Redactieblog

3581 x bekeken 4 reacties

Glyfosaat en kanker? Dat is divergerende wetenschap

De Kamercommissie voor Economische Zaken praat woensdag met de staatssecretarissen Van Dam en Dijksma over onder andere glyfosaat. Voor Kamerleden tot ongefundeerde uitspraken komen, moeten ze even te rade gaan bij de oosterburen.

De oude en de nieuwe staatssecretaris voor landbouw, Sharon Dijksma en Martijn van Dam, zullen volgende week zij aan zij het gesprek met de Tweede Kamer aangaan over onder andere onkruidbestrijder glyfosaat.

Om even het geheugen op te frissen: vorig jaar zette het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen. De bevindingen werden in twijfel getrokken; eerst en vooral door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, maar niet veel later ook door zowel het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), als de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA.

Document over betwiste conclusies

Het Duitse BfR publiceerde kortgeleden een interessant document over de betwiste conclusies van het IARC. De inschatting van het IARC komt niet overeen met de inschatting van BfR en EFSA, stelt het Duitse instituut nuchter vast. De Duitse onderzoekers blijven erbij dat glyfosaat bij de normale en toegestane toepassing voor de mens geen verhoogd risico op kanker oplevert. Dat wordt onderschreven door experts uit 28 lidstaten van de Europese Unie, de experts van de EFSA, én - opmerkelijk genoeg - het gezamenlijke overleg van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldvoedselorganisatie over residuen van bestrijdingsmiddelen, het JMPR.

Instelling taakgroep

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft inmiddels een ad hoc taakgroep ingesteld, die de opdracht heeft gekregen uit te zoeken hoe het kan dat het IARC en het JMPR - beide onder de paraplu van de Wereldgezondheidsorganisatie - tot zulke verschillende oordelen kunnen komen. Met gevoel voor ironie schrijft het Duitse BfR dat het gaat om divergerende wetenschap, ofwel 'wetenschappelijk uiteenlopende methoden binnen de Wereldgezondheidsorganisatie'.

Verschil in beoordeling

Het BfR legt ook uit waarom er een verschil in beoordeling is. Het IARC heeft epidemiologisch onderzoek, proefdieronderzoek en ander onderzoek bestudeerd en komt op grond daarvan tot de conclusie dat er beperkt bewijs is voor een statistisch verband tussen het gebruik van glyfosaat en een verhoogd risico op een bepaald type kanker. Het IARC had bij zijn onderzoek geen toegang tot gegevens van de dierproeven, op grond waarvan de conclusie werd getrokken dat er afdoende bewijs was van kankerverwekkendheid. Autoriteiten die de gegevens wel konden inzien, zoals het Amerikaanse milieuagentschap EPA en het JMPR-panel van de WHO, trokken die conclusie niet.

BfR-document ontleden

Anders dan het IARC kijkt het BfR - en ook de EFSA - naar de blootstelling in de praktijk en het daaruit voortvloeiende risico om daadwerkelijk kanker te veroorzaken.

Het zou de discussie geen kwaad doen als Kamerleden het genuanceerde BfR-document ontleden, voordat ze woensdag met ongefundeerde tijdingen komen over glyfosaat. Te lezen op bfr.bund.de.

Laatste reacties

 • WGeverink

  Van Dam en Dijksma moeten gewoon heel duidelijk zijn naar de onderzoekers toe over wat de conclusie moet worden van het onderzoek.

 • farmerbn

  Natrium in keukenzout heb je nodig voor een gezond leven maar als je héél veel zout eet ga je eraan dood. Is keukenzout nu een gif? Mensen die dit beweren tav landbouw middelen zijn vals en niet oprecht.

 • Zuperboer

  Misschien zullen de krantenkoppen over Keulen nog overheersen en wordt het pagina 5 anders zal het een pagina 3-notering worden. WD en Thieme zullen wel weer flink losgaan.#landbouwbashen

 • Bertus Buizer

  "Voor Kamerleden tot ongefundeerde uitspraken komen...":

  De onderzoekers van het Duitse 'Bundesinstitut für Risikobewertung' (BfR) waar Jan Braakman naar verwijst, zijn volgens mijn informatie niet onafhankelijk. In een bericht van "Follow the Money" (zie: http://bit.ly/1IUJbk0 ) lees ik dat drie van de twaalf leden van de Duitse commissie verbonden zijn aan BASF en Bayer CropScience en dat zij hun bevindingen hebben gebaseerd op onderzoek van onder meer Monsanto zelf. Het Britse 'Institute of Science in Society', dat daarbij als bron wordt genoemd, vindt dat hier sprake is van belangenverstrengeling: ‘The entire process of risk assessment for re-approval was flawed and corrupt to the core. It is rife with conflict of interest, non-transparent and heavily biased towards unpublished, non-peer reviewed studies from industry.’

  Voor hun risico-analyses gebruikten de Duitse onderzoekers dus niet-geplubliceerde en non-peer-reviewed studies van belanghebbende bedrijven. Die zeggen bovendien niets over de langere termijn (dierproeven van deze bedrijven gaan tot maximaal 90 dagen).

  Misschien ligt het dan ook voor de hand om meer waarde te hechten aan bijvoorbeeld het bericht van het gerenommeerde persbureau Reuters waarin peer-reviewed onderzoek wordt aangehaald dat medio april 2013 is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Entropy (zie: http://huff.to/PLiQKr ). Reuters concludeert uit deze nieuwe studie, dat veel gebruik van 's werelds meest populaire herbicide Roundup kan worden gekoppeld aan een reeks van gezondheidsproblemen en ziekten, zoals Parkinson, onvruchtbaarheid en kanker.

  In mijn lezing vorig jaar heb ik enkele gezondheidsrisico's van het gebruik van Roundup beschreven vanuit eveneens gepubliceerd peer-reviewed onderzoek. (zie: http://bit.ly/1A8rXZj )

Of registreer je om te kunnen reageren.