'Bloemen zaaien voor wild'

Wim Knol
Insecten en daarmee ook vogels en wild, hebben baat bij bloemen. Ecoloog Wim Knol van de Jagersvereniging roept boeren op om een speciaal mengsel te zaaien in overhoeken, akkerranden en braakliggende terreinen.

Jagen is ook zorgen voor een goede leefomgeving voor de dieren in de natuur. Daarom zaaien jagers jaarlijks wildweides en akkerranden in met speciale mengsels van bloemen- en plantenzaden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft in samenwerking met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) haar eigen biotoopmengsel samengesteld. Jagers worden aangespoord om zo veel mogelijk hectares in te zaaien.

Biotoopmengsel Jagersvereniging verbetert biodiversiteit

Het speciale Jagersvereniging-biotoopmengsel is 14 april gepresenteerd. Het mengsel bestaat uit gele mosterd, Phacelia en boekweit. Deze planten trekken insecten aan die als voedsel dienen voor kuikens van onder andere patrijzen en fazanten, produceren voedsel voor zaadetende vogels zoals geelgors en patrijs, trekken bijen aan en zorgen voor schuilmogelijkheden voor hazen en weidevogels. De Jagersvereniging roept jagers, boeren, terreinbeheerders en andere natuurliefhebbers op om zo veel mogelijk hectares met het biotoopmengsel in te zaaien. Jagen betekent ook investeren in biotoopverbetering, wildmengsels zijn belangrijk voor alle soorten van het boerenland.

Kwetsbare dieren krijgen meer kans

Phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt, zijn voedsel voor jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt ervoor dat er schuilmogelijkheden ontstaan voor reewild en hazen. De boekweit en de gele mosterd produceren beide voedsel voor zaad etende vogels, zoals de geelgors en de patrijs.
Het mengsel is geschikt voor de meeste grondtypen. 6 tot 8 weken nadat het mengsel is gezaaid, staat het in bloei. Op deze manier wordt het landschap fraaier, krijgen kwetsbare dieren als akkervogels en bijen meer kansen en wordt wild beter zichtbaar voor het publiek.

Biotoopmengsel zaaien op akker, talud of in bloembak

Iedereen kan meedoen, van landgoedeigenaar tot balkonbezitter. Belangrijk is beschikbare ruimte om het mengsel te zaaien. Denk aan de rand van een akker, een overhoek, een talud naast een beek, een bloembak of een stuk braakliggende grond op een bedrijventerrein. Als het onkruid wordt verwijderd en de grond opengekrabd, kan het mengsel handmatig of machinaal worden gezaaid en ingeharkt.

Mengsel is goedkoop, effectief en overal te gebruiken

Bestellen kan bij één van de leveranciers van het biotoopmengsel. De inkomsten zijn volledig voor de leveranciers van de zaadmengsels.

De 28.000 Nederlandse jagers besteden gemiddeld 40 uur aan verbetering van de biotoop en natuurbeheer. Dit komt neer op een totaal van 1.300 fulltime banen op jaarbasis. De hoogste kostenpost zit in de aanschaf van zaai- en plantmateriaal: ruim €700 per deelnemende wildbeheereenheid.
Door op deze manier te investeren in het landschap dragen jagers bij aan de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Samen met terreinbeheerders, boeren en omwonenden zoeken zij naar ruimte voor biotoopverbetering in het landschap. De Jagersvereniging ondersteunt dit door een goedkoop en effectief biotoopmengsel aan te bieden, dat nagenoeg overal gebruikt kan worden.

Ecoloog Wim Knol: "Jagen betekent ook investeren in biotoopverbetering. Wildmengsels zijn belangrijk voor alle soorten van het boerenland."</p>
<p><em>Foto: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging</em>
Ecoloog Wim Knol: "Jagen betekent ook investeren in biotoopverbetering. Wildmengsels zijn belangrijk voor alle soorten van het boerenland."

Foto: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Wim Knol is ecoloog bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, met 21.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.