Redactieblog

29 reacties

We schreeuwen om dierrechten

"Onmachtig, dat zijn we", stelt Hanna vast. "Het fosfaatplafond is bereikt en als boeren doen we weinig tot niets. Dat leidt regelrecht tot dierrechten. Weer een stelsel van quotering."

Niks tegen in te brengen. We melken tegen de klippen op, zien de grens van het fosfaat komen, maar wachten af. De ene sector verwijt de ander dat hij de boosdoener is. Mestverwerking komt niet van de grond en het voerspoor levert veel te weinig op. We kijken naar elkaar en verwachten dat een ander ons probleem wel oplost. Dat zal ook zeker gebeuren. Dan neemt de politiek de leiding en die komt met dierrechten.

"Die politiek is het ook niet eens", zegt Hanna. "De VVD wil nog een robbertje vechten in Brussel om het plafond te verhogen. De PvdA vindt dat de sector zelf moet zorgen de zaakjes op orde te krijgen. Als dat niet lukt, moet de politiek ingrijpen, zegt Sjoera Dikkers van die partij. Ik denk dat ze staat te trappelen om de dierrechten inderdaad in te voeren. Ondernemerschap is niet het sterkste punt van de PvdA en wat is dan mooier om een beperkende maatregel in te voeren? Staatssecretaris Dijksma staat al in de startblokken, zo blijkt uit haar laatste brief."

Pijnlijk is dat wij als sector kennelijk te zwak zijn om zelf afdoende oplossingen te bedenken. De LTO en de NZO zijn tandenloze bijters in dit probleem. Ze hebben krachteloze voorstellen gedaan om de fosfaatproductie te beperken. Ze hebben geen sancties en tonen weinig creativiteit om een beweging op gang te brengen die de sector verenigt en als één man doet staan. "Of één vrouw", corrigeert Hanna, maar dat is hetzelfde.

"Ondertussen staan de vakbonden aan de zijlijn. Ze zeggen alleen wat niet goed is, maar komen niet met een oplossing. Sieta van Keimpema sneert in een blog dat de voorstanders van de afschaffing van de quotering nu ook maar een oplossing moeten bedenken voor het fosfaat. Ze wil dierrechten om zo de productiebeperking weer binnen te halen", zegt Hanna giftig.

Onze verdeeldheid en slappe bestuurders maken dat we schreeuwen om dierrechten.

Laatste reacties

 • alco1

  Natuurlijk zijn we onmachtig.
  Het is toch logisch dat iedereen naar zijn eigen praat.
  Komt nog bij dat mestverwerking niet van de grond komt omdat het niets wegstreept van het fosfaatplafond.

  Bemoeienissen lijden alleen maar tot ergernissen.

  De drie punten waar overheid zich in mag mengen.

  Geen overlast
  Welzijn van de dieren moet goed zijn.
  Mest moet verantwoordt weggezet worden.

  Wat er anders ook geregeld wordt of dit nou grondgebonden is of dierrechten e.d.
  Dat zal één grote mistige gerechtelijke procedure worden.

 • Probe

  Zelden met vergaderboer zo kunnen instemmen als dit keer.

 • Tuig

  Wat is er tegen dierrechten? De melkprijs Zal er niet slechter van worden. Iedereen was ook tegen de quote ring in1984. Volgens mij is er sindsdien bijna Altijd verdient in de melkveehouderij. Dat is nu wel anders.

 • agratax2

  We kunnen de politiek betichten van het NIET nemen van een beslissing in dezen. Maar de boeren die zelf het plafond hebben aangegeven zijn niet bij machte hun eigen beslissing na te komen. Boeren kunnen alleen maar beslissen, dat de door hen (decennia geleden) ingeslagen weg (groei tot in lengte van dagen) de goede is, ookal weten ze dat ze hiermee de (quotering) duivel weer in huis halen. Het heilige geloof in groei en daarmee goedkoper zal de economen nog eens zuur opbreken. Ik ben ervan overtuigd dat ook groei zijn grenzen kent, alleen wij kennen of willen deze grenzen niet kennen. Onderzoeken doen we al even min, omdat het hier niet gaat over wetenschap maar over een GELOOF en we weten allemaal dat voorgangers van een geloof hun geloof als waarheid en zonder twijfel verkondigen.  

