Redactieblog

3 reacties

Parlement lijkt duiventil

Gekozen worden om als volksvertegenwoordiger te dienen, om vervolgens te vertrekken. Dit veroorzaakt niet alleen scheve gezichten, het komt ook de voortgang van de dossiers niet ten goede. De Kamer lijkt een duiventil.

Bossen bloemen, familieleden in de zaal en geroffel op de bankjes. Deze week werden weer twee nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Remco Bosma (VVD) en Harm Brouwer (PvdA) nemen plaats op het Haagse pluche.

Sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 hebben 34 Kamerleden de blauwe zetels verlaten. Dat is bijna een kwart van de totale Kamer. En daarmee is in deze regeerperiode nu al het meerjarig gemiddelde van 34 per 4 jaar gehaald.

Uit Kamer, naar Kabinet

De redenen hiervoor zijn zeer divers. De grootste groep, 13 leden, vertrok uit de Kamer omdat ze zitting namen in het Kabinet. De huidige staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, is hier het meest recente voorbeeld van.


Daarnaast worden Kamerleden soms tijdelijk vervangen. Brouwer vervangt nu bijvoorbeeld Lea Boumeester omdat zij met zwangerschapsverlof gaat. Eerder verving Brouwer al partijgenoot Manon Fokke die om dezelfde reden tijdelijk haar Haagse zetel verliet. In totaal zijn 6 Kamerleden de afgelopen periode om persoonlijke redenen – al dan niet tijdelijk – vertrokken.

Elders carrière maken

Persoonlijke redenen en vertrek naar het kabinet worden in het algemeen gezien als legitieme reden om de Tweede Kamer te verlaten. Bij een andere categorie vertrekkers zijn de meningen wat meer verdeeld. Een deel van de Kamerleden vertrekt namelijk omdat ze elders carrière gaan maken. Sander de Rouwe en Eddy van Hijum (CDA) verlieten de Kamer om gedeputeerde te worden in Friesland en Overijssel. De tuinbouwwoordvoerder van de VVD, Bart de Liefde, vertrok recent uit de Kamer omdat hij aan de slag gaat bij taxibedrijf Uber. Eerder vertrok ook Gerard Schouw (D66) uit de Tweede Kamer om directeur te worden bij de brancheorganisatie voor farmaceutische bedrijven.

Verschuiving van het pluche naar het pluche wordt doorgaans gedoogd. Maar bij vertrek naar het bedrijfsleven kan de betreffende parlementariër toch kritische blikken verwachten.
Plucheplakken is natuurlijk ook niet goed, maar even proeven aan het Kamerlidmaatschap om dan te besluiten dat je toch liever in het bedrijfsleven werkt, is voor een parlementariër die door de burger is gekozen toch een beetje vreemd.

Wisseling heeft effect op beleid

Inhoudelijk heeft de wisseling ook effect op het beleid. Hoewel de visie van partijen niet direct wijzigen, kiezen Kamerleden uiteindelijk wel zelf op welk onderwerp ze de nadruk leggen en op welke wijze ze hun boodschap brengen. De tijdelijke afwezigheid van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft voor de landbouw de meeste invloed. Frank Wassenberg vervangt haar, maar hij is iets minder scherp dan de zeer ervaren Ouwehand.

De terugkeer van Rick Grashoff (GroenLinks) in de Tweede Kamer heeft tot gevolg dat GroenLinks actiever is op de landbouwdossiers dan voorheen. Ook de vervanging van Schouw door Fatma Koser Kaya (D66) heeft effect: zij is nieuw op het dossier en dat is merkbaar.


De wisseling van de poppetjes kost tijd. Er moet steeds opnieuw ingewerkt worden. Het komt de voortgang van dossiers niet ten goede en dat is niet iets waar de kiezer om heeft gevraagd.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Uit bovenstaande verslaglegging wordt het duidelijk dat Kamerlid zijn niet meer een functie is die men bekleed uit het ideaal van "Het land dienen met de opgedane levenservaring" maar meer een opstap is naar een betere toekomst, carriere gericht denken en niet dienend denken. Dit laatste is eeuwen lang de motivatie geweest om op het Haagse pluche te zitten.

 • ed12345

  Agratax dat hopen we toch bij de meesten van hen
  Wel opvallend is dat velen die de pluche achter zich laten top functies in het bedrijfsleven gaan bekleden

 • moi !

  Als een gedeelte van onze volksvertegenwoordigers er al moeite mee heeft , met de te nemen besluiten . Hoe moet de kiezer hier dan tijdens de verkiezingen op reageren. Er zijn in ons land serieuze problemen die om deskundigheid vragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.