Redactieblog

3 reacties

Piketty-heffing verpachte grond

De Franse econoom Thomas Piketty stelt dat grote vermogens zwaarder belast moeten worden dan kleine vermogens. Dit omdat grote vermogens ook grote rendementen halen met dat vermogen.

Volgens hem worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer.  En om dat tegen te gaan moeten die grote vermogens afgeroomd worden.

Kabinetsplannen

Of de stelling van Piketty klopt, weet ik niet maar wat ik wel weet, is dat wij in Nederland vanaf 1 januari 2017 een 'Piketty-heffing' gaan krijgen. Tenminste, als de plannen van het kabinet doorgaan.

De op Prinsjesdag voorgestelde kabinetsplannen voor de vermogensrendementheffing in box 3 gaan namelijk uit van een steeds hoger rendement naar mate dat het vermogen groter wordt.

Vermogen verdeeld over schijven

De plannen zijn als volgt: het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt met ingang van 2017 € 25.000. Het vermogen van elke belastingplichtige wordt verdeeld over schijven. Van €25.000 tot €125.000 wordt straks uitgegaan van een rendement van 2,9 procent. Daarover moet dan 30 procent belasting betaald worden. Dat komt effectief neer op een belasting van 0,87 procent over het vermogen in die categorie.

Vanaf €125.000 wordt straks gerekend met een rendement van 4,7 procent. Effectief is dan de belasting - met het tarief van 30 procent - 1,41 procent.

Miljonairs zijn echt de klos. Vanaf €1.025.000 wordt straks gerekend met een rendement van 5,5 procent. Bij het 30-procenttarief is dan 1,65 procent verschuldigd.

Vervelend voor verpachters landbouwgrond

Dit nieuwe systeem kan heel vervelend uitpakken voor verpachters van landbouwgrond. Niet als je 1 hectare verpacht, want dan val je wel onder de vrijstelling. Maar als je meer hectares in eigendom hebt die je verpacht, dan kan het door de wetgever gehanteerde rendement zelfs oplopen tot 5,5 procent. En een rendement van 5,5 procent is in de praktijk volstrekt onhaalbaar bij de verpachting van grond.

Verpachten nog onaantrekkelijker

Als deze belastingwijziging wordt doorgevoerd, wordt het verpachten van landbouwgrond nog onaantrekkelijker dan het al was. En dat is niet goed voor de agrarische sector. Verpachters moeten een redelijk rendement kunnen realiseren tegen een redelijke belastingheffing. En daar wordt in dit voorstel geen recht aan gedaan. Maar misschien kan hier nog wat aan gedaan worden want het wetsvoorstel is nog niet definitief.

Hoop op uitzondering

Hopelijk komt er een uitzondering voor de verpachting van landbouwgrond. En dat is terecht, want een 'Piketty-heffing' op verpachte landbouwgrond pakt heel oneerlijk uit.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Land in een BV stoppen en de belasting wordt lager.

  • melkveehouder .

    Beste Pieter,het lijkt me eerder gunstig voor de actieve landbouwer nu een bestaan als rustend grootgrondbezitter fiscaal onaantrekkelijk wordt gemaakt. Grootschalig beleggen in landbouwgrond wordt onaantrekkelijker waardoor de grondprijzen zullen dalen. Zie ik dit goed, of zie ik iets over het hoofd?

  • agro1

    grootschalige grondbezitters zijn doorgaans instellingen. afwijkend belasting regime. de particulier met wat grond (boer in ruste), die verkiest de revenuen uit dit eigendom aan te wenden als aanvulling op de aow. dit zal aan het pachtareaal onttrokken worden en anderszins (fiscaal vriendelijker) aangewend worden. als men niet van zins is te verkopen, gezien de wankele staat van banken, aandelen en rendementen op staatspapieren, gebeurt dat toch niet. de naar uitbreiding smachtende jongelingen zullen hier weinig mee opschieten, zal misschien zelfs negatief uitpakken. gebruiksvergoeding optrekken tot rendementsgrondslag, of zoiets.

Of registreer je om te kunnen reageren.