 • alco1

  Tuig. Kijk eens naar het percentage eigen vermogen 1984--2015. 
  De rek is er totaal uit.

 • BO(skabout)ER


  Als de mest maar duur genoeg gaat worden gaan de boeren vanzelf verwerken, de markt regelt zich zelf wel. Niks aan doen.

 • Rip

  Wat zal Sieta van Keimpema een schik hebben Zonder er wat. Oor te doen prijgt ze weer pructiebeheersing.Dat het de bveehouders weer veel geld kost, deert haar niet. Sieta is een dure boerin voor de  boeren.

 • Mozes

  Iedereen kon vooraf begrijpen dat onbegrensde groei onmogelijk is. Er moest op de een of andere manier een grens worden getrokken. Het probleem hierbij is dat quotering of dierrechten een enorm luchtkapitaal creëert. Dit heeft LTO- Noord willen voorkomen. ZLTO wilde juist iedere begrenzing voorkomen waarbij vooral ruimte moest zijn om de melkveehouderij als intensieve veehouderij te ontwikkelen. Zo kwam er geen effectieve begrenzing van de melkveehouderij. 
  De enigste manier om de melkveehouderij te begrenzen met zo weinig mogelijk luchtkapitaal was de invoering van vergaande grondgebondenheid in een vroeg stadium. Zo rond 2010/2011 had dit al rond moeten zijn. ZLTO vond echter steun bij de VVD om dit tegen te houden. Het resultaat is dat dierrechten of fosfaatrechten met een enorm luchtkapitaal onvermijdelijk zijn geworden. 

 • schoenmakers1

  we kunnen elkaar wel achterna praten dat het onvermijdelijk is dat er een nieuw quotum komt, maar dit is helemaal niet aan de orde, het lost allemaal zichzelf op maar als iedereen voor extra regels is zullen die er echt wel komen, de politiek wil niets liever, eigenlijk zijn er best wel veel domme boeren

 • veldzicht

  Het is ook onmogelijk het iedereen naar de zin te maken,er zijn boeren met een nieuwe stal die nog lang niet vol staat,er zijn er die aan het bouwen zijn of willen gaan bouwen en er zijn er die niets gedaan hebben en ook geen plannen hebben.
  allemaal verschillende belangen en dan zijn er nog varkens en kippenboeren die ook hun eigen mening hebben,er zal toch iets moeten gebeuren.
  het beste en eenvoudigste is de bemesting normen drastisch te verhogen  maar dat zal wel een utopie zijn.

 • alco1

  @Mozes. <em>MARGE</em> is de enigste eerlijke manier van begrenzing, die de minste weerstand zal geven.

 • joohoo

  Hallo we hebben toch niet voor niets 4 jaar lang continu 500 roze kalveren op stal gehad om de dierrechten ???.
  Als het omwisselen geen probleem wordt kun je ze altijd nog verkopen.

 • j.verstraten1

  Mozes, LTO noord schreeuwt nu wel het hardst om dier cq. fosfaatrechten terwijl je ze nog steeds niet nodig hebt als je de kringloopwijzer /bex een serieuze kans geeft. Dat hebben ze wel samen met NZO opgeschreven in de duurzame zuivelketen, maar nagelaten door te voeren. Maar goed, het federatiebestuur heeft het stuurloze vakgroepschip de goede kant in geduwd. Hopelijk springt Dijksma ook aan boord. Het voerspoor wordt door velen afgekraakt maar heeft wel 20(!) miljoen kg fosfaat opgeleverd.Zonder het voerspoor was de melkveehouderij al bevroren geweest in 2010 om over groei maar te zwijgen. De quotering is afgeschaft mét het prijsbeleid en we kregen melkpremie om de te verwachten daling op te vangen. Onthoud dat goed. Alleen dankzij China is de daling al heel snel een stijging geworden.

 • j.verstraten1

  Ik vind trouwens dat er de laatste jaren ook al erg veel 'lucht'kapitaal in grond is gaan zitten. Het is grote zonde om op dit moment al te pleiten voor fosfaatrechten en daar de komende 30jaar de melkveehouders mee op te zadelen. Het idee dat een beperking van de veestapel in NL de melkprijs in de benen houdt is al helemaal van de zotte. De sector vergrijst, krimpt en dat proces gaat na deze 'hobbel'  van einde quotering weer gewoon door. En dáárom Mozes heeft LTO gedacht dat de melkveehouderij zonder dierrechtensystematiek kan, al vóór 2010. De expansiedrift van individuele veehouders is echter onderschat en men speelt daarom al een jaar paniekvoetbal. Angst is nog altijd een slechte raadgever.

