Commentaar

4123 x bekeken 34 reactieslaatste update:1 sep 2015

Dubbele pet LTO-voorzitter knelt

De Europese boeren-koepelorganisatie Copa-Cogeca roept op tot een grote boerenbetoging in Brussel op 7 september. Die dag is er namelijk een buitengewone vergadering van de Europese raad van landbouwministers over de zogeheten crisis in de landbouw.

De NMV is vooralsnog de enige Nederlandse deelnemer aan de bijeenkomst in Brussel. LTO ziet niks in wat Copa-Cogeca wil, namelijk hogere interventieprijzen voor melk. LTO onderschrijft wel de stimulering van de export die Copa-Cogeca ook bepleit.

Dat de NMV in Brussel op de trom zal slaan op 7 september is niet meer dan logisch. De NMV heeft al jaren geroepen dat quotumvrij melken zal leiden tot lage prijzen en sterk verslechterende boereninkomens. Dat LTO zo afwijzend is, is ook niet vreemd. Want LTO wil juist quotumvrije melkproductie en wees er voor 'bevrijdingsdag' ook wel op dat die keuze ook betekent dat de melkprijzen en inkomens sterker zullen gaan schommelen.

Tot zover niks vreemds. Bijzonder is wel de positie van LTO-voorzitter Albert Jan Maat. Die roept als Copa-Cogeca voorzitter op tot actie en wijst die als LTO-voorzitter af. Op een cruciaal punt, de inkomensvorming van Nederlandse boeren, kan de boerenvoorman niet twee compleet verschillende geluiden blijven verdedigen. Die dubbele pet ondermijnt zijn geloofwaardigheid waardoor de effectiviteit van zijn werk afneemt. Tijd voor keuzes dus.

Laatste reacties

 • koestal

  hoeveel tractoren kunnen er naar Brussel ?

 • alco1

  Robert. Even een rechtzetting. Het LTO wilde geen quotumvrije productie. Het zag dat het geen enkele nut meer had, gezien de prijsstelling op de wereldmarkt. 

 • Mozes

  De laatste marktbescherming is in 2006 afgeschaft. Sindsdien hebben wij wereldmarkt. Eind 2007 heel hoog, 2009 heel laag, 2011 hoog, 2012 matig, 2013 en eerste helft van 2014 heel hoog en nu in 2015 wordt het waarschijnlijk heel laag. 
  Dat is gewoon de markt. Wat willen ze daar tegen demonstreren? Wat moet de politiek daar aan doen? 

 • agratax2

  Het is de (wereld) markt gelukt om de Europese boeren uit elkaar te spelen. Dat LTO tegen staken/acties is kan ik nog wel begrijpen gezien hun gedachte -Nederland is het beste melkveehouderij land- en kan dus iedereen weg spelen in een quotumloos tijdperk. Helaas zijn er twee zaken die mijns inziens niet kunnen;
  1. Nederland kan in een democratie wel tegen stemmen, maar niet meegaan als de stemmen zijn geteld en anders beslissen dan LTO zou willen.
  2. Nederland kan voor de huidige marktprijs niet produceren en als er niet duurzaam wordt ingegrepen, zal het kommer en kwel blijven.
  Voor mij is niet het overleven van de melkveehouderij belangrijk (zij hebben gekozen voor dit armoede beleid), maar wel het niet volgen van een democratisch gekozen route in een democratie. Het begint erop te lijken dat LTO bestuur kiest voor Dictatuur onder leiding van gelijk denkende vriendjes.   

 • tonny60

  TYPISCH LTO

 • boerderijidink


  Moses #3 wij gaan niet tegen iets demonstreren maar VOOR het plan van de EMB die wil namelijk ingrijpen in de MARKT waar de LTO denkt dat je daar maar weinig aan kunt doen. 

  Er is meer dan voor een vrije markt produceren.....

 • agratax2

  @boerderijidink. Wij denken dat je de markt kunt beinvloeden. LTO Gelloft in marktwerking en een Geloof kun je niet beinvloeden. Predikers die een geloof predikken Beweren altijd de WAARHEID in pacht te hebben, m.a w  geloven is niet nodig, het is zo. Dat de landbouw werkelijkheid steeds weer aantoont dat de markt niet werkt, maakt de dit markt geloof tot en zeer dubieuse waarheid. De grote verliezers zullen de hongerende mensen zijn, die gedwongen door een lege maag aan de wandel gaat en daarmee bij ons de sociale orde verstoren. Dan u Vrije Wereld Markt en vrijverkeer van mensen en goederen.

