Commentaar

2040 x bekeken

'Biodiesel verliest zijn glans'

Biodiesel helpt niet tegen het broeikaseffect, integendeel. Alle aspecten meegewogen werkt het averechts. Die conclusie dringt zich op uit een lijvig rapport van Ecofys in opdracht van de Europese Commissie.

De milieu-effecten van biobrandstof zijn al sinds jaar en dag een heikel onderwerp. Voorstanders kijken vaak niet verder dan de opbrengst van een perceel biobrandstof zelf. Tegenstanders wijzen op de neveneffecten van de teelt zoals verdringing van andere teelten en de benodigde ontginning van nieuwe gronden, omdat er nu eenmaal meer productie nodig is.

Grote neveneffecten

Vooral die neveneffecten zijn enorm, zo blijkt uit deze studie. Palmolie bijvoorbeeld is een zeer productief gewas, maar wordt verbouwd op gronden waar tot voor kort moerasbos stond. De oxidatie van het veen in die grond levert veel meer broeikasgas op dan de palmolie kan compenseren. Verrassend is de grote impact van veranderingen in het organischestofgehalte in bodems. Te intensieve teelt, en te intensief oogsten van alle organisch materiaal is in feite een vorm van roofbouw. Het gevolg: extra uitstoot van broeikasgas.

Sceptici krijgen gelijk

De sceptici over de zogeheten eerste generatie biobrandstoffen krijgen steeds meer gelijk. Het Europese biobrandstofbeleid was bij invoering onvoldoende onderbouwd en diende vooral om (vooral Franse en Duitse) boeren te steunen. Op zich niks mis mee, maar beter niet via deze omweg.

Of registreer je om te kunnen reageren.