Redactieblog

2 reacties

'Pacht bij openbare inschrijving afgelopen'

Het is afgelopen met pacht bij openbare inschrijving als het pachtvoorstel dat er nu ligt wordt overgenomen door Den Haag, stelt columnist Willem Bruil.

Ooit leek een akkoord van Spelderholt dichtbij. Bij Spelderholt I (2014) was er alleen nog geen overeenstemming over het overgangsrecht, hoewel enkele dagen later de verpachters het ook met een ander onderdeel van het akkoord oneens bleken (de prijskorting op liberale pacht). De tweede poging (2015) leverde geen akkoord op en bij de derde poging (2016) bleek overeenstemming tussen de betrokken organisaties evenmin mogelijk. De BLHB en NAJK hebben afgehaakt. LTO is wel omgegaan.

Geklapt akkoord geen ramp

Er ligt dus nu een voorstel in Den Haag waarover geen overeenstemming is. Dat is jammer. Aan de inzet van de initiatiefnemers – Valk, Snijders en Verbakel – heeft dat volgens mij niet gelegen. Het is kennelijk onmogelijk om alle organisaties op een lijn te krijgen. Men hoeft zich daarover niet te verbazen, want dat is nog nooit gelukt. Jammer dus, maar het hoeft niet rampzalig te zijn.

Nu moeten de regering en de Staten-Generaal keuzes maken. De vraag is dan of hetgeen er ligt een goed voorstel is dat zo kan worden overgenomen, los van wat de pachtersorganisaties ervan vinden. Een belangrijk punt daarbij is of de flexibele pacht die nu wordt voorgesteld niet als vanzelf de standaardovereenkomst zal worden. Weliswaar is daarbij een zogenoemde correctieve prijstoetsing mogelijk, die al direct na het aangaan van de overeenkomst kan worden gevraagd en waarbij aan marktprijzen wordt getoetst. Echter de grote vraag is of en hoe die zal werken. Zullen pachters echt zo dapper zijn om na het ondertekenen van de overeenkomst naar de Grondkamer te stappen? Of zijn ze bang dat ze het dan een volgende keer wel kunnen vergeten? En hoe ziet een toetsing aan marktprijzen er dan uit? In elk geval zal het afgelopen zijn met pacht bij inschrijving. Immers: men kan gerust het hoogste bod doen en vervolgens een correctie vragen. En wat zal de op een na hoogste bieder dan zeggen?

'Moeten we de wet wel aanpassen?'

Ik ben er nog niet zo van overtuigd dat deze prijstoetsing zal verhinderen dat massaal liberale pachtovereenkomsten voor een korte duur worden afgesloten. Net zoals nu gebeurt. Of grijze dan wel zwarte pachtovereenkomsten, zoals nu ook gebeurt. Moeten we de wet dan eigenlijk wel aanpassen?

Laatste reacties

  • cornelis 22

    Als je eerst een overeenkomst sluit en je gaat de dag erop naar de pachtkamer voor een prijsverlaging ben je volgens Mr bruil
    dapper. Onbetrouwbaar lijkt mij beter op zijn plaats in zo een geval.

  • landboer

    Volgende keer wel vergeten??? Zo iemand huurt hier in de buurt nooit land weer!

Of registreer je om te kunnen reageren.