 • gjh

  juist boerdeijidink inkomen daar gaat het om alleen is het jammer dat er nog sukkels zijn die er niets van begrijpen. Je kan ook net als LTO doen en dat is HELEMAAL niets. Alleen slap l@llen daar kom je er niet mee  maar het is wel iets waar sommige LTO leden nog in geloven.

 • tikka


  Het is wel allemaal beleid wat al langer ingezet is. Er zijn meer groepen in de samenleving die een minder makkelijke tijd doormaken, denk alleen al eens aan de varkensboeren.

 • farmer4life1

  @tikka klopt! Zij hebben een marktwerking. Ze worden er compleet uit geconcurreerd... Varkenshouders zijn  één van de beste ondernemers. 
  Wat een doorzetters zijn het... Zij klagen niet vaak als ze al een jaar lage prijzen hebben en dat er uiteindelijk maar 15% van alle varkenshouders overblijven. Dat accepteren zij, als de heilige marktwerking. 

  Laten wij melkveehouders aub iets linkser kiezen en gezamenlijk optreden tegen al die bedrijven en overheden die aan ons verdienen maar geen stuiver meer voor de melk willen betalen. 

 • boerderijidink


  #9 de varkenssector en de tuinbouwsector zijn voorbeelden van hoe het zuivelbeleid NIET moet. En daarom zijn er melkveehouders die een ander beleid voorstaan, nu het misschien nog kan. Anders heeft demonstreren en klagen ook geen zin. Als je net als de genoemde sectoren unaniem voor de vrije markt kiest dan moet je maar roeien met de riemen die je hebt. En wachten of je het beste bedrijf bent dat al die anderen overleeft.

 • van der Sar

  nog een rechtzetting:  uiteraard zal de NMV niet deelnemen aan een door de Copa georganiseerde demonstratie maar aan een door de EMB georganiseerde demonstratie !

 • tonny60

  Juist gekozen woorden van der sar,

 • Ishtar

  Toch moet je niet in Brussel zijn, immers de NL bestuurders van de melksector, dus NZO/LTO/ZLTO em sgp/cda/en vvd willen deze martwerking.
  -daar hebben ze jaren overnagedacht.
  -Rusland de schuld geven vindt is onrdeelijk, immers er zijn altijd onstabiele factoren op de werleld markt.
  -of is wereldmarkt voor jullie bestuurders, meer en meer produceren, en de prijs moet en zal satbiel of hoger worden?
  -immers nu de prijs iets lager is als vorig jaar moet men op de trekker naar Brussel?
  -enorm belachelijk als jullie de beslissers bestuurdelijk niet aanpakken.
  -ga dan protesteren bij zlto en lto en vvd en cda partij bureaus.
  Daarnaast zou geen enkele cent steun van Brussel moeten komen, steun moet maar komen van jullie coöperaties, immers daar zijn ze toch voor?
  -of van NZO en ga het maar halen bij jullie bestuurders.
  -iedereen wist dat de prijs ging zakken, nu niet net doen of het zo plotseling is en niemand zag het aankomen.
  -accepteer dan eerst als je wil klagen dat je eigen bestuurders gewoon WANBELEID hebben geleverd en daar krijgen ze nog geld en ruimte voor ook nog.

 • Foxxy

  Oeh, wat staat hij er lelijk op! Robert, goed artikel, maar zet die man er toch op een beetje charismatischere foto bij !  Blijft een belangenbehartiger !


 • pieter1974

  blijf maar lekker geloven dat nederland het beste land is om melk te produceren wat een eigendunk we worden te duur met onze brei aan regels

 • Marco22

  Waar is die vrije markt??? Zijn de mogelijkheden om te produceren ook vrij. Neen.
  Kosten en regeldruk zijn in Nederland veel hoger dan elders. Levelplyingfield is ook ver te zoeken. Daar zou  diedubbele pettengraaiers zich druk over maken. Lto ; het is allemaal een little to late. Melkquotum eraf hoera !! maar over hoe en voor hoeveel daar hebben ze niet over nagedacht. Waarschijnlijk verblind door hun representatiekosten vergoedingen.

