Boerenblog

13 reacties

Voedselzekerheid is boerzekerheid

Gezien de publicaties die her en der in de pers verschijnen, lijkt het dat de wetenschappers het aardig eens zijn over het voedselprobleem. Ik doel niet op de hoge of lage prijzen voor landbouwproducten, maar de oorzaak van de honger op de wereld.

Die honger wordt volgens de wetenschappers niet veroorzaakt door een te lage productie aan voedingsmiddelen of een teveel aan voedingsmiddelen die in de brandstoftank verdwijnt. Nee de oorzaak is de verdeling over de aarde. Met andere woorden de rijken kunnen zich veroorloven eten te kopen en weg te gooien, maar de armen hebben niet de mogelijkheid het toch al goedkope voedsel te kopen. Willen we dit probleem oplossen, dan zal er iets anders moeten gebeuren dan nu het geval is.

Vrije wereldmarkt biedt geen kansen voor de armen

De afgelopen decennia heeft ons geleerd dat de vrije wereldmarkt, hoe prettig ook voor de handel, de armen niet de kans heeft gegeven om eten te kopen. De voedselzekerheid die we voor de vrije wereldmarkt hadden gecreëerd door voedselhulp, is niet de oplossing gebleken. We zullen de bakens moeten verzetten. Helaas is de mondiale politiek hier niet van gediend of niet toe in staat.

Zolang wij de opbrengstprijs voor basisvoedsel laten dicteren door de wereldmarkt, die vroeger bestond uit een dump markt en nu gedicteerd wordt door de verkoper met de laagste kostprijs, zal de voedselzekerheid samen met de boerenstand worden verkwanseld.

Boeren produceren na 1 april tegen de klippen op

Stel onze basisproducten leveren morgen een lagere omzet per hectare op dan de markt voor bio based economy, dan daalt het aanbod van voedings- en diervoedergrondstoffen met alle gevolgen van dien. Neem als voorbeeld de mondiale melkprijs van 2014 en daarvoor. Hij fluctueerde binnen acceptabele grenzen. Na 1 april 2015 moet de wereldmarkt de prijs zetten. Het gevolg is duidelijk, de boeren konden zich niet inhouden en produceren meteen tegen de klippen op, omdat ze uitgingen van de goede prijs. Na vier maanden is het alleen nog kommer en kwel in de zuivel. Het ene zuivelland na het andere heft de klaagzang aan en hun boeren gaan de straat op.

Ik zou kunnen zeggen jammer dan, had je maar rustig moeten door melken alsof het quotum nog bestond. Ik weet wel dat er een handelsprobleem met de Russen is ontstaan, maar dat kan nooit tot een totale verstoring van de markt leiden. De Russen hebben immers nog genoeg mogelijkheden om zuivel in andere landen te kopen. Dit zou dan alleen een verschuiving op de markt betekenen. Willen we de Russen de schuld geven, dan is het hun inflatie, waardoor import voor de gewone Rus veel te duur is geworden waarna hun (zuivel)import op een laag pitje is gezet.

Lage zuivelprijs nog niet laag genoeg voor de armen

Helaas het toch ontstane overschot en de bijbehorende lage prijs heeft nog steeds niet het peil bereikt waarop de armen het zich kunnen permitteren om boter, kaas en yoghurt te consumeren. Onze boeren zijn bezig het loodje te leggen en daarmee zal de productie verminderen, volgens de marktgeleerden. Met als gevolg dat de markt in evenwicht komt en de prijs voor de producent weer acceptabel wordt. Helaas een te hoge prijs voor de minder bedeelden, die nu nog net kunnen eten.

Deze productiebeperking zal zeker de voedselzekerheid niet dienen en de boeren ook niet, want zij zullen nog steeds geplaagd worden door de producent met de laagste kosten. Doorgaans is dat de de industriële productie, gefinancierd door beleggingsfondsen gevuld met onder andere ons westerse pensioengeld.

Negatieve gevolgen vrije wereldmarkt

Bovenstaande negatieve gevolgen van de vrije wereldmarkt betekent dat de arme landen geen werk, geen inkomen en dus geen eten hebben. Hoe kunnen zij hun leven beteren? Zij hebben geprobeerd hun leven te beteren door tegen hongerloon voor de rijken het eenvoudige industriële handwerk te doen. Of vluchten uit de benarde positie in de hoop, dat het rijke Noorden (Europa, Verenigde Staten) hen meer perspectief kan bieden. Helaas heerst hier dankzij dezelfde vrije markt ook werkloosheid bij de laagopgeleide bevolking, de groep die deels noodgedwongen leeft van de Voedselbank en sociale uitkeringen.

