Redactieblog

5337 x bekeken 28 reacties

Veroorzaker betaalt, vindt Sieta

"Interessante stellingname van Sieta van Keimpema", knikt Hanna goedkeurend."De voorzitter van DDB stelt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade door de fosfaatrichtlijn. Een nieuw geluid."

Ik was er niet opgekomen, maar het past wel in de lijn van Sieta. Ze was tegen de afschaffing van de melkquotering. De zuivel, LTO en banken waren voor. De overheid ook en zo werd het afschaffen een feit. Met brede ondersteuning in Europa.

Niet echter door Sieta van Keimpema en haar vrienden bij DDB en NMV. Die verzetten zich tot het laatst tegen afschaffing. Ze kregen ongelijk. Hun voorspelling kwam wel uit. De melkprijzen daalden, mede door de kwestie rondom Rusland. Ook groeit de melkveehouderij sterk, waardoor het fosfaatplafond snel werd bereikt.

Vraag is dan wie de schuldige is. "Niet de individuele boer", vindt Sieta. "Die kan er niets aan doen." Ze wijst naar banken, zuivel, LTO en overheid. Die faalden volgens haar. Ze hadden sturend op moeten treden. Dat heeft vooral de overheid niet gedaan.

"Daar heeft ze een punt", zegt Hanna. "Vergunningen werden door de overheid kwistig verleend, banken verstrekten huizenhoge leningen voor grote stallen en zuivelondernemingen bouwden enorme fabrieken. Alsof er een wolkeloze fosfaathemel bestond. Niemand trok aan de bel."

"Een boer is een ondernemer", breng ik er tegenin. "We wisten allemaal van het fosfaatplafond. Iedereen kon weten waar zijn beperking ligt. Het is te goedkoop om anderen de schuld te geven."

"Daarom is het goed van Sieta dat ze pleit voor een juridische aanpak", zegt Hanna. "Laat de rechter maar eens oordelen over deze schuldvraag en of er vergoedingen moeten komen."

Ik vind het prima, maar ik denk dat het geen enkele kans van slagen heeft. De overheid heeft overlegd met het bedrijfsleven. Zo werd het fosfaatplafond vastgesteld en de melkquotering afgeschaft. Dat boeren onderling zo verdeeld zijn, heeft daar niets mee te maken. Dat LTO en de vakbonden publiekelijk zo van mening verschillen, heeft al vaker geld gekost. Eigen schuld, dikke bult.

Laatste reacties

 • gjh

  juist verhaal sieta snapt het ,lto en bank en de zuivel zijn de schuldige van wat er nu gaande is.

 • alco1

  We hadden een melkquotum voor Europa wat geen enkele zekerheid meer gaf voor een goede melkprijs door de vrije wereld markt.
  Nu hebben we als Nederland een fosfaatrecht, wat ook helemaal niets aan de melkprijs doet.
  Heeft nou niemand door dat ons Nederlanders een oor aan genaaid is.

 • Zents beheer

  Wat is dit nou met koeieboeren ?
  Iedereen is schuldig behalve de 'ondernemer' die naar de bank ging voor geld ?
  Veel te lang en veel te veel steun, melk/maispremie en toeslagen ontvangen zal wel de reden zijn dat men zo denkt. Er moeten toch ook echte koeieboeren zijn die er wel voor willen gaan, maar die hoor je niet.
  De zwijgende meerderheid laten we maar hopen.

 • farmerbn

  Ik denk dat Sieta gelijk heeft en dat ze wint. Echter de schuldigen zullen niet de schade hoeven te betalen. Die is voor de boeren. De nieuwe situatie is vergelijkbaar met een kettingbrief. Degene die ermee beginnen hebben het voordeel en degenen die later meedoen komen van een koude kermis thuis. Boeren die uitgebreid hebben voor 1 juli 2015 zullen geholpen worden en de anderen niet. Omdat een kettingbrief verboden is zal Sieta dus winnen.

 • veldzicht

  Waarom allemaal zo moeilijk?de bemestingnormen flink verhogen  25 tot 40%zodat je behoorlijk kan bemesten en geen roofbouw  pleegt op die gronden ,
  het restje wat overblijft verwerken tot kunstmest en naar het buitenland,iedereen blij behalve de linkse partijen die willen alleen maar minder vee daar valt toch niet mee te praten.

 • landboer


  Dat heeft iedereen door alco daarom hadden we het melkquotum moeten behouden! We hebben nu 3 quotums en een weidegangdiscussie erbij.

