Redactieblog

Boereninvloed ontbreekt in AgriTop 50

"Allemaal keurig uitgedoste toppers in de glanzende Boerderij-editie Ambitie, met de AgriTop 50", zegt Hanna, als ze de stapel kranten en bladen van het oude jaar opruimt. "Je smult van de ambitie van deze mannen en enkele vrouwen om - op papier - hun plek in de top waar te maken."

"Maken ze hun plek in de top dan niet waar?", vraag ik. "Ze praten vooral over hun eigen bedrijf of organisatie", vindt Hanna."De boer komt er bekaaid vanaf. Hun leiders presenteren zich als regisseurs van de landbouw. De boeren moeten doen wat zij willen."

Vraagje: staat hun eigenbelang of dat van de boer voorop? Wat de boer zelf wil, komt alleen aan de orde bij een paar mensen met een boerenachtergrond, zoals Hans Huijbers. Hij gebruikt mooie woorden, maar als je ziet wat hij voor boeren heeft gedaan, is hij ongeloofwaardig. Mede onder zijn leiding ging Vion de vernieling in en werd de ZLTO een arme organisatie. Dat merken alle leden aan de hogere contributie.

Waar zijn de echte leiders in de primaire sector?
De boereninbreng beperkt zich tot een verwaarloosbaar aantal mensen. Echte leiders brengt onze primaire sector kennelijk niet meer voort. Interessant is dan de vraag wat de invloed van de boer is op mensen in de AgriTop 50. Het gaat tenslotte om zijn toekomst.

Die invloed is te verwaarlozen, lijkt mij. Hans vindt dat niet erg: "De mensen uit het agrarisch bedrijfsleven moeten het voor ons verdienen, plus nog een aantal dat aan de politieke touwtjes trekt. Wij moeten ons wel stevig richten op het beïnvloeden van die mensen, die onze toekomst bepalen. Daarvoor is een sterke lobby nodig van mensen die het boerenbelang dienen."

Sterke lobby moet bestaan uit mensen met gezag
Die sterke lobby moet dan wel bestaan uit mensen met gezag. Al die landbouworganisaties in Nederland, met al die voorzitters met een verschillende mening, hebben dat niet. Wat zij zeggen is als een scheet in de wind: je ruikt hem even, maar dan is ie weg.

"Wij hebben behoefte aan een gezaghebbend boegbeeld, hoogstens voor elke sector één. Een man of vrouw naar wie wordt geluisterd. Die hebben we nu niet. Dat moet in 2016 onze ambitie zijn", sluit Hanna af.

Of registreer je om te kunnen reageren.