Voedselmarkt scoort economisch voldoende, maar sociaal onvoldoende

We moeten dus zoeken naar een systeem dat zowel de voedselzekerheid als de boerenstand ten goede komt. Hoe vreemd het ook klinkt, de markt doet op economisch punt zijn werk naar behoren, maar op sociaal gebied en op duurzaamheid faalt zij compleet. Om nog maar niet te spreken over vrede en terugdringen van (oorlogs)geweld.

Markt voor basisvoeding meer regionaal maken

Als we de markt voor basisvoeding meer regionaal maken, met regionale prijzen die passen bij de levensstandaard en inkomensstandaard van de betreffende regio, hebben we meer kans op voedselzekerheid voor iedereen. Het betekent immers dat de voedselprijzen op een niveau liggen die ons niet meer afhankelijk hoeven te maken van onderbetaalde producenten met alle onzekerheid van dien. Misschien kunnen we door dit systeem weer meer mensen laten deelnemen aan betaalde arbeid, omdat er door dit iets duurdere eten in het rijke deel van de wereld financiële ruimte ontstaat om mensen in het arbeidsproces op te nemen. Hierdoor kan de sociale lastendruk dalen. Dit zal zeker het geval zijn in het arme deel van de wereld, waar wij nu onze goedkope grondstoffen vandaan halen, geproduceerd onder industriële omstandigheden op bodem waar vroeger eten groeide voor de lokale bevolking, hoe extensief ook!

Boeren worden weer baas over voedselproductie

Tot slot betekent deze verandering dat boeren weer meer baas worden over de voedselproductie en dat het kapitaal minder invloed op de boeren krijgt en daarmee op ons voedsel. Maar uiteindelijk wordt dan ook de consument minder afhankelijk van het dictaat van het grootkapitaal.

Ik weet wel dat dit idee lijkt op terug naar de tijd van voor Mansholt, maar het huidige beleid heeft alleen de handel en het grootkapitaal verrijkt, onder regie van hoofdzakelijk linkse politiek. Iedere boer die zegt dat hij rijk is geworden met boeren, moet goed bij zichzelf te rade gaan. Dan zal hij tot de conclusie komen dat hij op papier schatrijk is, maar nauwelijks zijn rekeningen kan betalen. De (ex)boer die rijk is, is rijk geworden van de verkoop van zijn bedrijf, dus aankoop en verkoop. Dit laatste valt onder handel. De handelaar die zegt dat hij rijk is, kan doorgaans al zijn rekeningen met gemak betalen en dan ook nog leven als God in Frankrijk.

Dit laatste is voor de meeste boeren een droom die hopelijk pas in vervulling gaat als hij zijn bedrijf verkoopt op de vrije markt.

Laatste reacties

 • j.verstraten1

  Ik constateer - naar mijn bescheiden mening- een paar fouten in je analyse Han.
  volgens mij is het nooit de bedoeling geweest om middels voedselhulp voedselzekerheid te organiseren.
  De wereldmarkt is jaren een dumpmarkt geweest voor het rijke westen die hun overtollige landbouwproducten ver onder de prijs probeerden te slijten waardoor lokale boeren in die gebieden niets konden verdienen. De gedachte achter liberalisering en afschaffen subsidies op productie was dan ook een stijging van die wereldmarktprijs te organiseren zodat in het arme deel geld verdiend kan worden. Zoals je terecht vaststeld is verdeling van geld nl. het probleem , niet de verdeling van voedsel. Dit gaat echter dermate schoksgewijs dat de schappen in derde landen soms leeg raken óf men kan het niet betalen. De inkomens stijgen langzamer dan de lokale voedselprijzen.

 • j.verstraten1

  Nu stel jij eigenlijk voor om per regio een hek te zetten om een regionale markt te organiseren met eigen prijzen.  Volgens mij leert de geschiedenis dat ook dat niet werkt. Ja, voedselzekerheid en werk gegarandeerd maar economisch niet volhoudbaar.Daarbij zal ook dan zal een boer niet rijk worden met boeren.

