Boerenblog

1 reactie

De neonicotinoïden-farce in Ontario (2)

We moesten een uitbreiding halen op ons spuitdiploma, omdat de overheid in Ontario een andere kijk heeft op gewasbeschermingsmiddelen dan de rest van Canada. Naar nu blijkt is uitbreiding van de licentie nutteloos.

In mijn vorige column schreef ik over de maatregelen die hier zijn getroffen om het gebruik van neonicotinoïden, kortweg neonics, als zaadbehandeling terug te dringen. Dat zou de bijensterfte moeten verminderen. Tot voor kort werd aangenomen dat de bijensterfte hoofdzakelijk door deze toepassing wordt veroorzaakt. Inmiddels blijkt dat toepassing van deze middelen geen gevaar opleveren voor bijen.

In al zijn ijver gaat het ministerie van landbouw in Ontario gewoon door met het verzinnen van regels. Men heeft nu besloten dat zaaizaad behandeld met een insecticide als Cruizer Max, waarvan de werkzame stof (thiamethoxam) een neonicotinoide is, wordt beschouwd als een gewasbeschermingsmiddel. In alle jaren hiervoor gold deze benadering niet en kon iedereen dit behandelde zaad kopen en zaaien.

Spuitlicenties ingedeeld in klassen

Voor het kopen en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moet je hier in Ontario beschikken over de juiste licenties. De gewasbeschermingsmiddelen zijn hiervoor ingedeeld in klassen. Je normale spuitlicentie is toereikend voor het kopen en toepassen van middelen in klasse 2 tot en met 11. Neonicotinoïden zijn ingedeeld in klasse 12 en dus moet hiervoor een aparte licentie gehaald worden.

Daartoe is halsoverkop een cursus in het leven geroepen die elke boer die Cruiser Max behandeld zaaizaad wil kopen en zaaien, moet volgen. Bij het afsluitende open boek examen moet hij 16 of meer van de 24 multiplechoicevragen juist beantwoorden. Deze cursus handelt met name over het werken met behandeld zaad, op een manier zodat die het minste gevaar oplevert voor bijen.

Nu blijkt dus blijkt dat het gebruik van de neonics helemaal geen gevaar oplevert voor die ijverige werkers. Huib en ik hebben deze cursus van 3 uurtjes inmiddels gevolgd. Met een score van respectievelijk 100% en 96% zijn we in het bezit gekomen van de klasse 12-licentie. Gelukkig was de cursus gratis want het niveau was dermate laag dat ik daar geen geld voor over zou hebben. Maar we hebben er weer een kaartje bij en zijn weer voor 5 jaar onder de pannen.

Het blijkt wel mee te vallen met de neonics

Ik vraag me af of het ooit tot een verlenging komt van deze klasse 12-licentie. Want zoals al eerder gezegd blijkt het allemaal nogal mee te vallen met de invloed van neonics op de bijensterfte. In de rest van Canada waren ze daar blijkbaar al achter want deze licentieregel geldt alleen maar voor boeren in Ontario, terwijl de meeste bijen gehouden worden in Alberta. Daar zijn 282.000 bijenkolonies tegen 101.000 in Ontario op een totaal van ruim 700.000 in heel Canada.

Dit zijn cijfers van 2013 en in de winter van 2013/2014 werd een sterfte vastgesteld van 25% gemiddeld over Canada met Ontario als uitschieter met 58%. Aan de juistheid van dit hoge sterftepercentage wordt getwijfeld, omdat slechts 10% van de bijenhouders meegedaan hebben aan het onderzoek. (Hier een interessant artikel over de oorzaken van bijensterfte in Canada.)

Niet laten leiden door emotie, maar door feiten

We weten allemaal wel hoe belangrijk bijen zijn voor de voedselproductie en het is een goede zaak deze noodzakelijke bestuivers van onze gewassen te beschermen en ik heb er geen moeite mee als de overheid hiervoor passende regels invoert. Maar men moet zich niet laten leiden door emotie, regels moeten gebaseerd zijn op feiten.

Eén reactie

  • koeboertje

    Nederland is dus niet het enigste land dat door emotie bestuurd wordt ,we hebben nog lotgenoten .

Of registreer je om te kunnen reageren.