2 reacties

Varkenshouderij heeft meer nodig dan mooiweerverhalen

Marc van der Lee
De varkenshouderij verdient een goede reputatie, vindt Marc van der Lee. Daar is meer voor nodig dan mooiweerverhalen. Transparantie is belangrijk.

Op 3 juli 2015 blogde Boerderij-redacteur Johan Oppewal over ‘Gezamenlijke campagne varkenshouderij goed initiatief’. Het woord ‘gezamenlijke’ sprong er direct positief uit.

Het moet gezegd: de varkenshouderij in Nederland is de afgelopen jaren als een duveltje uit een doosje gekomen en profileert zich in de maatschappij en markt. De ruime aanwezigheid van varkenshouders op sociale media – en dan vooral de vrouwelijke varkenshouders – is opmerkelijk. Wat me daarbij opvalt en aanspreekt, zijn de trots en het zelfbewustzijn die eruit spreken.

Snel verbindingen leggen

Annechien ten Have heeft hiervoor baanbrekend werk verzet in haar periode als voorzitter van de LTO-vakgroep varkenshouderij. Ze liet zien dat sociale media een goed kanaal zijn om snel verbindingen te leggen, zaken te agenderen of positie te kiezen.

Toeval bestaat niet; dit was in dezelfde tijd dat de varkenshouderij, slachterijen, vleesverwerkers, retailers en ngo’s met elkaar spraken over de toekomst van het Nederlandse varken en het vlees ervan. Dat is pure winst, ook al is het financieel nog steeds een gevecht om als boer en slachterij een fatsoenlijk verdienmodel neer te zetten.

'Varkens horen bij Nederland'

De varkenshouderij in Nederland kan nu laten zien waar ze voor staat. Het gezamenlijk optrekken en tegelijkertijd neerhalen van oude muurtjes is een groot goed. Het maakt de sector weerbaarder, efficiënter en effectiever. “Varkens horen bij Nederland”, is een slogan met een claim. Daar geloof ik in en ik constateer tegelijk dat adel verplicht. Zet de varkenshouderij de deuren open en gaat ze het contact aan met maatschappij en markt, dan komt daar meer bij kijken dan sec een pr-campagne.

Marc van der Lee is directeur communicatiebureau Ruemour.

Varkenshouderij niet 'top of mind'

Oppewal schrijft in zijn blog dat het imago van de varkenshouderij bij grote delen van de bevolking slecht is. Dat durf ik te betwijfelen. In mijn optiek is een groot deel van de bevolking niet op de hoogte van de varkenshouderij en hebben ze daar ook geen actieve belangstelling voor. Het is niet ‘top of mind’ en als ze er wat van vinden dan is het op basis van gehoord hebben dat, en gehoord hebben van. Wát ze horen zijn de incidenten, de issues en claims van ngo’s. Juist die zaken bepalen de oppervlakkige beeldvorming. Dat lossen we met alleen pr niet op.

Meer openheid nodig

We moeten ervan af om met de kwesties in een klein kamertje rond te blijven fietsen. Complexe zaken kunnen niet door één schakel in een kolom worden opgelost maar vereisen dwarsverbanden, meedenken, meewerken en vertrouwen. Is dat eenvoudig? Zeker niet, want geen enkele schakel in de agrifoodketen is van nature open naar elkaar, de markt en de maatschappij. De belangstelling was er tot voor kort ook niet echt. Iedereen richtte zich vooral op zijn eigen wereld en business. Die tijd is veranderd en komt niet meer terug. Dat is de realiteit.

Nederlanders overwegend positief over agrarische sector

Ook het ministerie van Economische Zaken is geïnteresseerd in het beeld dat de Nederlandse bevolking heeft van de Nederlandse landbouw en visserij. In het laatste onderzoek wordt een 7,6 gescoord. In 2015 heeft ruim 70 procent van de Nederlanders een enigszins positief of zelfs zeer positief beeld van de Nederlandse agrarische sector. Let op: ongeveer een even grote groep mensen vindt het belangrijk dat agrarische bedrijven blijven bestaan in Nederland. Nu wordt het echt interessant, want als aandachtspunten worden genoemd: te weinig aandacht voor het milieu, dierenwelzijn en megastallen, grootschalige bedrijven en intensieve veehouderij.

