Redactieblog

'Bestemmingsplan hoogtepunt in politiek'

Een bestemmingsplan maken is tegenwoordig een hele klus. "Ook de techniek van bestemmingsplannen wordt steeds ingewikkelder, zodat er nog maar weinigen zijn die direct begrijpen wat er nu precies wordt geregeld", aldus columnist Willem Bruil.

Een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied maken, is altijd wel een hoogtepunt in de politiek van plattelandsgemeenten. Vroeger was dat een gemakkelijke opgave: het buitengebied was voor de boeren. Die moesten weer tien jaar vooruit kunnen, dus kregen ze simpelweg grotere bouwblokken, al naar gelang de wensen.

Burgers in het buitengebied

In het buitengebied wonen allang niet meer alleen boeren, maar ook burgers, en natuur en landschap zijn een grote rol gaan spelen. Burgers, boeren en belangenorganisaties staan tegenover elkaar. De relatie landbouw-natuur is een problematische: veehouders die willen uitbreiden, stuiten op Natura 2000. In bestemmingsplannen moet dus worden opgenomen dat er geen toename van de stikstofdepositie mag optreden, waardoor uitbreiding van stallen al bijna onmogelijk wordt. Het opnemen van salderingsmogelijkheden in bestemmingsplannen is bijna niet te doen en een relatie met het PAS is niet mogelijk.

'Als een boer een beetje wat voorstelt, heeft hij een actiegroep tegenover zich'.

Actiegroepen tegen uitbreiding

Ook de relatie burgers-boeren is problematisch. Als een boer een beetje wat voorstelt, heeft hij een actiegroep tegenover zich, die alles uit de kast haalt om uitbreidingen tegen te gaan. Ook de techniek van bestemmingsplannen wordt steeds ingewikkelder, zodat er nog maar weinigen zijn die direct begrijpen wat er nu precies wordt geregeld. En dan moeten er nog voorzieningen worden getroffen voor bouwen, werken en werkzaamheden, nevenactiviteiten, recreatie, plattelandswoningen en noem maar op.

Bestemmingsplan al snel verouderd

Vorige week is in de gemeenteraad van Aalten zo'n plan vastgesteld, na talloze insprekers met zienswijzen en urenlange vergaderingen, amendementen en moties. Een hoogtepunt. Op het moment van vaststellen is zo'n bestemmingsplan al weer verouderd.

Groot voordeel is wel dat de gemeente nu weer tien jaar lang leges kan vragen voor afwijkingen van het plan. Alleen al over de definitie van grondgebonden agrarisch bedrijf kan men lang nadenken: "een agrarische bedrijfsvoering, waarbij de productie voor méér dan de helft afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond (als productiemiddel) waar het bedrijf over kan beschikken". En dan heb ik het nog maar niet over handhaving.

Of registreer je om te kunnen reageren.