 • alco1

  Wat lees ik veel reacties die waarschijnlijk niet begrijpen wat er staat in #2 en #3.
  Ook wij zien echt wel de ellende die de vrije markt met zich meebrengt en willen het niets liever dan anders hebben.
  Maar Hoe moet de politiek daar iets aan doen. Kom met werkbare ideeén.
  Het enigste waar wij voor kunnen vechten is een gelijk 'playingfield'.
  En ja. We zijn het beste land waar melk geproduceerd kan worden.
  Dat is de tak waar wij als bv. Nederland op moeten teren.

 • Fermer

  @alco, lees #7. De LTO en de politiek geloven in de vrije markt. En geloof verander je niet. De politiek WIL er niks aan doen, zij kunnen sturen en bevoordelen waar het hen uitkomt, en bij de burger mooie sier maken.
  Dat het geen vrije markt is zien ze niet. Regels, accijns, belastingen, subsidies, alles is overal verschillend. En dat mag wel volgens hen.
  Waarom de TIPP? De VS en de EU zijn allebei exporteurs vwb alles. Toch moet er heen en weer gesleept worden. Alleen mogelijk door brandstof zonder accijns. Kaas van Nederland naar Belgie met de vrachtwagen is nog duurder dan met de boot naar de VS. Vrije markt, laat me niet lachen.

 • Klaasvaak

  Marktwerking kun je niet tegen werken. Je kunt er wel mee werken.
  De Lage Melkprijs zou al een stuk minder zeer doen als Dijksma niet met kostprijsverhogende en productiebeperkende maatregelen zou komen. 

  De sector (met lto op de tribune )  kan beter haar het vuur aan de schenen leggen....

 • alco1

  @emmerei. Wat Han vertelt in #7 is dus jouw 'geloof' wat jij als waarheid ziet.
  Nogmaals het LTO, die ik ook op veel fronten bekritiseer, zegt niet dat ze geloven in de vrije markt, maar ze doen de angsvallige constatering dat het een ontkoombaar 'feit' is dat de vrije markt regeert. Hoe wil je Brazilie, China, Vietnam etc aan banden leggen. 
  Want voor veel producten is het wereldmarkt
  Een gelijk 'playingfield' is het enigste waar wij ons voor in kunnen zetten. 

 • piethermus1

  Wat velen hier niet benoemen en wellicht niet doorhebben, is dat zeggenschap over voedsel macht is. LTO weet dat voedsel vaak een speelbal is van (internationale) politiek en andere machten. Brood en spelen. Goedkoop voedsel in voldoende hoeveelheden houdt een volk rustig. Een zekere mata van vrije handel m.b.t. voedsel is logisch, omdat vrijheid tot initiatief leidt en een inventieve bevolking, en ook boerenstand. Nu is er ineens gegil vanuit 1 grote door quotum gepamperde sector, omdat het met een aantal (even) slecht gaat. Er zijn kleinere sectoren die ooit hetzelfde of erger hebben meegemaakt. Waar was u in die ene grote door quotum gepamperde sector toen? Toen hoorde ik u niet.
  We kunnen wel niet leuk vinden dat het nu slecht gaat met sommigen, maar de internationale poltiek en internationale handelsmachten lachen om die problemen van (relatief) een paar Nederlanse boeren. Je kunt gillen als een speenvarken. Wellicht lucht het op in die onmacht, welke ons allemaal soms overkomt. Als je tot heden in je sector nog nooit een echt slechte situatie hebt meegemaakt, dan ben je blijkbaar nog nooit echt ondernemer geweest.

 • DJ-D

  #22 is dat zo heeft lto dat door? Met de russische boycot geen enkel bezwaar gehoordt. Ze konden de Russen zelf wel op een idee gebracht hebben. 

 • piethermus1

  #23 Wat een simpele, te simpele gedachte. Alsof de Russische boycot de bron is van de slechte situatie van een aantal boeren. Waren zaken maar zo simpel in het leven. Blijbaar voor sommigen (velen?) wel. (Zalig de simpelen van geest....)

