Boerenblog

11 reacties

Duurzame oplossing voor Griekse crisis?

De eurocrisis van afgelopen maanden heeft duidelijk aangetoond dat Europa niet gebouwd is op onderling vertrouwen. Tevens is duidelijk geworden dat één munt ook nog niet betekent dat er één politiek beleid is. Wie nu denkt dat via de EU en de euro de wereld vrediger is geworden en dat oorlog op ons continent niet meer voorkomt, komt echt bescheten uit.

De oplossing van de eurocrisis is wederom niet meer dan voor een gigabedrag tijd kopen. Als onze regeringsleiders nu echt denken dat met deze miljardensteun de Grieken van de ene dag op de andere hun leefstijl gaan wijzigen en vrijwillig belasting gaan afdragen, komen ook zij bescheten uit. Een leefstijl die misschien wel eens kan voortvloeien uit hun geloofsovertuiging waarbij je voor jezelf moet zorgen en niet direct verantwoordelijk bent voor de ander. Laten we wel zijn, de Russen hebben hetzelfde geloof en dezelfde levenshouding. Niets mis mee, maar voor ons Noord-Europeanen onbegrijpelijk. Dit zal het dan ook moeilijk zo niet onmogelijk maken om één monetaire unie van Europa te maken.

Vertrouwen in euro neemt verder af

Voor mij betekent deze munt niet meer dan een ruilmiddel. De waarde ervan hangt af van het vertrouwen dat andere landen hebben in de Europese economie. Tot nu toe is de waarde van de euro nog bepaald door de sterke economie in Noordwest-Europa, maar als we doorgaan met steun en nog eens steun aan het Zuiden van de muntunie zal de rest van de wereld zijn vertrouwen verliezen in de euro en daarmee in onze sterke economie. Ik denk dat eerder de burgers in landen als Duitsland, Benelux, Frankrijk en de Baltische staten hun vertrouwen in Europa opzeggen en dit duidelijk maken door anti-Europapartijen aan de macht te helpen. Dit kan en mag toch niet gebeuren lijkt me. We hebben met elkaar zoveel voordeel van de EU en dat is gegroeid zonder euro. Zou dat nu ineens stuk zijn als de euro wegvalt of vervangen wordt door waarde gekoppelde munten voor de sterke landen, zoals voor de euro de gulden zijn waarde ontleende aan de Duitse mark?

Sterk maken voor één Europa

Zolang we niet van plan zijn één financieel, sociaal en belastingbeleid in Europa te organiseren, maar allemaal onze soevereiniteit en onze buitenlandse politiek willen houden, wordt Europa nooit de sterke macht met een sterke munt die leiders voor ogen hebben. We hebben het gezien tijdens de Krim-annexatie en de onrusten in Oekraïne hoe moeilijk het was om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en als één blok op te treden. Zolang we allemaal nog denken 'Hoe kan ik er munt uitslaan ten koste van de ander?', is gemeenschappelijk optrekken onmogelijk want de tegenpartij speelt je tegen elkaar uit.

Voedselhulp betaald door de Europese belastingbetaler

Ik lees maandag 20 juli in de krant 'Banken in Griekenland weer open' en '7 miljard lening afgelost door Griekenland'. Ik vraag me af wat deze aflossing oplevert, gedaan met een nieuwe schuld. Verplaatsen we de schuld van de ene schuldeiser naar de andere schuldeiser? Dat de burgers weer kunnen pinnen is natuurlijk fantastisch, dan kunnen ze weer Nederlandse kaas kopen met dit deels uit Nederland geleende geld. Voor ons brengt dit weer omzet en geld in het laatje. Helaas dit geld komt uit ons laatje. Deze handel staat dan ook gelijk aan voedselhulp betaald door de Europese belastingbetaler en de winst gaat naar de handelaren. We steunen dus niet de Grieken maar onze eigen en andermans handel en industrie. Hoe krom wil je het hebben.

