Commentaar

'Regie in pachtdiscussie niet uit handen geven'

Een pachtakkoord loopt spaak op prijsregulering. Politiek Den Haag is aan zet.

LTO Nederland sprak eind april van een 'akkoord' over een nieuw pachtstelsel. Maar twee andere vertegenwoordigers van pachters, de Bond van Landpachters (BLHB) en NAJK, zetten níet hun handtekening onder dit nieuwe Akkoord van Spelderholt. In hun ogen is de herstelpoging na het klappen van de besprekingen in 2015 mislukt. De berichtgeving is exemplarisch voor de onenigheid in pachtland.

Bezwaren over huidige pachtstelsel

Waar gaat het om? Het huidige pachtstelsel uit 2007 stuit in de praktijk op veel bezwaren. Geliberaliseerde pacht is erg populair, ten koste van reguliere pacht. in 2015 groeide geliberaliseerde pacht (korter dan 6 jaar) met 30% naar bijna 90.000 hectare; reguliere pacht leverde 9% in en zakte naar 285.500 hectare. De markt regeert. Pachters bieden met geliberaliseerde pacht tegen elkaar op. In de praktijk leidt dit soms tot excessen. Een ander groot bezwaar is het uitmergelen van gronden. Boeren die torenhoge prijzen voor kortstondige pacht betalen, investeren niet in grondverbetering.

'Niemand staat te juichen bij het nieuwe pachtakkoord'

In het nieuwe Akkoord van Spelderholt is voorzien in vier nieuwe pachtvormen. Voor reguliere en flexibele pacht komt een prijstoets om excessen te voorkomen. Loopbaanpacht duurt 25 jaar en is niet overdraagbaar. Teeltpacht is voor korte duur.

Nee, niemand staat te juichen bij dit akkoord. Jonge boeren willen graag langdurige pachtovereenkomsten afsluiten. Het NAJK oordeelt dat het nieuwe pachtakkoord hiertoe niet aanzet. Volledige prijsregulering, zoals de BLHB voorstelt, is een gepasseerd station en past niet meer in deze moderne tijd. LTO Nederland had ook lange tijd dezelfde bezwaren, maar is toch overstag. De organisatie beseft dat dit akkoord beter is dan geen akkoord. Geen akkoord betekent het einde van reguliere pacht. Er wordt geen enkel nieuw contract meer gesloten.

Zelf regie houden

LTO wil het initiatief ook niet aan Den Haag laten. Iedereen kijkt nu naar staatssecretaris Martijn van Dam. Hij heeft nu het initiatief. (Jonge) boeren moeten dit niet willen. Elk systeem kent bezwaren. Probeer daar zelf regie in te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.