Commentaar

2854 x bekeken

'Biologisch biedt toekomst voor beperkte groep'

Een aanlokkelijke prijs voor biologisch mag niet enige reden voor omschakeling zijn.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken bestempelt biologisch als een concept voor de toekomst. Hier is niets tegen in te brengen. De markt van biologische producten groeit nog steeds. Koepelorganisatie Bionext signaleert in 2015 plus 10% in vlees. Het cijfer klinkt nog beter tegen de achtergrond van dalende vleesconsumptie. Ook biologische zuivel is in trek. Nederland importeert dit jaar zelfs 30 miljoen kilo melk.

Europa stevent volgens dezelfde organisatie af op 30% biologisch van het totale landbouwareaal. In Denemarken, Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden ligt het aandeel al op 10%. Nederland blijft met 3% nog ver achter. Van Dam studeert nu op mogelijkheden om boeren te helpen in hun omschakeling.

'Een tekort kan omslaan in een overschot'

De ontwikkeling gaat niet aan de getergde melkveehouderij voorbij. De reguliere melkprijs is te laag; die van biologische melk ligt een aanlokkelijke 20 cent hoger. Logisch dus dat veel boeren een overschakeling overwegen. En juist daar ligt de angel van het toekomstperspectief: een tekort kan omslaan in een overschot. Weg aantrekkelijke marge. De varkenshouderij heeft dit in een recent verleden aan den lijve ondervonden. Zij raakte de dieren aan de straatstenen niet meer kwijt. Biologische varkenshouders schakelden noodgedwongen weer terug.

Concurrentie

Volgens de zuivelindustrie zal het op korte termijn nog niet zo'n vaart lopen. Dit voorjaar schakelen vijftig tot zeventig melkveehouders over op biologische bedrijfsvoering. Zij gaan een traject van anderhalf tot twee jaar in. Omschakelen vergt serieuze aanpassing van de bedrijfsvoering. De extra kosten zijn voor eigen rekening. Het wordt riskanter als verderop op grote schaal nieuwkomers op de markt komen. Tegen die tijd ligt de vraag weliswaar ook weer iets hoger. Maar toch, ook in omringende landen groeit het aantal bedrijven, en daarmee de concurrentie.

Bionext ziet in Nederland ruimte voor circa vijfhonderd extra biologische boeren. Niemand heeft hierin de regie, dat is juist het probleem. Voorop in de overweging moet staan of biologische bedrijfsvoering bij de boer past. Alleen een hogere prijs is onvoldoende reden.

Of registreer je om te kunnen reageren.