 • Zuperboer

  #landboer: kortom het is onder de regie van de PVDA een rotzooitje geworden en ik heb stellig de indruk dat ze dat zelf niet eens zo erg vinden#opruimen die veehouderij in NL

 • vandenbrandcv1

  de ondernemers treft geen schuld; de belasting wordt toch ook niet op vrijwillige basis zonder regels betaald in de hoop dat iedereen voldoende bijdraagt ..

 • poldes


  Zuperboer,

  Mac Sharry was socialist, S.mansholt was het volgens mij ook.

  Het waren mensen met beleid waar veel boeren dankbaar voor zijn.premie rechtstreeks naar naar de primaire producent en S. Mansholt stede dat ook Philips  wir premie ontving en zorgde er voor dat wij als boeren daar ook aanspraak op konden maken en wat veelvuldig is gedaan in de landbouw.

 • zon


  Ik heb ze normaal niet zo hoog,maar nu heeft ze wel gelijk.
  Degene die het plafond hebben gemaakt hebben niets gedaan om te voorkomen dat de boeren over het plafond zouden gaan.
  De individuele boer kun je niets kwalijk nemen,hij heeft geen beperkingen gekregen van bovenaf(overheid of verplichte sectorbrede plicht).

  De boeren hebben dus niets fouts gedaan maar worden wel met terugwerkende kracht afgestraft.

 • Mozes

  De melkquotering was een onderdeel van een Europees marktreguleringssysteem. Het was niet bedoeld als milieumaatregel. Dat de melkquotering de omvang van de melkveestapel beperkte was een neveneffect waarvoor het niet bedoeld was. Daardoor waren geen beperkende maatregelen nodig zoals in de varkens en pluimveehouderij. 

  De melkquotering in stand houden vanwege het milieueffect is een oneigenlijk gebruik van deze regeling. Wél had men in een vroeg stadium moeten onderkennen dat met het wegvallen van de melkquotering ook het milieu-neveneffect zou wegvallen en in een vroeg stadium vervangende regelgeving moeten invoeren. 
  De beste vervangende regelgeving was een strenge grondgebondenheid geweest. Daarmee voorkwam men het ontstaan van nieuw luchtkapitaal, voorkwam men een maatschappelijke  ongewenste vorm van melkveehouderij, en vrijheid voor extensieve boeren. 

 • hansvanbergen

  Zeker en dan had iedereen die gratis land had gekregen in de polder meteen ook gratis quotum gehad. En al die gemeenteraadsleden die elkaar gemeente grond verpachten. Waterschaps bestuurders die daar alleen maar zitten om de pachtgrond in te pikken. Kerkbestuurders en ga maar even door. Die hebben zichzelf al rijkelijk toebedeeld dus die moeten ook nog gratis quotum krijgen. Gelukkig gaat dat niet door.  Al die boeren hebben gelegenheid genoeg gehad om koeien te melken maar hebben dat wel gelaten. Grond kopen is veel te duur. Boeren die grond kunnen kopen daar zit bijna altijd een reden achter. Elders weggekocht geruild voor natuur gemeente waterstaat of wat dan ook.  Extensieve boeren hebben vaak gewoon slechte onvruchtbare grond vandaar dat ze wat meer hectares hebben. Of ze hebben akkerbouw erbij. Ieder zij keuze. maar kom dan niet nu nog aanzemelen voor quotum.

 • Schraar

  Mozes, wat maakt het uit dat het quotum niet als milieu maatregel bedoelt was. Het werkte wel zo uit en werd ook door de politiek zo erkend. Daarom kregen de varkens- en pluimveehouderij wel dierrechten en werd de melkveehouderij met rust gelaten.
  Nu hebben we dadelijk 3 quotums en een lage melkprijs, want de rest van Europa kan wel gewoon doormelken. Dat was het grootste voordeel van de quotering, dat heel de EU beperkt werd in zijn productie, vanaf nu wordt alleen nederland beperkt. Hoge kosten en een lage melkprijs: Dramatisch.
  En Alco, kom niet aan met dat onzinnig gezever dat productie uitbreiding in Europa geen negatieve invloed heeft op de melkprijs, want dat heeft het wel en het gaat nog heel lang duren, daar kom je nog wel achter.

 • gjh

  juist SCHRAAR duidelijke en verstandige woorden jammer dat er nog sukkels zijn die dit niet willen geloven.