 • agratax2

  @j.verstrraten1. Van een hek om regio's  wordt geen boer rijk. Moet een boer rijk worden, is rijk worden het doel van ons bestaan? Ik denk dat we toe zijn aan herverdelen van het kapitaal en de macht. Geen we zo door dan zullen we straks niet meer op te lossen sociale onrusten krijgen. Ik gun de vluchtelingen een beter leven of dat betekent in ons -rijke- maar vijandige deel van de wereld als vluchteling / asielzoeker  leven dan in hun land van herkomst als daar nu eens geen strijd om het geld en dus de macht gaande was. Wat wij nu doen in mijn optiek, is alle geluk koppelen aan het bezit van geld en macht. Rijdt door ons land of andere landen en je ziet dat een ieder met Geld zijn huis heeft omzoomd met hoge muren of zware stalen hekken. Noem je dit geluk? IK noem dit leven in angst!!!  De wereld zal niet veranderen als de mens en zijn geloof niet veranderen. Ik durf te beweren; 'Er zijn te veel mensen op deze aarde en dat geeft strijd om plaats en macht'. Iedereen die zijn biologie les heefrt gevolgd weet 'Te veel dieren op een beperkte oppervlakte (hok) geeft stress en gevechtenop leven en dood. Helaas zijn mensen net dieren met al hun biologische driften. 

 • piethermus1

  Wij in het rijke welvarende vrije westen (geralateerd aan eigenlijk alle andere gebieden en culturen in de wereld) hebben door die historische weg naar die vrijheid een handel en productie van voedsel kunnen creeren die ons relatief zeker voedt. Door die vrijheid hier, waarbij het bestuur via checks and balances laat controleren is de ergste corruptie en willekeur uitgebannen en staat eigenlijk amper iemand boven de wet.
  Andere landen met minder tot geen vrijheid daar tiert corruptie en willekeur welig en is de productie van voedsel amper of niet in staat de eigen bevolking te voeden. Mensen uit die landen vluchten naar ons. Vrijheid zou kunnen zorgen voor welvaart en voedselzekerheid, omdat initiatief dan beloond wordt, ook voor de landbouw. Dat zie je in ons vrije westen wel. Het vrije westen voedt in zekere zin  de wereld, door onze kennis in vrijeid vergaard waar anderen dit dan navolgen. Vrijheid en welvaart dient wel goed verdeeld te zijn en te worden. Met een kleinere boerenstand hier, door die te vrije wereldmarkt, loert het gevaar van onvrijheid en vervolgens een gevaar voor de voedselvoorzieing.

 • pinkeltje


  Geen nieuws is ook nieuws. Ook dit verhaal is al een tientallen jaren hetzelfde liedje. Voor de duidelijkheid - vraag me niet hoe dat precies werkt - de prijs van landbouwproducten waar het om gaat als we het in algemene termen hebben over de wereldwijde voedselvoorziening, te weten graan en zuivelproducten wordt politiek bepaald. Net als de prijs van ruwe olie. Die is inmiddels ook zowat gehalveerd en de 'analisten' houden het erop dat dat nog even zo blijft. Staat allemaal behoorlijk los van wat er met het normale verstand van een weldenkend mens met oog voor humaniteit en medemenselijkheid en allround verantwoordelijkheidsbesef te beredeneren valt. Politieke macht en eigen volk eerst is waar het om gaat. Als individuele boer heb je alleen het nakijken en staat je niks anders te doen dan te proberen er het beste van te maken. Gaat ook echt niet veranderen, is al duizenden jaren zo geweest. Voor wie in wat anders gelooft zoals de Jesse Klavers van deze wereld kan ik helaas alleen verwijzen naar de categorie 'Gekke Henkie'. Leuker kan ik het niet maken.

 • John*

  voedselzekerheid voor alle inwoners is de basis van een goeie economie. Als je in een economie leeft waarbij je altijd maar af moet wachten of er voldoende voedsel is en dan ook nog voor welke prijs wordt je behoudend met je uitgaven waardoor een ecoomie nooit kan groeien.

 • agratax2

  De meeste racties gaan tot zover 'Hoe verhouden economie en voedsel zich tot elkaar en over voldoende voedsel geeft vrede etc.' Maar een slechte boeren prijs garandeert geen voedselproductie, zoals de handel schijnt te denken'. Over de bijna hele wereld zitten de boeren met finaciele tegen vallers. Nog even over de corruptie, waar dit weelderig tiert houden de heren de voedsel productie laag, zodat er import en daarmee handel nodig is en deze handel geeft de corrupten de kans hun kas te spekken. Voorbeelden te over uit onze Oost Europese buurlanden. Zal Rusland ooit zover komen dat ze hun eigen broek op kunnen houden, dan is de grootste productie in handen van dezelfde corrupte kliek, die nu met hulp uit Moskou hun bedrijven op bouwen tot enorme agro aglomeraten. Zolang de zelfstandige boeren bereid zijn om voor een minimale vergoeding de slaven arbeid te verrichten zal er van voedsel tekorten nog geen sprake zijn in de koopkrachtige wereld. De armen komen het eten halen en daarmee brengen ze economische groei bij ons en ook sociale onrust, die met financiele groei niet op te lossen is, omdat de kloof tussen Arm en Rijk steeds groter wordt in de vrije wereld. 