Aanpassen van de Griekse leefstijl

Zolang de Grieken niet van plan zijn hun leefstijl aan te passen, zodat de schatkist regelmatig gevuld wordt en de burgers niet na afstuderen direct met pensioen (2 x onze AOW) gaan, kan het beter worden. Helaas zijn er te veel heel arme Grieken en veel te veel heel rijke Grieken die net als de Russen 'vergeten' hun belasting af te dragen en hun kapitaal elders onderbrengen. Daarvoor worden ze niet gestraft of aangepakt. Met deze diep gewortelde mentaliteit komen ze nooit uit de financiële ellende. Willen ze toch veel geld om handen hebben, dan kunnen ze dit alleen bereiken via devaluatie van hun munt. Hun munt die hebben ze niet, ze hebben onze munt en die willen we toch graag in de benen houden.

Willen we de Grieken blijven ondersteunen?

Het is niet de vraag 'Wat kost een Grexit', maar meer 'Hoeveel zijn wij bereid toe te leggen op het voorkomen van de Grexit?'. Willen wij tot in lengte van jaren de Grieken financieel ondersteunen via een sociale uitkering.

Ik denk dat we moeten erkennen dat de euro in de huidige vorm een flop is. De euro is ons met valse voorwendselen aangepraat. Europa is reeds meer dan 60 jaar onderweg om een economisch machtsblok te worden. Dit ging goed tot het moment dat de Sovjetunie instortte en we om politieke redenen Midden-Europa à la minuut moesten 'inlijven'. Hetgeen betekende een straatarm Europa en een rijk Europa onder één en dezelfde vlag. Is hier de West-Europese burger beter van geworden? Valt te bezien. Hij heeft belasting moeten betalen aan Brussel om de armen vooruit te helpen, hij heeft zijn arbeidsplaats zien vertrekken naar het lagelonen-Europa. Dit alles in enkele jaren, er was / is geen tijd om hier op in te spelen.

Eén soeverein Europa

Zet de eurocrisis bij dit alles, dan moet er nog heel wat ouzo door onze kelen stromen en nog heel veel sociale onrust worden opgelost, willen we al deze ongelijkheid vlak strijken. Misschien moeten we wel één soeverein Europa maken met gelijke sociale en fiscale wetgeving, die ook met één tong spreekt als het gaat over buitenlands beleid.

Het lijkt een utopie, een droom, die nog geen enkele wereldleider is gelukt zonder gebruik making van militaire macht. Ook dan zijn deze machtsblokken geen lang leven beschoren als ze niet de mensen een beter leven bieden. Beloven alleen helpt niet, dat leert ons de geschiedenis.

Laatste reacties

 • Mozes

  De twaalf sterren van de Europese vlag symboliseren niet de lidstaten maar de uren van de klok. Wanneer de wijzer bij het laatste uur is gekomen begint hij weer bij de eerste. Het symboliseert dat het Europese project een altijd doorlopend project is wat nooit af is. 

  Toen de Nederlandse Staat werd opgericht deden de Friezen daar niet aan mee. Pas veel later is ook Friesland onderdeel van Nederland geworden. Ik wil hiermee maar zeggen: ontwikkelingen in het verleden hebben soms wel eeuwen geduurd. Geef Europa ook de tijd. Je kunt niet van Europa verwachten dat zij in tien tot vijftien jaar een monetaire eenheid vormen waar de VS honderd jaar over heeft gedaan. 

  Het snelle toetreden van Oost Europese landen had politieke redenen. Vooral Polen voelde zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door het Westen verraden aan Rusland. Men kon Polen dus niet laten bungelen. En Polen schijnt het economisch goed te doen binnen de EU, net als de Baltische staten. Beter dan Griekenland die al veel langer lid is. Het lidmaatschap van Polen en de Baltische landen is dan ook een versterking van Noord Europa tegen het Zuiden. 
  De Baltische staten zullen wel erg blij zijn dat zij,  direct toen de kans er was, de EU en de NAVO zijn binnen gevlucht. Anders waren ze nu bezet door Rusland. 

