Redactieblog

1 reactie

'Geld speelt hoofdrol bij geschil pachtgrond'

Er is geen breedgedragen akkoord over hoe het nieuwe pachtstelsel eruit moet komen te zien. 'Alles overlaten aan de markt zal grote verschuivingen opleveren en zorgt er op termijn voor dat de hoogste bieder de grond krijgt'.

Landbouwgrond is schaars en daarom duur. Prijzen verschillen regionaal, maar zijn overal fors gestegen in de laatste decennia. Daarbij speelt veel meer dan de agrarische opbrengstwaarde van percelen landbouwgrond. Jammer genoeg voor de reguliere pachters die afhankelijk zijn van pachtgrond. Schone grond als noodzakelijk ruilobject voor telers van aardappelen en bollen. Grond voor mestafzet en grond als basis om te kunnen groeien voor melkveebedrijven. Door lage rendementen van andere beleggingen is grond een gewild beleggingsobject geworden.

'Buurmans grond'

Dat alles compenseert ruimschoots de sterk afgenomen vraag voor woningbouw en industrieterreinen. Geen wonder dat de prijzen de pan uit rijzen. Niet iedereen maakt immers de afweging of de rente of huur van de laatste bunder opweegt tegen de opbrengsten. Grondprijzen van €80.000 of huurprijzen van soms meer dan €2.000 zijn vaak niet rond te rekenen. Behalve als je andere argumenten aanvoert. Die variëren van ‘buurmans grond is maar één keer te koop’ via ‘melkquotum was nog duurder’ naar beleggingstermen als ‘langjarige rendementen van 4% en meer’.

'Veel boeren willen wel pachten tegen de lage reguliere prijs, maar denken ook een hogere prijs wel te kunnen betalen'.

LTO stemt in, pachters niet

De reguliere pachter staat tegenover verpachters die op andere manieren veel meer rendement kunnen maken. Nu is er weer een nieuw akkoord over pacht, maar dat wordt niet gedragen door alle partijen. LTO stemt in, maar de jonge boeren van NAJK en de Bond van Landpachters hebben niet ingestemd. Het tekent de verschillende belangen in de sector. Veel boeren willen wel pachten tegen de lage reguliere prijs, maar denken ook een hogere prijs wel te kunnen betalen. Een deel van het grondareaal zit vast bij de huidige reguliere pachters, voor hen is pachtbescherming en de bijbehorende lagere prijs vaak cruciaal voor het voortbestaan, of is het bedrijf alleen op die basis over te nemen. Alles overlaten aan de markt zal grote verschuivingen opleveren en zorgt er op termijn voor dat de hoogste bieder de grond krijgt. Geld speelt dan ook echt de hoofdrol.

Eén reactie

  • info36

    Waarom is er vroeger pachtbescherming gekomen? Juist om dezelfde reden waarom het nu mis dreigt te gaan. Boeren tegen elkaar laten uitspelen, snel geld voor de grote beleggers, korte termijndenken enz.!

Of registreer je om te kunnen reageren.