Het spreekt Marc van der Lee aan dat veel varkenshouders, vooral vrouwen, zich trots en zelfbewust uiten op de sociale media. Het is een goede manier om de sector in de markt en maatschappij voor het voetlicht te brengen.

Aandachtspunten delen

Onder het motto ‘kritiek is een cadeautje’ zijn dit de kwesties waar de Nederlandse samenleving blijkbaar iets van vindt en iets mee heeft. Zelfs dan nog scoren landbouw en visserij een 7,6. Tegelijk zijn het wel de punten die aan de reputatie en daarmee aan het draagvlak van de sector knagen. Hier werk van maken, betekent dat we onze omgeving serieus nemen. Dat lukt niet van vandaag op morgen en juist daarom is het belangrijk ze te delen en zo meedenkers te mobiliseren.

De sector kent zijn issues en beziet ze vanuit de techniek. Hier is omdenken nodig. Bekijk issues vooral vanuit de markt en maatschappij en bedenk er daarna de technische oplossing bij. Communiceer als sector wat je onderkent en dat je er werk van maakt. Want begrip vloeit voort uit begrijpen.

Wees transparant en deel

De politiek en pers zijn daarbij soms de thermometer en dan weer het kompas waarop de samenleving koerst. De agrarische sector doet er dan ook verstandig aan blijvend mee richting te geven aan die koers. Praten mét brengt ons verder dan praten tegen. Ook al gaat het over de lastige zaken.

Zou de sector alleen vanuit een pr-
invalshoek vertrekken, dan worden het ‘mooi weer, geen muggen’-verhalen. Alleen daarvoor de aandacht vragen is niet geloofwaardig in de fase waarin de veehouderij zich bevindt. Wees goed en vertel, is prima. Wees transparant en deel, is nog beter. Dat levert de Nederlandse varkenshouderij uiteindelijk een betere reputatie op. Eentje die ze verdient.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Beste heer van der Lee:
  het siert u dat u de varkenshouderij een hart onder de riem steekt. Een deel van de varkenshouderij verdient deze waardering.

  Er zijn ernstige problemen in varkensconcentratiegebieden zuid en oost.
  houdt u hier een tevredenheidsenquete dan scoort deze geen 7,6.

  Uw aanvliegroute is behoedzaam. Moedig want u spreekt voorzichtig uw klanten aan op moeilijke kwesties.
  De Nederlandse varkenshouderij verdient de waardering die ze verdient.
  Hierin is grote diversiteit.
  Elke hardwerkende ondernemer verdient waardering!
  de vraag is van wie de waardering moet komen. Komt die van zijn afnemer, de retailers, de voedermaatschappij ('wij zijn de grootste Brokkenmakers'), omwonenden, gemeentebestuur, provincie bestuur, politieke partij, kerkelijke partij of  veel minder lokaal het landsbestuur.

  Trots huist in jezelf, waardering ontvang je. Ik wens u succes maar ook veel sterkte.

 • info104


  Je kan duidelijk zien dat we met een comminicatie man van doen hebben en niet met een zakeman die voor onze sector een euro per kg meer voor ons afgeleverd stukje vlees bij de grootgruters los praat. \

  Met andere woorden een positief verhaal ,maar je hebt er erg weinig aan, die inkopers voor bv. van een Jumbo moet gewoon geld verdienen door dat vlees voor zo weinig als maar mogelijk is in zijn vingers zien te krijgen anders krijgt zelfs ontslag. Marc zorg dat we meer (veel) voor ons product ontvangen dan ben je een vent.

Of registreer je om te kunnen reageren.