 • DJ-D

  #24 kan je wel vertellen de Russen geven de krim niet meer terug. En die de besluiten neemt heeft er zelf geen last van. Russen zijn net als een veer hoe harder je hem indrukt hoe harder ie terug komt. Over ruggengraad gesproken. 

 • piethermus1

  #25 Ja en? Rusland zal De Krim niet teruggeven, heeft het geannexeerd zonder volkenrechterlijk mandaat en zonder overeenstemming met Oekraine. De Russen en Oekraine waren na de val van de Sovjet-Unie overeengekomen dat De Krim Oekrainsch zou zijn, waarbij de Russen een haven mochten pachtten om haar vloot te stationeren. 
  Het zou net zoeits zijn als dat ik een perceel van de buurman me toe-eigen zonder wederzijds goedvinden en het niet teruggeef. Van de spullen van een ander blijf je af. Over ruggengraat gesproken. Het is dan juist flink van de westerse landen die benul hebben van vrijheid en eigendomsrechten dat ze de Russen wijzen dat ze met de fikken van andermans spul af moeten blijven. Blijkbaar beschik jij over een zeer beperkt moreel kader als je dit niet in kan en wil zien, dat je moeite hebt wat mijn en dijn is.
  Maar daar ging het m.b.t. LTO niet over.

 • Foxxy

  Mensen, Nedrland, vrij land !

  Politiebonden staken (voetbal afgelast) en krijgen meer geld
  In de verzorging, stakingen (krijgen nog steeds te weinig geld)
  Werknemers (politiek interressante groep) FNV, stakingen, loonsverhogingen etc

  WAAROM, als het om wat voor reden dan ook ! zouden melkveehouders in ons vrije land niet openlijk hun ongenoegen kenbaar mogen maken , om kostprijzen die hoger liggen dan opbrengstprijzen ? Niks mis mee !

  Varkenshouders en ieder ander MAG dat ook !!

  oplossingen vanuit de politiek ? mwah , maar als niemand ze kenbaar maakt, dat sommige dingen ECHT niet in de haak zijn , tsjah, dan kunnen ze toch op de politieke manier lekker hun eigen ding door doen !!

  De gewone burger (soms tikje hypocriet ) begrijpt wel dat als de kostprijs hoger ligt dan de opbrengstprijs, dat niet TE LANG moet duren !

  Net de 6e (Ammoniakhuisvestingswet ? ) in Augustus op tafel gekomen... 6e beperking in 8 maanden : Belooft wat voor de komende paar jaar !

  ongenoegen kenbaar maken !! Dikke prima, vrij land !!  Mozes en LTO niet meedoen ? Dan is er dus voor jullie niets aan de hand !!

 • DJ-D

  #26 toe maar we begrijpen elkaar niet. Ik ga tever off topic. Gelukkig hebben de nl zwemmers in kazan en heeft lto wel moreel en behartigen ze de belangen van alle boeren en niet alleen van intensieve en potentiele stoppers. 

 • piethermus1

  #28 Wie begoin er over Rusland, terwijl dat de kwestie niet was? Wie haalde er dus zaken bij die er niks toe deden m.b.t. Maat en LTO? Ik niet.

  # 27 Inderdaad Foxxy. In een vrij land mag iedereen zich uiten.

 • farmer4life1

  LTO is een regelrechte ramp aan het worden. Zij schuiven bij elke vergadering aan. Boeken helaas weinig vooruitgang. Ik las ergens dat de zuiverindustrie 250 lobbiesten in Brussel hebben. Als 'belangenorganisaties' van de boeren zijn er maar 2 lobbiesten in Brussel. 

  Het groote probleem van LTO is dat zij ten allertijden aan de vergaderingstafel willen zitten om mee te praten over evt. oplossingen en belangen van de sector(en) Opzich een prima uitgangspunt. DDB willen ze er niet eens bij hebben. Alleen vraag ik mij dan af, wat is er misgegaan bij de onderhandelingen van de derogatie. Belgie heeft een 10x betere derogatie gekregen dan wij.... Hoe kan dit? Betere lobbies of hebben zij beter onderhandeld. Het laatste is waar en dat neem ik LTO erg kwalijk. Zij zitten aan die vergadertafel maar hebben amper invloed. Ze zijn bang om 'niet meer uitgenodigd'  te worden. Dat heeft meer invloed op hun beleid dan iedereen denkt. 

