Redactieblog

4 reacties

Productiemodel veehouderij lastig te veranderen

De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, heeft al verschillende keren laten weten dat hij niet gelooft in een productiemodel dat neerkomt op 'veel voor weinig'. Dat is echter wel het overheersende model in de Nederlandse agrosector.

De opstelling van Van Dam is niet nieuw. Reeds voormalig landbouwminister Brinkhorst heeft zich rond de eeuwwisseling in deze zin uitgelaten, omdat volgens hem de agrariërs anders de 'maatschappelijke vergunning tot produceren' zouden kwijtraken.

Verscheidene andere voorstellen en plannen gingen in dezelfde richting, bijvoorbeeld het Verbond van Den Bosch. Gezien de hoge maatschappelijke eisen en de beperkte ecologische ruimte in dit land ligt een dergelijke keuze voor de hand.

Beperkte omvang topsegment

Er zijn allerlei initiatieven die afwijken van het overheersende model en waarbij voor duurzaam voortgebrachte producten een hogere beloning wordt gerealiseerd, meestal in het kader van aparte afzetketens. Zo'n 'duurzaam topsegment' heeft echter per definitie een beperkte omvang. Daarom kan de 'topsegmentbenadering' voor het gros van de veehouders – om me daartoe te beperken - geen duurzame positieverbetering brengen. Als het 'duurzame topsegment' substantieel gaat groeien, zal blijken dat daarvoor dezelfde wetmatigheden gelden als voor de huidige bulkproductie, mede omdat andere landen niet stil blijven zitten.

2 krachten bepalen verdienmodel veehouderij

Het feit dat de discussie over de door Van Dam voorgestane koerswijziging al minstens 15 jaar loopt, terwijl er in de praktijk weinig is veranderd, geeft aan dat het probleem weerbarstig is. De hoofdstroom van de veehouderij wordt vooral bepaald door 2 krachten: supermarktketens die door prijsconcurrentie hun marktaandeel trachten te vergroten, en veehouders die door bedrijfsvergroting de kostprijs proberen te verlagen.

Die 2 krachten, die deels worden versterkt door het beleid, vormen de achtergrond van 'veel voor weinig' en maken de door Van Dam voorgestane koersverandering erg lastig. Die komt er misschien wel als gekozen zou worden voor 'minder voor meer', maar daar rust bij sector en overheid nog steeds een taboe op.

Laatste reacties

 • ZwarteRaaf

  Schaalvergroting is mijn manier om inflatie te corrigeren.
  Zolang de boer de drager is van de kosten van het verduurzamen van de eerste levensbehoeften blijft alles bij het huidige systeem. Politiek zal nooit kiezen voor verhoging van de kosten voor eerste levensbehoefte. Dit gaat immers ten kosten van bestedingsruimte van consument/kiezer.

 • Zuperboer

  Is er een ander productiemodel mogelijk. We hebben quotering gehad maar dat werkt alleen als je het wereldwijd toepast. Toen FC en Campina gingen fuseren was de beer los, bedrijfsonderdelen moesten worden afgestoten. De marktmacht ligt nog steeds bij de Supers en een ding weet ik zeker; Martijn van Dam gaat daar 0,000% aan veranderen. Deze man is verloren kostbare tijd voor alle landbouwsectoren.

 • farmerbn

  Als je Europa opnieuw zou moeten / kunnen inrichten waar zou je dan de varkens, koeien en kippen huisvesten? Waar zou je de groente en het fruit produceren en waar de aardappels enz. Als dat verschilt met de hedendaagse werkelijkheid dan weet je wat je te doen staat. Dus niet de boeren wegpesten maar helpen om die boeren ergens anders te plaatsen.

 • Farmer4life2

  Uiteindelijk zijn de supermarkten veel te sterk voor de boeren, zelfs met coöperaties is het moeizaam. De macht van supermarkten zijn zo goed verenigd dat de consument niet eens weet wat voor leed er is onder boeren die de rekeningen niet meer kunnen betalen.

  Als een moeder geen eten meer kan kopen voor haar kindt, dan barst de wereld los.

  Van Dam wil dat boeren in een hoger segment produceren. Dat betekend dat er steeds minder kopers zijn. Immers, de hoogte van welvaart bepaald voor een deel het voedingspatroon.

Of registreer je om te kunnen reageren.