 • Mozes

  Buitensporige expansiedrift van individuele melkveehouders had men eenvoudig kunnen afremmen door een voldoende strakke grondgebondenheid. Maar hier was ZLTO ook tegen met de huidige situatie als gevolg. 

 • CLM Culemborg

  Iedereen die nu verrast is door de expansiedrift van individuele melkveehouders was in 1984 nog niet geboren of lag toen onder een steen. De ontwikkelingen van de laatste jaren en de komende maanden was en is zo voorspelbaar. Als de mens niet verandert dan verandert zijn gedrag ook niet.

 • John*

  eerst moet de mestafzet heel duur worden dan komt er vanzelf een duurzamen oplossing net zoals bij de pluimveehouderij. Tot die tijd is het even slikken. Bedrijven met voldoende grond hebben toch geen probleem? bedrjiven die voer aan moeten kopen en mest afzetten binden nu vanzelf in en er ontstaat een economisch evenwicht.

  Laat nu alles eens zonder ingrijpen ontwikkelen!!!

  Misschien dat er straks alleen nog derogatie mogelijk is voor 100% grondgebonden veehouderij. Dan heeft iedereen toch zijn zin?


 • John*


  als we dit jaar een droge zomer blijven houden zullen de opbrengsten van de gewassen achterblijven, daalt de fosfaat productie uitgewas en is er komende winter minder ruwvoer voor melkproductie. het fosfaatplafond wordt dus niet bereikt en de melkprijzen gaan weer omhoog. Dat is dus de marktwerking!


 • j.verstraten1

  John, het enigste wat omhoog gaat bij deze droge zomer zijn de ruwvoerprijzen.

 • j.verstraten1

  Wat is buitensporig Mozes? Onder de rivieren zit de fosfaatproductie melkvee nog steeds ruim onder dievan 2002. Terecht dat ZLTO stevig heeft ingezet om de melkveehouderij hier niet  nog sneller leeg te laten lopen zoals de afgelopen 20 jaar toch al gebeurd.

 • Ishtar

  Iedereen wist de regels, de grenzen, beperkingen etc.
  Met al dat samen had de secor 20 plannen moeten maken, van dit willen we, zo pakken we het aan, als dit veranderd, gaan we het zo doen,
  als dit tegenvalt, schakelen we hier bij etc ect.
  Je kan Dijksma niets kwalijk nemen.
  Het kwalijke zijn de sector bestuurders, als ZLTO en LTO en NZO hebben dus niets gedaan om goed om te gaan met problemen.
  Als je de politiek iets kan verwijten is het Lodders van de VVD en de CDA themselfs, zij maken jaren de route, plannen en richting........

  Als je gewoon geen verantwoordelijkheid wil nemen, en alleen met voerspoor of kringloopwijzer wil sturen, ben je gewoon onbekwaam.
  Ook al zou voerspoor of kringloopwijzer helpen, dan nog moet je nog steeds iets meer verzinnen om als mogelijk bij te sturen.
  Dit is hetzelfde als vion, jaren lang bestuurders mooie worden, plannen, komt goed etc, vion bestuurderds zakken vullen, zlto doet netjes mee, en uiteindelijk
  vion bijna failiet, en zal het grootste fiasco in NL history worden, maar belangrijker nog, misschien wel 500 miljoen euro boeren geld verprutst, weg, door mis-management!
  ZLTO kan je niet meer serieus nemen dus, die bestuurders moet je gelijk wegsturen en kaalplukken ivm wanbeleid.
  Nu zit je dus met de gebakken peren!!!!

  Dijksma moet keihard ingrijpen, immers beperkingen zullen er moeten komen, zo snel als mogelijk.

 • alco1

  @Isthar. Het is een feit dat er geen oplossingen komen vanuit de sector. 
  Dit alles heeft te maken met de spelregels die opgestelt zijn door onbekwamen en gesteunt worden door politieke partijen als Groen Links, PvdD, SP, PVV e.d.