  Er zijn vreemde krachten die ook hun aandeel hebben. Er komen maar weinig nieuwe boeren bij, puur omdat de prijzen slecht zijn en het is dag en nacht werken (incl kopzorgen) Een vrij bestaan is er niet meer en de romantiek is ver te zoeken met een lege rekeningcourant. 

 • farmer4life1

  Uiteindelijk is de varkenshouderij ons 15 jaar voor.... De tuinbouw is ons 20 jaar voor. Wacht en gij zult het ondervinden. Wij boeren beconcurrenen liever elkaar dan dat wij vechten voor een kostdekkende kostprijs. 

  Het is belachelijk dat mensen in NL 10% van hun inkomen uitgeven aan voedsel.

 • leftturn

  bedenk wel dat ook van de zuivel een enorm deel de grens over moet. en als dit nu allemaal babypoeder was, maar de hele zooi aan kaas levert helemaal niets op, evenals gewoon melkpoeder.
  als we dan wat linkser moeten gaan denken en jullie willen een betere prijs, dan lijkt me een derde van de huidige productie meer dan genoeg tegen een prijs die met 35 cent fors betaald is. kan de varkenshouder ook mooi van zijn mest af, over level playing field gesproken.
  we roepen hier lekker dat we als NL ons nergens iets van aan moeten trekken, maar staan wel met de hand open als er rekeningen betaald moeten worden.
  trouwens de krim is voor het grootste deel bewoont door etnische russen. als er werkelijk een democratisch referendum zou komen is de kans groot dat men voor rusland kiest, net als een groot deel van oost oekraine overigens.
  de fransen hebben een totaal ander verhaal, als zij de grens sluiten, verzuipen ze niet in de melk. ze kunnen hun eigen bevolking net aan het drinken houden. 
  dus als je niet voor de vrije markt wil, denk dan ook aan een productiebeperking van ruim meer dan de helft. met respect voor ieders mening overigens, maar graag wel de feiten even helder houden.

 • Mozes

  @leftturn, als Frankrijk net voldoende zuivel produceert voor de eigen bevolking wat doen dan al die producten van Danone in Nederlandse winkels? En al die Franse kazen in Nederlandse winkels? En waarom is Danone grootschalig in China aanwezig met kindervoeding, net als FC? En ook in veel andere Aziatisch landen en het Midden Oosten, ook net als FC? 

  Waarom is in Frankrijk net als in andere landen de melkprijs onderuit gegaan? Heel eenvoudig: de Franse producten brengen in andere landen minder op omdat in de hele wereld de prijs lager is. De Franse supermarkten en andere afnemers weten dat de Franse zuivelproducenten buiten Frankrijk een veel lagere prijs beuren en gaan dus ook een lagere prijs afdwingen. 
  Het heeft dus niets te maken met buitenlandse producten op de Franse markt maar met Franse producten op de buitenlandse markt die minder opbrengen. 

 • leftturn

  dat zeg ik ook niet, maar als je als boer actie wilt voeren voor een betere prijs is dit wel een beetje in conflict met 4 keer zo veel produceren als dat we op kunnen drinken of eten in NL. als de fransen er voor zouden kiezen om theoretisch de grenzen dicht te gooien, kan de productie redelijk op peil blijven. de franse boer kan met droge ogen zeggen dat de franse consument de franse kostprijs moet betalen. de franse boer kan toch niet gaan afdwingen dat de chinese consument de franse kostprijs moet betalen.  
  je kunt toch niet gaan vertellen dat je 45 cent wilt beuren en dat we 75% met subsidie de grens over gaan gooien. als je dus terug wilt naar hogere vaste prijzen, hoort daar ook een plafond bij. en dat zou voor NL in feite een heel stuk lager moeten liggen dan het nationale quotum hoog was.
  actie voeren voor een betere prijs houdt een flinke productiebeperking in. 
  en natuurlijk liggen er franse producten elders net als dat er nl'se producten in frankrijk liggen.
  op zich hebben de melkveehouders in europa best een punt dat de prijs nu niet in lijn ligt met de kostprijs. maar als de prijs omhoog moet, moet de productie naar beneden. 

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.