Expertblog

8 reacties

'Oekraïne-referendum: de keus is aan u'

Het associatieverdrag met Oekraïne biedt Nederland kansen in export van agrarische producten. Bovendien ontstaat zo een eerlijker Europees speelveld in handelsbetrekkingen.

Over ruim een week is het zover, dan mag u gaan stemmen over het associatieverdrag wat de Europese Unie met Oekraïne heeft gesloten. Maar stemt u vóór of tegen het akkoord? Ik vertel u graag waarom de land- en tuinbouwsector op 6 april naar mijn mening vóór het verdrag zou moeten stemmen.

Nederland is, na de Verenigde Staten, de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Om die positie te behouden is het van groot belang dat we onze exportpositie versterken. Het verdrag met Oekraïne biedt daartoe kansen. Het land telt 44 miljoen inwoners en vormt een belangrijke potentiële afzetmarkt die nu nog volop wordt beschermd door protectionistische wetgeving. Het associatieverdrag moet daarin verandering brengen.

Ja stemmen bekent impuls voor BV Nederland

Na Duitsland is Nederland met €5,2 miljard de grootste investeerder in Oekraïne. We exporteren momenteel goederen ter waarde van €800 miljoen naar het Oost-Europese land. Dat bedrag kan in de komende jaren fors oplopen omdat in het verdrag is vastgelegd dat Oekraïne importtarieven grotendeels zal opheffen op agrarische producten als kaas. Instemming met het verdrag zou dan ook een impuls betekenen voor de BV Nederland.

Eerlijker Europees speelveld

Verbetering van de handelsbetrekkingen is misschien niet eens het belangrijkste argument. Een eerlijker Europees speelveld is wellicht nog veel belangrijker. Want hoewel Oekraïne geen lid is van de EU, exporteert het land jaarlijks voor €3,9 miljard aan land- en tuinbouwproducten naar de EU. En dat terwijl de Oekraïense producenten zich niet aan de Europese normen hoeven te houden op het gebied van dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan de kooi-eieren.
Het verdrag zorgt er voor dat de normen voor Oekraïense producenten in de komende jaren worden opgetrokken om aan de eisen van Europese consumenten en importeurs te voldoen. Knelpunten kunnen op die manier worden weggewerkt, zodat er op termijn weer sprake kan zijn van een eerlijke markt. Zo is in het verdrag onder meer vastgelegd dat Oekraïne de import van Europese agrarische producten niet in zijn geheel stil mag leggen wanneer er een lokale uitbraak is van een dierziekte. Ziektevrije gebieden mogen in dat geval nog steeds blijven exporteren naar de Oekraïne.

Een ander belangrijk punt is dat Oekraïne heeft aangegeven EU-producten met een beschermde geografische aanduiding te zullen erkennen. Dat is belangrijk voor de producenten van bijvoorbeeld Edammerkaas, Goudse kaas en de Westlandse druif. Erkenning van dergelijke producten zal de export zeker bevorderen.

Streven naar groter en stabiel Europees economisch blok

Tegenstanders vrezen dat met het sluiten van het verdrag de eerste stap op weg naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne is gezet, maar daarmee heeft deze overeenkomst niets te maken. Het associatieverdrag heeft wel alles te maken met het streven naar een groter en stabiel Europees economisch blok. Een stabiele buur is voor de Europese Unie namelijk van groot belang. Als Oekraïne ineen zou storten, zou dat grote gevolgen hebben voor Europa.
Het uitblijven van ratificatie van het verdrag, kan leiden tot economische schade voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Nederland zal bij afwijzing van het verdrag namelijk niet kunnen profiteren van de voordelen die de overeenkomst biedt in tegenstelling tot andere Europese landen. Afwijzing van het verdrag kan ook leiden tot een negatieve houding van het Oekraïense bedrijfsleven, en mogelijk ook van andere Oost-Europese landen, ten opzichte van Nederland. Dat zou nadelig uitpakken voor onze concurrentiepositie.