 • agratax2

  @Mozes. Je hebt helemaal gelijk dat Rome en Parijs niet in 1 dag zijn gebouwd. Maar waar jij aangeeft dat Polen en de Baltische staten het Noorden van de EU versterken tegen het Zuiden, geef je meteen de zwakte van de Europa aan. Samen een macht willen vormen betekent -Samen optrekken- en dit betekent niet dat de ene een macht moet vormen over de andere. Dit lijkt op Gemeenschappelijk samen werken hetgeen uitstekend lukt volgens een boeren wijsheid als De ene schappelijk is en de andere Gemeen. Europa zal nooit een Staat worden als Amerika. Amerika is niet opgebouwd uit soevereine staten met een eigen identiteit ingegeven door geloof en ethnische verschillen van duizenden jaren. Hier zit het probleem van de vorming van 1 staat waar in de afgelopen duizenden jaren veel machtsblokken tegen aan zijn gelopen. Als laatste de Russen die nu onder Tsaar Poetin (*) weer terein winnen. Niet via democratische weg maar via 'hersenspoeling' en militair machtsvertoon. Wil je dit in Europa best maar dan is onze democratie ten einde en zullen we genoegen moeten nemen met een schijn democratie met een groot show gehalte doch zonder inhoud.

   (*) Ik schrijf met opzet Tsaar omdat de Tsaren in hun tijd Rusland met gemiddeld  een gebied ter grote van Nederland per jaar uitbreiden. Poetin verzet bijna elke maand de grens palen in Osetie ten nadele van Georgie en regeert daarna met militaire hand in deze gebieden indien nodig. 

 • gjcamps

  Vergeet de Europese gedachte maar, het geldoverpompen wordt niet meer geaccepteerd door de belastingbetaler. Wat Han schrijft klopt allemaal, hoogmoet komt ten val, de droom van het 4e rijk is ten einde.

 • agratax2

  @gjcamps. Het is niet dat het mijn wens is een Europa dat uiteen valt. Ik hoop dat we een Samenwerking als in de Europese Unie bedoelt kunnen uitbouwen met de Midden Europese staten en eventueel landen verder naar het Oosten. Maar 1 munt unie met iedere deelnemer zijn eigen fiscale en sociale wetgeving en betalingsnormen lijkt me een utopie. Daar utopieen doorgaans niet verder komen dan wens gedachten gaat ook deze politieke miskleun ten onder. Dat hij ten onder gaat zou niet erg zijn als de politiek dat zou toegeven en alvast nadacht over 'Hoe dan verder'. Helaas de politiek wacht altijd tot de zaak uit de hand loopt en probeert dan te redden wat niet te redden is. Hier kunnen we allemaal plenty voorbeelden van geven.

 • gjcamps

  Maar leg dan eens uit wat de solidariteit tussen Europeanen is, niet in tijden van voorspoed als er geld te verdelen is , maar als het slechter gaat. Brussel leeft in de Utopie, de nationale politicie kiezen voor hun stemmers. We leven in 2015 en het lijkt barbaars, we gooien andermans vlees op de straat en politie staat erbij. We bouwen hekken tegen vluchtelingen, we accepteren dat Turkije gaat bombarderen in Syrie..etc. Etc triest, de politiek is ziek.

 • agratax2

  @gjcamps. Ik weet niet of ik de oplossing heb voor het huidige dilemma. Ik weet wel dat de EU van 6 en toen 12 goed werkte en dat terwijl ieder land zijn eigen beleid kon en mocht voeren zolang ze elkaar op de afgesproken gebieden respecteerden. Dit kan uiteraard ook met meer landen maar dan moeten geen Utopie najagen, die niet kan bestaan. Ik blijf erbij de Euro kan bestaan, als we allemaal ons eigen financiele systeem loslaten en daarvoor in de plaats een en dezelfde wetgeving maken. die we gezamenlijk bij elkaar controleren. Maar als we ieder autonoom wensen te blijven en zelfs begrotingsafspraken niet nakomen of gezamenlijk opgestelde sociale wetgeving aan onze laars lappen onder het motto 'Eigen soevereiniteit komt eerst', dan is het hele Europa een -dood geboren kindje met een waterhoofd-. Dat waterhoofd kost ons nu al miljarden aan zinloze ambtelijke kosten. Neem alleen maar de 2 vergaderplaatsen van de EU Commissie waar elke keer weer het hele circus heen moet verhuizen. Zolang ze het niet over dit soort futiliteiten eens kunnen worden, kan het geheel nooit geloofwaardig zijn voor de buitenwacht. 

