Boerenblog

Global Farmers Roundtable: 14 wereldboeren om de tafel

In oktober 2015 kwamen 14 wereldboeren bij elkaar in de Amerikaanse staat Iowa voor de Global Farmers Roundtable. Iedere boer heeft te maken met zijn eigen overheid en burgers. Mijn conclusie: er is meer wat ons boeren bindt dan ons scheidt.

Veertien wereldboeren spraken met elkaar in Desmoines, in de Amerikaanse staat Iowa tijdens de Round Table for Global Farmers. Vanuit Nederland was ik afgevaardigde. Daarnaast waren er boeren uit China, Oekraïne, India, Nigeria, Ghana, Kenia, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Uruguay, Argentinië, Vietnam en Turkije. We spraken over productiefactoren als arbeidskosten, toegang tot kapitaal en infrastructuur. Voor alle wereldboeren zijn burgers en overheid de belangrijkste beïnvloeders van die productiefactoren. Natuurlijk gaf elke wereldboer er zijn eigen kleuring aan, maar ik heb gemerkt dat er meer is wat ons bindt, dan wat ons scheidt.

Gekwalificeerde medewerkers

De ins en outs rondom seizoensarbeid (Australië) kwamen aan de orde. Grappig: Levi Wood uit Canada huurt seizoenmedewerkers uit Australië in op het moment dat zij in hun thuisland niet nodig zijn. De seizoenen in beide landen zijn namelijk net andersom. Zo hebben de Australische seizoensarbeiders het hele jaar door werk.

Verder kwam ook het niet willen wonen in landelijk gebied aan de orde. Dat speelt in Nigeria en Turkije. Maar niet alleen daar, ook in China zijn werkplekken in de nabijheid van steden veruit favoriet. De agrarische sector is volgens de Vietnamese afgevaardigde niet aantrekkelijk om in te werken.

Daarnaast speelt het probleem dat medewerkers niet opgeleid zijn om met techniek om te gaan. Ook de enorme verhoging van arbeidskosten speelt in de zich ontwikkelende landen een rol. In China is de vergoeding gestegen van 5 dollar naar 20 dollar per dag.

Deelnamecertificaat aan de Global Farmers Roundtable. Foto: Annechien ten Have
Deelnamecertificaat aan de Global Farmers Roundtable. Foto: Annechien ten Have

Toegang tot kapitaal

In de agrarische sector is steeds meer kapitaal nodig. Neem Balwinder Singh Khan, boer in India; tien jaar terug had hij 10 dollar per week nodig. Dat bedrag is nu gestegen naar 200 dollar per week. De rente bedraagt 24% via de informele weg. Als je land als onderpand hebt in India, kun je lenen tegen 12 tot 16% rente.

De Chinese boerin vertelde dat veel Chinese boeren zich een landlord op hun land voelen. Het land is van de overheid. De Chinese overheid leent het aan de boeren uit om er op te werken. Daarom kan het land niet als onderpand dienen voor financiering van het bedrijf.

De eigenaar van een grote feedlot in Turkije vindt het een probleem dat zijn dieren niet als onderpand kunnen dienen voor een lening. De Australische Sarah Sammon moest een 65 pagina's tellend businessplan schrijven alvorens ze de financiering bij de bank los kreeg. Volgens de boeren uit Argentinië en Oekraïne speelde corruptie ook een rol in hun land.

Goede infrastructuur noodzakelijk

In Argentinië is de infrastructuur een probleem. Tot mijn verbazing noemde de boerin uit de Verenigde Staten de Amerikaanse infrastructuur ook een probleem. Niet gerepareerde bruggen zorgen ervoor dat boeren hun soja niet goed kunnen vervoeren. Soms zijn er belemmeringen vanuit milieuoogpunt, waardoor grote schepen sommige havens niet kunnen bereiken. Dat is iets waaraan ik nooit heb gedacht! In Oekraïne zijn de havens aan de Zwarte Zee in handen van een aantal rijke mensen. Die bepalen hoeveel er betaald moet worden voor het gebruik van de havens. Daardoor brengen commodity's als granen veel minder op voor de boer.

Macht van de sociale media

Via Twitter brachten boeren in Argentinië hun regering op andere gedachten over het systeem van niet-ploegen. Deze spontane actie van de boeren trok de aandacht van de media en zorgde ervoor dat het tij voor de boeren positief keerde. Dat is de macht van de sociale media.

Chinezen hebben hun eigen Facebook-model; zij mogen van de Chinese overheid geen gebruikmaken van het Westerse Facebook. In China leven 0,5 biljoen boeren. In het Chinese nieuws is er altijd wel 3 tot 5 minuten tijd voor goed nieuws uit de agrarische sector.

Alle wereldboeren zien het belang van een goede communicatie met de burger. De onderwerpen die de revue passeren zijn: gmo/non-gmo, antibiotica in de veehouderij, grote machines op kleine plattelandswegen, dierenwelzijn en corruptie.

Overheid en burger

De wereldboeren vertellen over de exportverboden in hun landen, zoals de Russische boycot die de hele wereldhandel op zijn kop zet. Nigeria en Argentinië hebben te maken met importbelastingen. Sommige boeren ervaren problemen met een corrupte overheid, of met een overheid die niet geïnteresseerd is in de agrarische sector. In Nederland zijn we gewend aan een overheid die zorgt voor goede handelsmogelijkheden en een prima infrastructuur. Als ik de verhalen van de andere boeren hoor, ben ik blij dat ik in de EU woon.

Nog belangrijker dan de overheid is de burger. Die staat op nummer 1 bij de wereldboeren. De rode draad in ons gesprek is de opleiding van en voorlichting voor boeren, vooral in de minder ontwikkelde landen. Lees ook mijn blog over Willy Kirwa in Kenia.

Of registreer je om te kunnen reageren.