Commentaar

7 reacties

Boeren moeten muizen weer plagen

Moderne landbouwpraktijk werkt plagen in de hand. Dat maakt bestrijden lastig.

Uitzonderlijk groot was de recente muizenplaag. Zo'n negenhonderd boerenbedrijven werden erdoor overvallen. De totale landbouwschade: €73 miljoen. Dat is ruim €1.500 per hectare. Gemiddeld dan. In de praktijk leden sommige Friese veehouders een veelvoud aan financiële schade. Bijvoorbeeld door aankoop van duur ruwvoer of huur van extra grond. Zo'n plaag moet je als ondernemer dus niet te vaak overkomen.

Muizen krijgen vrij spel

Echter, de kans dat dezelfde veehouders opnieuw door muizenplagen worden getroffen, is groot. In het open Friese klei- en veenlandschap blijken de randvoorwaarden het gunstigst voor een explosieve vermeerdering van muizen. Door ontwatering, mestinjectie, monocultuur van gras en jaarrond opstallen krijgen de muizen hier vrij spel.

Dus raden onderzoekers aan een waarschuwingssysteem op te zetten die epidemieën vroeg signaleert. En tegelijk op bedrijfsniveau preventieve maatregelen toe te passen. Ofwel: muizen plagen door bijvoorbeeld het waterpeil te verhogen, meer te beweiden, het gras kort houden in de winter en maispercelen als brandgangen in te zetten.

Verhoging van het grondwaterpeil leidt tot minder draagkracht.

Onderlinge verzekering

Enkele maatregelen, zoals voorkomen dat het gras lang de winter ingaat, zijn prima uitvoerbaar. Maar een aantal andere zetten de tijd jaren terug. Verhoging van het grondwaterpeil zal leiden tot minder draagkracht en lagere opbrengsten. En er wordt niet voor niets nauwelijks mais geteeld op veen-klei. Daarnaast sluiten de maatregelen een hernieuwde plaag niet uit.

Schade zal dan ook blijven ontstaan en dan ook nog eens onder reeds getroffen ondernemers. Tegen risico's die je niet dragen kunt, moet je je verzekeren. Daar zijn ook kosten mee gemoeid, maar minder dan bij niet verzekeren. Wellicht is het verstandig hiervoor een onderlinge verzekering op te richten. Wie neemt het initiatief?

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Geert verzekeren heeft alleen financieel nut als ook boeren zich verzekeren, die geen schade verwachten. Verzekeren alleen de boeren zich die in het schade gebied wonen, dan zal de premie te hoog zijn en kunnen Ze beter zelf elk jaar een bedrag achteruit zetten om de eventuele schade te dekken.

 • snufferman

  wat wordt er bedoelt met brandgangen in de maispercelen?

 • farmerbn

  Vraag aan een bioloog wat hij doet als hij schade heeft van muizen. Muizengif of muizenklem. Die klem zal voor een boer niet uitvoerbaar zijn maar gif met de kunstmeststrooier wel.

 • koeboertje

  Is dat wel goed voor je koeien om je land vol te gooien met gif, farmerbn denk even na !
  heb je geen muizen meer en ook geen koeien ,of de melk wordt niet meer opgehaald vanwege vervuild ruwvoer

 • alco1

  Ik lees twee zinnen en frons mijn wenkbrauwen al.
  De kop: "Boeren moeten muizen meer plagen"
  De tweede zin: Moderne landbouwpraktijken werken plagen in de hand. Hoezo, waren er vroeger geen plagen. Misschien nog wel groter.

 • lepercheron 46

  alco 1; vroeger mocht je paration spuiten, als dat nu nog mocht waren de muizen allang verdwenen

 • bosdeva

  Fijn, nog meer gif rondstrooien...en boeren hebben al zo'n goeie naam op dat gebied! Stap af van de monocultures en laat je koeien weer grazen. Hoe moeilijk kan het zijn...

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.