 • Mozes

  @Isthar, je stelt je op als een consument. Onredelijke eisen stellen en tegelijk op zoek naar de laagste prijs waarmee de consument geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen eisen. 

 • Ishtar

  1/2
  @Beste Mozes, zo zit er er zeker niet in.
  Voor buitenstaanders is de situatie in de melk veesector nu een soort film, waarin de buitenstaander niet alles weet,
  en wacht op welk wonder er zal gebeuren.
  Buitenstaanders zien de huidige situatie als een fuik.
  -het bizarre voor buitenstaanders is, waarom kan de volledige sector nu niet iets zelf regelen, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn?
  Met in acht nemend alle huidige spelregels?
  Daar zijn bestuurders voor aangenomen, worden voor betaald, en zijn daar verantwoordelijk voor.
  Zie het als een puzzel, alle puzzelstukjes zijn bekend, alleen liggen die door elkaar (verschillende belangen), maar puzzelen gebeurd niet.
  Het gaat er om dat alle puzzel stukjes bekend zijn en waren, maar de sector als geheel weigerd te puzzelen.
  Dat zegt alles over jullie verantwoordelijken en adviseurs en politieke vertegenwoordigers.
  Mij lijkt het op een fuik, met de bedoeling de schuld neer te leggen straks bij de 'politiek'.
  Immers dat maakt het abstract. Immers volgens boeren is de politiek far away....
  De politiek IS VVD Loddders, IS CDA Geurts en tientallen jaren cda beleid, zij ZIJN de politiek.

 • Ishtar

  2/2
  De VVD (Lodders) lijkt onder geen enkele mogelijkheid, enige vorm van handhaving of sturing of een grens(of tijdelijke) grens te willen aanvaarden.
  Of het bewust is weet ik niet, maar dat IS zwaar onverantwoordelijk gedrag.
  Zij zal zeker geadviseerd worden door aspecten uit de sector als, nevedi, zlto een Aalt Dijkhuizen.
  Ik ben benieuwd of er nog een aap uit de hoge hoed komt, immers de politiek hoe bizar ook, zal dmv internationale afspraken ==> in MOETEN grijpen.
  En daar zullen dus juist vvd en cda verantwoordelijkheid voor moeten dragen.....
  Dit zal zeker de geschiedenis boeken in gaan, ongeacht uitkomst, als de verwachte hemel omdat er geen melkquotum meer was, maar de gekregen hel dmv onverantwoordelijke\bestuurders
  van sector en vvd en cda en nevedi en nzo.
  Lijkt mij bizar als boer zijnde, immers iedereen en alle adviseurs beloofden jullie gouden bergen en maximale groei.....

 • alco1

  @Isthar. Heb je  #22 gelezen en ook begrepen. Het zijn de linkse niksnutters die alles in een onmogelijke onderhandelings positie brengen.

 • Ishtar

  $26 beste Alco.
  Noem is dan 3 of 4 problemen die jij ziet, wat de laatste 3 jaar dan als extra regel of argument kwam, om tot jouw conclusie te komen?
  Wat is zeg is, de laatste jaren waren alle puzzel stukjes bekend, ook al ben je voor of tegen een puzzelstukje, je zult er toch mee moeten puzzelen.
  Als je daar 3 a 4 jaar tijd voor hebt gehad, en er komt niets uit, dan is dan bestuurdelijk zeker niet goed is mijn punt.
  Je kunt dan niet zeggen, ik ben in een onmogelijke onderhandelings positie gebracht aan het einde (fuik).


 • paul82

  Hallo, wat zwammen jullie nou allemaal over onbeperkt groeien??

  Die melkvee wet krijgen we toch? Er is toch meer grond nodig om meer koeien te kunnen houden, dus je kan helemaal niet onbeperkt groeien!!!

 • Tearpoal

  De belangenorganisatie hebben alleen de problemen van de melkveehouderij zolang proberen vooruit te schuiven, met als resultaat de huidige situatie.
  Diezelfde belangenorganisaties gingen anders wel anders om met belangen van kippen- en varkenshouders. Dan was het veelal instemmen met de politici, alleen al om hun stoel onder hun achterwerk te houden.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.