Ja-stem zorgt niet voor oorlog met Poetin

Ondanks de voordelen die kleven aan een ja-stem voor het verdrag, bestaat bij sommige mensen de angst dat een 'ja' zal leiden tot een oorlog met Poetin. Die vrees is onterecht omdat het verdrag al op 1 januari grotendeels in werking is getreden en niet heeft geleid tot een verslechtering van het conflict in Oekraïne. Ook staan de sancties die door de EU tegen Rusland zijn afgekondigd, los van het associatieverdrag.

Een stem vóór het verdrag is een bevestiging van de huidige situatie waarin handelsbelemmeringen met Oekraïne worden afgebouwd en waarin wordt gestreefd naar gelijke standaarden. Een stem tegen het verdrag zal leiden tot een verslechtering van de Nederlandse handelspositie in Europa. De keus is aan u.

Laatste reacties

 • geen boer

  mevrouw Schreijer, zijn er ook nadelen aan dit verdrag voor Nederland, en in het bijzonder de agrarische sector? In afgewogen besluitvorming horen ook nadelen benoemd te worden, en die mis ik in uw verhaal. Daardoor is het meer een promo zoals de laatste dagen overal in de media opduiken, en mist geloofwaardigheid en overtuigingskracht.

 • Bennie Stevelink

  @geen boer, levert het nee-kamp met de SP, dierenpartij en Wilders objectieve informatie? Het nee-kamp heeft zelfs wc-rollen laten bedrukken met argumenten tegen het handelsverdrag waaruit blijkt dat deze argumenten zo slecht zijn dat je er alleen je achterwerk mee kunt afvegen.

 • veldzicht

  Alle voor en nadelen over het verdrag heb ik nu wel gehoord
  maar kan er echt niet achter komen of het nu voor of na delig is voor ons land en/of de landbouw,als ik al ga stemmen(wat nog lang niet zeker is) stem ik waarschijnlijk toch maar voor,
  als SP en PvdD tegen zijn zal een voor stem wel goed voor de boeren zijn.dat hele referendum vind ik trouwens maar een waanzinnig gedrocht verzonnen door een paar opgeschoten pubers die de pest aan de EU hebben en die hele oekraiene geen bal interreseert.

 • Bennie Stevelink

  @veldzicht, jij hebt het goed in de gaten. Zelf ga ik helemaal niet stemmen uit protest tegen referenda in het algemeen en de achterbaksheid van dit referendum in het bijzonder.

 • Peltjes

  Ik ga ook niet stemmen. De mensen die dit in gang gezet hebben misbruiken de democratie. Dit hele referenda dood laten bloeden door niet te gaan stemmen is het beste.

 • geen boer

  ik twijfel nog. Niet stemmen om de flauwekul en geldverspilling van deze (en volgende?) exercitie aan te geven, of toch een 'nee' om politici duidelijk te maken de dingen reëel weer te geven (hoe puberaal en risicoloos de tegenpartij ook is en doet) in plaats van ronkende succesverhalen te ventileren (zie hierboven), waarvan iedereen wel aanvoelt dat er óók een keerzijde aan het verhaal zit. Mijn vermoeden is dat nu juist de Nederlandse landbouw in die keerzijde zit.

 • farmerbn

  Een ja is goed voor de handel, een nee beter voor de boeren. Graan, kooi-eieren, wazige weidemelk enz gaan straks gekocht worden door de supermarkten en handelaren in de Oekraine. West-Europese boeren zullen met de rug tegen de muur worden gedrukt om nog goedkoper te leveren. Doen we dat niet dan halen ze het wel uit Oekraine.

 • alco1

  Ik denk ook dat een ja gemakkelijker producten hier naar toe haalt dan dat we kunnen exporteren.
  De eisen in de handel zullen altijd wazig blijven.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.