Redactieblog

19 reacties

'Van Dam moet naar Bijzonder Beheer'

Wat voel ik me dom. Altijd gedacht, en ook gezegd, dat fosfaatrechten de boer geld gaan kosten. Kijk maar naar de melkquotumrechten. Die hebben de blijvende en groeiende boeren veel geld gekost en de kostprijs van melk al die jaren verhoogd.

Datzelfde verwachtte ik van fosfaatrechten. Ook die zouden de veehouderijsector veel geld kosten. Degenen die ervan profiteren zijn de stoppers die nog een mooi pensioentje meekrijgen. Verder verdienen alleen de handelaren eraan, plus een fiks aantal adviseurs. Voor de blijvers is het gewoon een kostenpost.

Hoe anders kijken de wonderbaarlijke geesten van de Europese Unie ernaar. Die vinden dat de rechten, die je gratis krijgt, ongeoorloofde staatssteun zijn. Je kunt ze verkopen, dus krijg je geld van de Overheid.

Vergelijking met melkquotum

Wat een domme redenering. Als er weer een wet komt die de fosfaatrechten intrekt, dan zijn ze niets meer waard. Ook hier biedt de vergelijking met het melkquotum helderheid. Toen het quotum verdween, werden de rechten waardeloos. De boer die bij de start van de quotering begon met een bepaald quotum en zonder uitbreiding boer bleef, had bij de afschaffing net zoveel als bij de start: nul. Over ongeoorloofde steun gesproken. Hij kreeg niks en bij het afschaffen had hij weer niks. Welke steun kreeg hij dan, hooggeleerde dames en heren van de Europese Unie?

Het domst van alles en allen toont zich natuurlijk staatssecretaris Van Dam. Die presenteert een wet en weet niet dat Brussel die niet zal accepteren. Het kwam voor hem als een donderslag bij heldere hemel. Beangstigend.

'Je zou Van Dam moeten aanklagen voor onbehoorlijk bestuur'

Vorige week schreef ik dat Van Dam als in beton gegoten zit. Ik bedoelde toen ten opzichte van de boer. Het blijkt nu dat hij ook nog aan de bewapening van dat beton zit vastgeroest. Zijn politieke antenne ook. Die weet niet wat er in Brussel gebeurt. Anders had hem dit niet kunnen overkomen. Dat is kwalijk, omdat hij de boeren enorme schade berokkent. Je zou hem moeten aanklagen voor onbehoorlijk bestuur. Zijn beleid zorgt ervoor dat boeren in directe financiële problemen kunnen komen.

Als hij een boer was, zou de bank hem direct onder Bijzonder Beheer plaatsen. Dat wordt gedaan met boeren die niet meer aan verplichtingen kunnen voldoen. Bij Bijzonder Beheer hebben ze drie soorten dossiers:

 1. Ondernemingen, die problemen hebben, maar die met een goede begeleiding en een paar kleine ingrepen weer op het goede pad kunnen komen;
 2. Kwetsbare ondernemingen, waarvan het voortbestaan op het spel staat, maar mogelijk nog te redden zijn;
 3. Failliete bedrijven, waarbij de bank financieel nog zoveel als mogelijk tracht te redden. De onderneming verdwijnt.

Schade beperken

Duidelijk is dat Van Dam niet onder het eerste dossier valt. Met kleine ingrepen is hij niet te redden. Hij zou nog even in dossier 2 kunnen passen, in de hoop dat hij met een plan B komt. Zo niet, dan hoort hij onder 3, om zo spoedig mogelijk te verdwijnen. Anderen kunnen dan de schade die hij aanrichtte in de sector zoveel mogelijk trachten te beperken.

Blijft over het probleem van het fosfaatoverschot zelf. Dat moet worden opgelost. We kunnen het als sector niet vrijwillig. De zuivel, met FrieslandCampina voorop, zou de touwtjes in handen moeten nemen. Een fabrieksquotum instellen en de overheid een slachtpremie, en dan zorgen dat er in één jaar schoon schip wordt gemaakt.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Een tijdelijk fabrieksquotum was mijn idee ook al. Maar dan niet ingesteld door FC alleen maar via NZO door ALLE melkverwerkers.

 • .....

  Van Dam moet opstappen

 • alco1

  Brussel overtuigen dat we zelfs met derogatie voldoen aan alle normen is de beste oplossing.
  Dus een plafond wat door een volwassen gedachte ingevuld wordt

 • yongone

  Als je een oud systeem kopieert en niet in de tijdsgeest meegaat is dit geen verrassing.

