaken van de hoge prijzen rond 2010. De relatief lage prijzen van dit moment – overigens nog wel 15 à 20 % hoger dan rond 2000 - zouden een vergelijkbaar effect kunnen hebben.

De liberalisering van het landbouwbeleid, onder meer in de EU, biedt blijkbaar geen garantie voor stabielere wereldmarktprijzen. Toch is een redelijke mate van prijsstabiliteit uiterst belangrijk voor een verantwoorde ontwikkeling van de mondiale voedselvoorziening.

Of registreer je om te kunnen reageren.