Redactieblog

1834 x bekeken 2 reacties

Lage olieprijs is niet goed

Als u wilt weten wat de graanprijs gaat doen, dan is de olieprijs een betere graadmeter dan het graanareaal.

Voorspellen is best makkelijk, behalve wanneer het de toekomst betreft, luidt een gezegde. Velen kunnen daarover meepraten. U als akkerbouwer ongetwijfeld ook.

Bij de verkoop van uw producten wordt vaak gevraagd een goede strategie te volgen en in te schatten hoe de markt zich ontwikkelt. Hierbij komt het dikwijls aan op toekomstige marktontwikkelingen inschatten en omzetten naar een gunstig verkoopmoment.

We weten ook dat met het wegvallen van allerlei quoteringen en marktbeschermende maatregelen, de prijs steeds meer wordt bepaald door de wereldmarkt.

Met name de prijs van graan is veelbepalend. Het is immers al jarenlang een bekend feit dat de graanprijs de spil van het akkerbouwbedrijf is.

Toenemend graanareaal

Graan is een bedrijfszekere teelt en bij hogere graanprijzen neemt het areaal van graan toe. Een toenemend graanareaal zal leiden tot minder teelt van andere marktproducten als aardappelen, met als gevolg ook een hogere prijs voor aardappelen. Het is inderdaad een wat algemene redenering en mogelijk niet direct op uw bedrijf van toepassing, maar wel voor iedereen herkenbaar.

De prijs van graan is van essentieel belang om de marktwerking van de overige gewassen goed in te schatten.

Een interessante vraag is hoe de graanprijs op wereld­niveau wordt bepaald. Logischerwijs zou gedacht kunnen worden dat het areaal graan de prijs bepaalt, immers hoe meer areaal en opbrengst des te lager de prijs.

Relatie graan- en olieprijs

Onderzoek dat we uitvoerden, toonde aan dat er vrijwel geen enkele relatie zit tussen het areaal graan op wereld- en Europees niveau en de graanprijs op ­wereldniveau. Het onderzoek besloeg de periode 2002-2015.

Hoe wordt dan de prijs van graan op wereldschaal beïnvloed? Opvallend is dat er een sterke relatie is tussen de graanprijs en de olieprijs op wereldniveau.

In de grafiek is de relatie weergegeven tussen de graanprijs en de olieprijs. Deze lijnen lopen vrijwel parallel aan elkaar. Daalt de olieprijs dan daalt ook de graanprijs.

We weten allemaal dat de olieprijs sterk wordt ­bepaald door de politieke situatie in de wereld. Hogere politiek geeft aan dat de OPEC de olieproductie opvoert met als gevolg een dalende olieprijs.

Er wordt meer gesproken over de verwachtingen hoe de olieprijs zich de komende maanden zal gaan ontwikkelen, dan dat er wordt gesproken over verwachtingen van de graanprijs.

Benzineprijs is laag

Een belangrijke indicatie voor de graanprijs is dus de olieprijs. De achtergrond van deze relatie vraagt meer onderzoek, maar de relatie tussen die twee is over een periode van 13 jaar wel erg duidelijk.

Nu weten we allemaal dat de benzineprijs aan de pomp erg laag is en zelfs daalt. Echter of dit voor de akkerbouw ook gunstig is, is nog maar zeer de vraag. En of we in 2017 €300 per ton tarwe gaan realiseren, zoals hier en daar wordt voorspeld, is ook maar zeer de vraag. Houd de voorspellingen van de olieprijs goed in de gaten, het zegt iets over de te verwachten graanprijs.

Laatste reacties

  • pinkeltje

    De prijs van benzine aan de pomp erg laag? Dat is maar hoe je het bekijkt. Het is grappig om te constateren dat de olieprijs en graanprijs aan elkaar gerelateerd lijken te zijn maar of daar ook een oorzakelijk verband tussen zit is nog maar de vraag. Wat in ieder geval duidelijk is, dat is dat graanprijzen maar beperkt worden bepaald door de vrije markt. Net als olie wordt de prijs in hoge mate politiek bepaald. Zaken als welk land er een import of juist een exportvergunning voor graan afgeeft. Wat de olie betreft, het verbruik neemt nog steeds toe, het loopt alleen wat minder uit de hand dan "ze" verwacht hadden. Maar dat geleuter alsof je je olieveld maar het beste snel kunt verkopen nu het nog kan daar geloof ik niet in. Putin en ISIS het leven zuur maken door dalende prijzen geloof ik meer in.

  • info36

    Op de wereldmarkt voor granen wordt veel graan verwerkt tot ethanol. Bij een lage olieprijs is dat veel minder dan bij een hoge olieprijs. Tot zover de parallel. Wat ook een grote invloed heeft op de lage graanprijzen is het de wereld insturen van totaal bewust verkeerde oogstprognoses. Daardoor zijn speculanten vertrokken enz. met alle gevolgen van dien.

Of registreer je om te kunnen reageren.