 • BO(skabout)ER

  haha, nou ik denk niet dat DOC en DMK zit te wachten op een fabrieksquotum . . . Die kunnen de extra melk wel gebruiken.

 • agro1

  waarom slachtpremie??? wie heeft er beslist om meer koetjes te houden???? iets met blaren en billen ofzoiets. lekker laten uitzieken, net als de tarwe-, aardappel-, uienprijzen enzo. daar is geen vangnet, of een Qeitenkoorts Staatsafscherming. feed the world and starve.

 • landboer

  Juist vergaderboer precies mijn gedachte ,zat me ook al verbaasd af te vragen wat fosfaatrechten met staatssteun te maken hebben,denk echter dat men in Brussel ook lang heeft moeten zoeken naar een argument om ze onderuit te halen .....
  Betekend mijns inziens dat Brussel de derogatie niet weer aan Nederland gunt.
  P S horen de reacties hierboven wel bij dit stuk?

 • Gat

  In maart zijn verkiezingen. Heel dit zooit pvda en vvd weg ermee!!!

 • boer drenth

  Helemaal eens met AGRO !

 • Zents beheer

  "en de overheid een slachtpremie".....als de sector nou nog niet door heeft dat men zelf de broek op moet houden, dan leert men het nooit. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun beslissingen en keuzes die ze maken. Niemand heeft gezegd dat je koeien moet melken en al helemaal niet hoeveel. De overheid geeft ook geen slachtpremie voor varkens of kippen of rooipremie voor fruitbomen. Gelukkig niet.

 • Gat

  Gewoon maart de verkiezingen op de juiste partijen stemmen.

 • Peerke1

  Klopt helemaal. Het melkquotum moest weg van Lto, van de melk boeren zelf de Banken en ik weet zo niet van wie nog allemaal meer, het moest verdwijnen. De meerdere melk die geproduceerd zou worden kon immers makkelijk geplaatst worden. Waar zijn de rapporten en berekeningen van de hoge Pieten waarop die onzin gebaseerd was. Als deze Rapporten niet boven water kunnen komen, dan zijn er door de zogenaamde Leiders grote Fouten gemaakt en moeten dus aangeklaagd worden.

 • mr

  Zents beheer. Een kleine nuance is hier wel op zijn plaats. Wij zijn allemaal kleine individue op een grote markt. Dat bleek des te meer toen zelfs enkele banken aan melkveehouders het advies gaven om 3 keer daags te gaan melken en zo hun omzet op peil te houden. Er moet iets collectiefs gebeuren en dan hebben wij 1 hele grote vijand en dat is de NMA.

 • Zents beheer

  @mr, ik ben het voor wat betreft het collectief en de NMA volledig met je eens.
  Echter bij dit collectief hoort geen overheid . Banken kunnen advies geven maar de ondernemer beslist en zet uiteindelijk als laatste een handtekening. De melkveesector houd te snel de hand op en heeft de neiging om verantwoordelijkheden af te schuiven. De groeispurt die ten grondslag ligt aan de huidige problemen is toch volledig te wijten aan beslissingen van ondernemers in de melkveesector. De overheid hoort slechts te faciliteren en dat doet ze zeer slecht. Het resultaat is wat ze noemen "fosfaatwet". Meer en meer wordt duidelijk hoe slecht dit gedrocht in elkaar zit en wat een rampzalige uitwerking deze wet heeft voor individuele ondernemers en de verstandhouding tussen ondernemers onderling.

 • Jt M

  Van Dam wist wel dat de wet er niet door kwam, anders is hij wel heel slecht op de hoogte van de ( Europese) regelgeving. Het doel van Van Dam en z'n linkse maatjes is om het de agrarische sector zo moeilijk mogelijk te maken. Daar willen ze namelijk z.s.m. van af. Het is een vies politiek spelletje en de boeren accepteren tot nu toe alles..Dat is ook ongekend.....
  Er moet wel een systeem komen om de overschotten voor te blijven maar dan wel op een politiek correcte manier. (Als dat überhaupt mogelijk is met de pvda).

 • alco1

  Jt M. Er is geen systeem om overschotten voor te blijven, daarom kon het EU melkquotum ook wel weg.
  Een rechtvaardige bemesting voor elk gewas. Daar moeten we voor gaan.

 • landboer

  Anders nooit gelezen dat er ten tijde van de melkquotering nog overschotten waren alco....

 • alco1

  2009

 • oorspronkelijk

  2009 diepe crisis 10mnd lage prijs
  2014-2015-2016 lage prijs
  heeft niets met overschotten te maken???
  RESERVES OP
  iedereen meer melken voor liquiditeit

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.