 • agratax2

  @j.verstraten1. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat voedselhulp voedselzekerheid betekent. Wij hebben voedselhulp geboden om de hongerende mens niet te laten dood gaan of hem niet te laten vertrekken naar elders (Europa). Het heeft in ieder geval de mensen niet geleerd om hun eigen eten te produceren en daarmee is voedselzekerheid al niet meer aan de orde. De voedselzekerheid moet via de handel en de productie in de dure productie landen tot stand worden gebracht, zodat de hongerende mensen de kostprijs niet kunnen betalen. In veel reacties op blog lees vaak 'We moeten zorgen dat er voldoende voedsel voor de mens op aarde is'. Hiermee bedoelen deze schrijvers te zeggen we zijn goed bezig ookal verdienen we het zout niet in de pap'. Alsof boeren een vorm van sociale werk is, liefdadigheid die geen betaling behoeft.  Dit gaat mij te ver en daarom wil ik zoeken naar een oplossing voor deze problemen en dan kan best dat dit blog niet de weg aangeeft, maar in ieder geval komt er een dicussie en hopelijk komt daar het ei van Columbus uit.
  Zo door hobbelen zal niet de oplossing brengen en kan gezien het verleden alleen maar leiden tot meer sociale onrust door een groeiende kloof tussen arm en rijk.

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat Han van Riel zich laat leiden door de gedachte dat keuzes die wij in het Westen maken bepalen hoe de rest van de wereld zich ontwikkeld.
  ik ben al lang tot het inzicht gekomen dat dit vooral door landen zelf bepaald wordt. 
  Het valt mij op dat de welvaart van een land in hoge mate samenhang vertoont met de mate van rechtsstaat, duidelijke eigendomsrechten,  integer bestuur, afwezigheid van etnische of religieuze spanningen en vrijheid van burgers om zelf hun toekomst te bepalen. 

 • Jan-Zonderland

  Wie niet werkt zal niet eten! Als de 'arme' mensen in gebieden buiten 'het westen' ook eens aan de slag zouden gaan dan hebben ze ook genoeg te eten.

 • agratax2

  @Mozes. Laat ik zeggen dat wij in het westen keuzes makjen die bepalen Hoe wij in de toekomst leven. Laten we vluchtelingen toe en pamperen we deze zielige sloebers. Dit betekent dat er meer en meer komen, dat wij onszelf op termijn opofferen aan hun zielig zijn. Ik weiger te geloven, dat de armen uit de arme landen hier komen voor assiel aanvragen, daarvoor is de prijs te hoog. Het is de midden laag of de top laag die vertrekt, juist die laag van de bevolking die een land moet opbouwen. Door hun vertrek zal de ontwikkeling van het land vertragen of de extremisten krijgen vrijspel en zal het land een gevaar worden voor de regio of erger. 


 • agratax2

  @Jan Zonderland. Ik ben het geheel met je eens. Als in de Afrikaanse landen de urbanisatie wordt gestopt en de mensen gaan hun land, voor zover de rijken het nog niet hebben gepikt, bewerken zal de honger afnemen. Door de sahel en gelijke gebieden te bewerken voor de regen period zal deze grond water opnemen inplaats van weg spoelen met de voedingsstoffen. Dit systeem heeft zich bewezen, alleen de mensen hebben het nog niet door of zijn inderdaad te lui geworden door onze mannah, die uit onze koelschepen viel eind twintigste eeuw.
  Vb. Ik heb op dit moment contact met een groepje Rijsttelers in Uganda die hun opbrengst willen vergroten. Dit doe je door zonder kennis meer ha te gaan bewerken. Ik heb de heren een teeltbeschrijving gestuurd van het Ugandese onderzoeksinstituut. Geen van hen kende het en heeft na aanleidng van dit stuk besloten eerst maar eens de opbrengst per ha te vergroten met hulp van teeltverbeteringen. Voor mij was het verbazingwekkend, dat mensen die een bedrijf op zetten en machines kopen geen idee hebben hoe je moet werken en eenvoudig de lokale ouderwetse methoden volgen met bij behorende flut opbrengsten.

 • A1967

  Het enige wat uit bovenstaande blijkt, is dat er nog steeds een hoop hypocriete kletskoek verkocht wordt, dat heeft trouwens niets met handel te maken. 

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.