 • veldzicht

  Eerst betaalde je je blauw aan melkquotum straks aan fosfaatrechten en
  ben je nog aan alle kanten gebonden terwijl de boeren in het buitenland fluitend verder gaan en nergens last van hebben,onze concurentie positie wordt zo ernstig aangetast, in het buitenland lachen de boeren zich rot,zo, die hollanders hebben we nu eens goed bij de beer.

 • alco1

  @Schaar en @gjh. Geven jullie als 'verstandige' mensen eens een antwoordt op de grote melkprijs fluctuatie van 2008- 2010. Zodat 'sukkels' het kunnen begrijpen.

 • kleine boer

  Ja alco dat is iedereen al weer vergeten en dat er in de eeg nog maar goed 1% meer gemolken is ziet ook  niemand. Melk word net als aardappels alles of niks....Tussen 60 en 20 ct heb dat hier vaker geschreven en werd uitgelachen bijna. En wanneer dat weet niemand zie aardappelprijzen!!

 • tonny60

  Alco,dec melkquotering zoals die bestond hed eigenlijk ook weinig met een koopkrachtige vraag te maken.Door een iets kleinere vraag kan dan de melkprijs snel onderuit gaan.Als er een flexiebele melkregeuleringssysteem opgezet was worden met als uitgangspunt het oude melkquotum kan er altijd handig op de vraag ingespeeld worden

 • alco1

  @tonny. De meer productie van nu is al drie jaar geleden ingezet door meer vaarskalveren (gesext) aan te houden. Hoe wil je toch een flexibele regeling opzetten?

 • veldzicht

  Tonny 60,dat is waar, alleen jammer dat die boeren in New Zeeland , Australie
  en nog wat andere landen
  zeggen  de melkprijs is  goed  laten wij er nog maar een paar flinke scheppen tegen op gooien en weg is je voordeel hier.het is nou niet zo, is er even teveel melk dat je dan op een knop drukt en je gelijk 2% minder melk hebt.voorspellen heeft nog nooit iemand gekunt het kan zo weer kantelen.

 • veldzicht

  Alco, je was me net voor anders had ik een ander verhaaltje gemaakt.

 • koestal

  Het is net als met de schade door aardbevingen in Groningen ,de overheid draait zich er ook weer voor weg,wil je geld zien ,dan heb je nog een lange weg te gaan !

 • koestal

  Ammoniakrechten kopen,fosfaatrechten kopen ,nog een lage melkprijs,tel uit je winst

 • W Geverink

  Je zou kunnen zeggen dat als er naar Sieta geluisterd was er nu in Europa nog steets een redelijk vlak speelveld geweest was. Mede met dank aan lto is Nederland nu het enige Europese land waar niet vrijuit geproduceerd mag worden. 

 • Schraar

  Alco, het is zoals Tonny60 het schrijft in reactie 18.
  De EMB  heeft een volledig voorstel voor flexibele marktregulering uitgewerkt op basis van de melkquotering waarbij op de korte termijn gereguleerd wordt met voorraadbeheer en op de langere termijn met productieaanpassingen. Uiteraard blijft marktbescherming noodzakelijk om het evenwicht op de markt niet te laten verstoren met goedkope importen. Alhoewel ik hier helemaal niet zo bang voor ben. De VS hebben al langere tijd een hogere melkprijs dan de EU en NZ, als het zo makkelijk zou zijn om hier dan snel even onze overschotten naar toe te brengen lag deze prijs allang weer op een lager niveau. Dat gebeurt dus niet en omgekeert gaat dat ook niet gebeuren. 
  Marktregulering is helemaal niet moeilijk, het enigste wat er voor nodig is is politieke wil.

 • alco1

  @Schaar. Voorraadbeheer betekend bij goede prijzen dat deze beinvloed worden omdat dus voorraden eerst de markt opmoeten.
  Langere termijn oplossing is gokken.
  Marktbescherming is een utopie. Jammer maar waar.

 • japke33

  Eens met Schaar. Heb plan ligt er, niet moeilijk uitvoerbaar. Maar mensen willen liever een lage melkprijs en 'vrijheid'.

 • Zandboertje

  Fraai, wou net beginnen met melken. Heb 150 ha grond en wil ook wel eens gras en mais. Lekker 1.5 ]dier per ha en gaan. Maar dat mag weer niet, intensief wordt niet afgestraft. Als akkerbouwer hebben we geen geluk. Anders gezegd, te zot voor woorden dat de melkveehouderij vrijuit in de richting van de kippen en varkens kan gaan. Echte ingrepen in het verleden zijn vaak de beste geweest, dit is een halfbakken regel waar de maatschappij juist naar toe wil. 

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.