Expertblog

1 reactie

'Maak lenen voor boeren niet lastiger'

Na de financiële crisis worden wereldwijd maatregelen genomen om een volgende crisis te voorkomen. Banken moeten zich houden aan strengere eisen op het gebied van kredietverlening.

Juist de agrarische sector zit in de hoek waar de klappen kunnen vallen. Deze aanpassing van de zogenoemde Basel-eisen kunnen ervoor zorgen dat het moeilijker voor boeren en tuinders wordt om krediet te krijgen.

Toekomstige stormen het hoofd bieden

Centrale banken treden gezamenlijk en wereldwijd op, belangrijk om toekomstige stormen het hoofd te kunnen beiden. Banken moeten meer eigen vermogen gaan aanhouden als onderpand voor hun leningen om volgende crisissen te voorkomen. De centrale bankiers zijn er nu wel over uit hoe hoog die buffers ongeveer moet zijn, het gevaar zit hem in wat we straks nog allemaal mogen meewegen. Lenen aan een boer of tuinder is over het algemeen minder risicovol, want die bezitten relatief veel onderpand zoals land en gebouwen. De waarde daarvan verschilt niet van de een op de andere dag. Daar houden de nieuwe kapitaaleisen echter geen rekening mee.

Inflexibiliteit slecht voor Europeanen

Voor Europeanen is het slecht als deze inflexibiliteit realiteit wordt. Van al onze boeren, ondernemers en huizenbezitters komt 70% van het kapitaal van een bank. In Amerika is dit maar rond de 30%. De Amerikanen malen dus helemaal niet om de nieuwe regels. Leningen als hypotheken staan daar bovendien niet op de balans van de bank, maar op die van publieke instellingen.

'Agrarische sector is kapitaalintensief en voor bedrijfsovernames is de beschikbaarheid van kapitaal van levensbelang'

In het Europees Parlement werk ik daarom nauw samen met mijn collega Cora van Nieuwenhuizen (VVD) om ervoor te zorgen dat Europese regels recht doen aan onze omstandigheden. Ook heb ik de landbouwcommissaris wakker geschud, de agrarische sector is kapitaalintensief en voor bedrijfsovernames is de beschikbaarheid van kapitaal van levensbelang. Sommigen discussies worden ver van de dagelijkse praktijk gevoerd, maar hebben een directe impact op de bedrijfsvoering. Ook dán kunt u op mij rekenen.

Eén reactie

  • farmerbn

    Overheden drukken wereldwijd flink geld bij dus er is genoeg geld in de wereld. Het probleem is de kunstmatig laag gehouden rente. Banken kunnen(steeds beperkter) lenen voor 0% bij de EU. Uitlenen voor 2% geeft een mooie marge. Mensen of bedrijven die geld over hebben willen niet uitlenen voor 2% (vermogensbelasting). Boeren kunnen dus alleen bij banken terecht. Overheden beperken nu het totale financieringsbedrag van de banken omdat banken niet genoeg eigen geld hebben. De oplossing is de rente te verhogen zodat anderen ook genegen zijn geld te belenen aan boeren. Gezien de overheidsschulden in veel landen zullen ze niet graag kiezen voor hogere rentes.

Of registreer je om te kunnen reageren.