'Enorme mogelijkheden op Aziatische markten'

De handelsmissie naar Azië zal Nederlandse landbouwers helpen om economische groei en de broodnodige banen in plattelandsgebieden te creëren, schrijft Phil Hogan, EU-commissaris voor landbouw.

Tot 2050 komen er wereldwijd jaarlijks ongeveer 150 miljoen mensen in de middenklasse bij, voornamelijk in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Door hun gestegen besteedbare inkomen geven deze mensen meer uit aan voedsel van hogere kwaliteit voor hun familie. Ik geloof dat ze hongeren naar de kwaliteit, de tradities en cultuur, de veiligheid en de duurzaamheid van Europees voedsel.

Griekse olijfolie en Nederlands vlees

Europees voedsel geniet wereldwijde faam. Denk maar aan Franse kaas, Italiaanse wijn, Griekse olijfolie of Ierse whiskey, en Nederlandse bloemen, groenten en vlees van hoge kwaliteit – onze producenten hebben een zeer aantrekkelijk en verhandelbaar product. Kwaliteitsgaranties spreken moderne consumenten sterk aan en ze zijn bereid daar een hogere prijs voor te betalen.

Dankzij het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat toeziet op de voedselproductie in de hele EU, hebben we nu de hoogste normen op het vlak van zowel voedselveiligheid als voedselkwaliteit.

Handelsmissie naar Azië

Volgende week (2 - 7 november) vertrek ik op een volgende handelsmissie, nu naar Vietnam en Indonesië – twee belangrijke groeimarkten. Vietnam telt 90 miljoen inwoners en heeft een Bruto Binnenlands Product (BBP) van 180 miljard dollar. De middenklasse in Vietnam is tegen 2020 verdubbeld, en de handel in Europese landbouwproducten met Indonesië is de afgelopen vijf jaar consequent gegroeid. Indonesië heeft een bevolking van 257 miljoen inwoners en een BBP van 860 miljard dollar. Deze markten bieden een enorm potentieel voor onze exporteurs.

Daarom ben ik verheugd dat vertegenwoordigers van de Nederlandse vleesproducent Vion Food Group, het Groenten-Fruit Huis en de vereniging van de pluimveeverwerkende industrie Nepluvi met mij meegaan op deze missie. Zij hebben hier een serieuze mogelijkheid om de reeds bestaande positieve handelsbetrekkingen uit te bouwen, en sleutelfiguren te ontmoeten om het pad te effenen voor nieuwe exportmogelijkheden.

<em>Phil Hogan. Foto: ANP</em>
Phil Hogan. Foto: ANP

Diplomatiek offensief

Dit is een volgende stap in mijn "diplomatieke offensief" van 2016. Ik heb dit jaar belangrijke markten bezocht om onze voeding en drank te promoten — diversificatie van exportmarkten voor producenten die door het Russische invoerverbod en de volatiliteit van de markt zijn getroffen. Ik heb dit jaar al een bezoek gebracht aan Mexico, Colombia, China en Japan. Ik neem op deze missies delegaties van Europese bedrijven mee om te helpen nieuwe kansen voor onze Europese producenten te bieden voor de uitvoer van hun kwaliteitsproducten. In deze delegaties zitten ook coöperaties en producentenorganisaties die ervoor zorgen dat de Europese landbouwers rechtstreeks vertegenwoordigd zijn en dus rechtstreeks baat kunnen hebben bij nieuwe handelsmogelijkheden.

In elk land dat we bezoeken hebben we ontmoetingen met sleutelfiguren om het fundament te leggen voor de toekomstige verkoop en verkoopondersteuning.

Positie EU versterken

Ik ben ervan overtuigd dat deze missie de positie van de EU als ’s werelds grootste importeur en exporteur van levensmiddelen en dranken zal versterken. We hebben verder het EU-budget voor verkoopondersteuning verhoogd met ongeveer 111 miljoen euro uit de begroting van 2016. Dit is zeer positief uitgepakt, en producenten uit de hele EU hebben de kans gegrepen om hun goederen op markten in binnen- en buitenland aan te prijzen.

Nieuwe markten aanboren zorgt voor een beter inkomen voor landbouwers en meer duurzame werkgelegenheid voor de plattelandsbevolking.

Handboek voor handel met landen in Azië

Het bezoek aan Vietnam en Indonesië is vergelijkbaar met de handelsmissie naar China en Japan van april dit jaar. Toen gingen 62 Europese bedrijven mee. Het programma dat de deelnemers voorgeschoteld krijgen is gevarieerd. Ze gaan politici, potentiële business partners, handelskamers en de retailsector zien. Het gezelschap is drie dagen in Vietnam en twee dagen in Indonesië. Naar aanleiding van de reis naar China en Japan zijn er handboeken online beschikbaar gesteld voor bedrijven die ook meer willen weten over handel met China en Japan. Dit zogenaamde 'Market entry handbook' zal ook gemaakt worden voor de handel met Vietnam. Zo kunnen bedrijven die nu niet meegaan uiteindelijk ook hulp krijgen bij het verkrijgen van contacten in dit land. Naast het bezoeken van belangrijke mensen en bedrijven in de te bezoeken landen, is de reis ook een goede mogelijkheid voor de deelnemers om de contacten binnen de EU ook verder te vergroten, omdat ze samen op reis zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.