Redactieblog

2622 x bekeken 8 reacties

Rechterlijke uitspraken

De uitspraak van de Haagse rechtbank in de zaak die Urgenda had aangespannen tegen de Staat vanwege het ontoereikende klimaatbeleid heeft nogal wat stof doen opwaaien. De rechter wordt verweten op de stoel van de politiek en het bestuur te gaan zitten. Waar bemoeit die zich mee?

Als je de uitspraak leest raak je niettemin onder de indruk van de uitvoerigheid en de onderbouwing van het oordeel van de rechter. Het gaat over het klimaatbeleid, over alle internationale afspraken die daarover gemaakt zijn in allerlei verdragen, Europese regelgeving en nationale wetgeving. Feit is dat de afgesproken reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen niet worden gehaald. De conclusie dat er meer moet gebeuren is dus niet zo gek.

Inkleuring van nationale rechtsbegrippen

Juridisch gaat het om de vraag of burgers en organisaties als Urgenda zich op die verdragen kunnen beroepen. Ook hier is de rechtbank secuur. Het antwoord is namelijk nee, maar deze teksten kunnen wel worden gebruikt voor de inkleuring van nationale rechtsbegrippen. Een daarvan is de 'maatschappelijke zorgvuldigheid' die ook de overheid moet betrachten. En daar gaat het mis voor de Staat. De rechter draagt op om te reduceren.

Hoger beroep is een recht

De regering heeft al gezegd in hoger beroep te zullen gaan. Men vindt dat de rechter te gemakkelijk bepalingen uit het internationale recht in Nederland heeft laten gelden. Is hoger beroep fout? Lapt de regering daarmee het klimaatbeleid aan de laars? Dat ook weer niet. Hoger beroep is een recht, ook voor de Staat. En wie weet is het Hof minder dapper.

Schadevergoeding

Een andere rechterlijke uitspraak betrof de schade door waardedaling van huizen ten gevolge van de aardgaswinning en de aardbevingen. De NAM mag niet wachten tot de huizen worden verkocht, maar moet direct tot schadevergoeding overgaan. Dat gaat meer dan €1 miljard kosten. Ook een keurige uitspraak van mr. G.G. Vermeulen, mr. H. Bottenberg-van Ommeren en mr. M. Willemse te Assen.

De NAM overweegt nog of men in hoger beroep gaat. Ook hier zou ik zeggen: doen! Ik gun het de Loppersummers best, maar het gaat ook om mijn geld en daar zou ik toch eerst wel graag enkele hogere rechters naar willen laten kijken.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Het gaat niet om uw geld maar om het geld dat uit groningen is geplunderd en waar een Loppersummer nog eens een rekening van krijgt. U bent waarschijnlijk jaren veel te veel betaald van dat groninger geld , zeker als je dat weegt tegen al die juridische wartaal die u uitslaat.

 • farmerbn

  Het is goed dat Urgenda naar de rechter is gegaan. Niet om te winnen maar om aan te geven dat de regering niet altijd maar dingen moet beloven die niet nagekomen worden. Natuurlijk is het aantrekkelijk om dingen te ondertekenen en daarmee stemmen te trekken en mooi weer te spelen. Dus Urgenda moet ongelijk krijgen bij de hogere rechter en de regering moet beloven om beter om te gaan met klimaatonderhandelingen en niet alles klakkeloos ondertekenen.

 • piethermus1

  Het Urgenda-vonnis steunt me in mijn visie m.b.t. de weerscalamiteitn, waar wij als plantenteelers al regelmatig vanaf 1998 mee geconfronteerd worden. Afgelopen 17 jaar heb ik heel wat schade gehad en daarvoor nooit door overvloedige regen in korte tijd.

 • piethermus1

  Sorry voor de schrijffouten in de vorige bijdrage. Maar wij plantentelers, akkerbouwers, vollegrondstuinders, e.d. zijn al 17 jaar de dupe van de klimaatsverandering. Volgens overheid en wetenschappers komt dit toch deels door menselijk handelen, door het vele ceconsumeer, waarbij veel fossiele brandstoffen wordt verstookt, waarbij veel broeikasgassen vrij komen, waardoor wij plantaardige sectoren schade lijden. En omdat de overheid de represantant is van de burgers, dus ook de vervuilende consumetn, mag de overheid ook niet voior haar verantwoordelijkheid weg lopen. De vervuiler dient te betalen aan de getroffenen. Zo werkt dat toch. Als wij vervuilen krijgen wij terecht de rekening en als anderen bij ons ellende veroorzaken buiten onze schuld om, dan dient ook bij ons de rekening door hen betaald te worden. Natuurlijk zijn wij boeren ook consumerend en vervuilende burers en dienen ook een deel van de verantwoordelijkheid op ons te nemen. Er is een brede weersverzekering, waarbij een bepaald eigen risico aanwezig is. Logisch.

 • Kaiser

  Waar is de sanctie die bij de overtreding van toepassing zou kunnen zijn.?  Gaat de Overheid nu een boete aan zichzelf betalen.?

 • piethermus1

  Overheid moet meer subsidie voor windmolens en andere alternatieve energiebronnen betalen, zodat ik en andere boern die molens kunnen bouwen, zodat de consument minder in zijn portomonee krijgt om luxe en nuttloze dingen te kopen, zodat hij het milieu minder belast met zijn fossiele brandstoffengeslurp om die luxe producten te maken en dus minder CO2 en andere broeikasgassen kan produceren, waardoor mijn gewassen minder snel verzuipen. (Als de burger gemeen is voor ons boeren, kan ik het ook omgekeerd zijn.) Even te kort door de bocht.

 • agriholland

  De uitspraak over de waardedaling bij de NAM kan ook doorwerking hebben naar andere gevallen waar vermogenschade ontstaat als gevolg van ruimtelijke bestemmingswijzigingen en waar nu een uitrookbeleid wordt gevoerd totdat de waarde op zijn laagst is.

 • melkveehouder .

  Zo denk ik er ook over @agriholland. Daarom ff wachten of het Gerechtshof het recht boven het staatsbelang stelt en aldus trias politicas respecteert.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.