 • gjcamps

  @agratax2, ik zag en zie de Euro als een prima en praktisch betaalmiddel. En waar jij denkt dat de lokale souvereiniteit voor belasting en andere regelgeving opgegeven moet worden denk ik dat dat juist net helemaal het einde betekend. Voor de Euro keken landen naar elkaar en wilde bv NL toch de gulden gekoppeld zien aan de Deutsche Mark. Iederland had wel iets ruimte in zijn fiscaal en sociaal beleid maar zag al snel lokale problemen als benzine prijzen te veel afweken. Nu zie ik die afstemming veel minder, lokale overheden schuiven af naar Brussel en vrij ondernemerschap, burgers of bedrijven zijn vrij om te verkassen als het hun niet bevalt. Als alles vanuit Brussel gaat wordt het nog een a-socialer europa.
  Wat doen we dan nu met het kind en het waterhoofd, ik denk de landen die niet mee willen/kunnen doen en binnen een vrije bandbreedte willen opereren er uit knikkeren. Griekenland was nu HET voorbeeld om een streep te trekken. Een land wat per referendum aangeeft tegen EU spelregels te zijn moeten we direkt uit de EU zetten. Dat is democratie.

 • agratax2

  @camps. Ik ben het niet oneens met je maar ik zie politieke bezwaren als we een of enkele er uitgooien, omdat ze (even) anders willen dan de rest. Gezien de dreiging van onze dictatoriale buur moeten we de gelederen gesloten houden. Poetin heeft zijn eerste stappen gezet, door Griekenland steun aan te bieden en gasleverantie belofte etc. te doen. Hadden we ze buiten gesloten, dan was Poetin reeds in Athene met een zak vol roebels en goede beloftes. Tegelijk hadden wij het paard van Troye binnen, want uit de Euro betekent niet uit de EU en de NATO.

 • gjcamps

  @agratax2, dat troyaanse paard is een fabeltje, het interne signaal naar de welwillende Europeaan is veel erger. Nu gaan alle stemmen naar Rechts nationalisten en stort het kaartenhuis in elkaar. Zelfs de huidige franse regering werkt hier nu aan mee door hun boeren 4 cent meer voor de melk te geven en niet in te grijpen bij acties. Nederland als Exportland vergeet het maar, het gaat weer ieder voor zich.

 • agratax2

  Beste Camps. Ik bedoel met het paard van troye niet dat de EU van binnen uit wordt ontmanteld. Ik bedoel dat we in dat geval de op gebieds uitbreiding beluste Poetin of Peking binnen halen. Zij zou voor de eventuele hulp aan Grieknland iets terug vragen zoals bv. gebruik van de haven voor hun handel en/of marine, wat ook speelde bij annexatie van de Krim. Had de Krim geen haven maar was het verder identiek aan het huidige dan had Poetin hier geen mensen en geld aan opgeofferd.
  Dat Frankrijk bezig is de EU op te blazen met die paar honder miljioen voor landbouw is de vraag, maar het bevordert niet de eenheid daar heb je gelijk in. Ik ben en blijf van mening dat ons eens achter de oren moeten krabben en ons dan afvragen ; 'Is de Vrije Wereld Handel zo' n goed idee?' 'Is TIPP wel de oplossing voor de burger? of 'Zijn deze instituten ten behoeve van de handelaren in het leven geroepen?' tot slot de vraag 'Hoe laten we de stroom vluchtelingen op drogen?'
  Zijn we niet van plan hier over in discussie te gaan met elkaar dan geven we de extremisten voldoende munitie om de in de komende jaren de democratische meerderheid achter hun (walgelijke) ideeen te krijgen zodat ze die ten uitvoer kunnen brengen. 

 • Piet, Midden-Europa


  ''Beloven alleen helpt niet, dat leert ons de Geschiedenis'', zo is het Han! Ja de Cultuur verschillen zijn te groot om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ontevreden burgers kiezen ultra rechtse partijen, zoals Han schreef.

  Jammer het had zo mooi kunnen worden/zijn maar Europa is nog veel te veel Nationalistisch en dat probleem kan nare gevolgen teweeg brengen! Dat heeft Han terecht opgemerkt ... !!!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.