Commentaar

18 reacties

Sluis melkgeld naar stoppende varkenshouder

De melkveehouderij kan bijdragen aan een warme sanering van varkensbedrijven die het moeilijk hebben.

De veehouderij is in spannende afwachting van de overheidsmaatregelen die de groei van de melkveehouderij moeten beteugelen. Wat wordt het: dierrechten, fosfaatrechten, een aanscherping van de Kringloopwijzer of nog heel iets anders?

Veel melkveehouders kiezen voor groei
In zulke onzekere tijden sorteren ondernemers voor op wat volgens hen het winnende spoor is. Veel melkveehouders kiezen voor groei volgens de gedachte: als ik nu niet vooraan sta, word ik straks gestraft. Er zijn zelfs koeienboeren die varkensrechten opkopen. Pure speculatie, ze hebben er niets aan, maar wie weet verdwijnen ooit de schotten tussen de sectoren. Als dat gebeurt, hebben ze zeer voordelig productieruimte in handen gekregen.

Varkenshouderij worstelt met structurele prijsproblemen en hoge kosten
De melkveehouderij die de varkenshouderij ‘opeet’. Is dat een angstbeeld of een kans? Het is tijd deze gevoelige kwestie onder ogen te zien. De varkenshouderij heeft het zwaar met structurele prijsproblemen en hoge kosten. Op de mestafzetmarkt is het steeds meer dringen, op de vleesmarkt idem. Niet voor niets verwacht LTO een toekomst voor niet meer dan 1.000 varkensbedrijven in Nederland. Er is nu geen geld voor een warme sanering van de bedrijven die het niet redden. De melkveehouderij is wél kapitaalkrachtig en zoekt uitbreidingsruimte. Kan de melkveehouderij de varkenshouderij warm saneren? Varkenshouder en columnist Johnny Hogenkamp steekt zijn nek uit met een pleidooi in deze richting.

Sectororganisaties: benut investeringslust melkveehouders en financier gezonde varkenshouders

Maar de sectororganisaties verschansen zich nog op hun eigen terrein. Ze willen de ‘schotten’ tussen de sectoren in stand houden, uit angst dat varkenshouders de dupe worden van de groeilust van melkveehouders. Daarmee redden ze het niet. De bal ligt bij de LTO’s, NVV en POV: maak gebruik van de investeringslust van de melkveehouderij om een herstart te financieren van het gezonde deel van de varkenssector. Zorg daarbij voor extra ondersteuning van overheden.

Laat de kersverse voorzitter van regiegroep vitale varkenshouderij, oud-minister Uri Rosenthal, hier zijn tanden maar eens in zetten!

Laatste reacties

 • John*


  ook al heeft de varkenshouderij het nu zwaar, het rendement op geinvesteerd vermogen ligt nog altijd hoger dan bij de melkveehouderij. (naarmate er meer vreemd vermogen aangetrokken wordt is dit steeds belangrijker). Laat nu toch is gewoon de economie zijn werk doen.

 • Jonas Brabant


  Het rendement is in de varkenshouderij negatief en in de melkveehouderij positief, dus het is onzin wat je zegt John*.

   

 • Probe

  Lto lijkt hier dus weer intern te rollebollen zonder visie lange termijn te behartigen. Gelukkig heeft Dijksma vaker laten zien dat ze de vergaderbobo's wel laat meepraten maar niet meebesturen. Want hier ligt een goude kans voor beide sectoren. Dijksma komt op 2 juli met plan waarin WARME sanering van een noodlijdende tak  groeikansen geeft aan een kansrijke tak. En alleen varkensrechten te gelde maken voor koevoeten die voor weidegang kiezen. Dan gelijk subsidie voor grondgebonden veehouderij die gezinsbedrijf ondersteunt. Hier zal zelfs CDA en VVD niet tegen kunnen zijn. En die heeft mw Dijksma harder nodig dan de vergaderbobo's die geen keus durven te maken.

 • Probe

  Koevoeten moet koeboeren zijn :-)

 • info59

  wat heeft de blijvende varkenshouder er aan???

 • diny


  voor de varkenshouderij lost dit niets op

 • leftturn

  ik vraag me af wat de verborgen agenda van boerderij zelf is. continue dit verhaal proberen in de benen te krijgen. het moet in de advertentie hoek zitten, friesland campina en de (varkensrechten) makelaars. waarschijnlijk kun je aan duizenden melkveehouders ook meer verdienen dan aan 1000 varkenshouders, die toch al kunnen kiezen tussen een 5-tal blaadjes, waarvan het gros puur de varkenshouderij bedient. Vraag me ook af hoe dit kan overigens.
  er zitten naast enkele voordelen ook enorm veel nadelen aan, maar de nuance in de beeldvorming bij Boerderij is geheel weg.
  ze zijn ook het enige platform wat deze stelling brengt. 

 • Probe

  Als 25% van de varkensrechten worden opgekocht lost dat heel veel op. Dan weer schot ertussen om betaalbaarheid voor blijvers te behouden.

 • John*

  zoalang VION blijft bestaan, blijft de nederlandse keten zwak. heeft niets te maken met het aantal gehouden varkens in Nederland. Nederlandse bedrijven die kwalitatief goede producten maken en op export gericht zijn zetten zeer nette rendementen neer.

 • Varken21

  Mestmarkt blijft moeilijk als er in plaats van varkensmest, rundveemest wordt geproduceerd. Dus varkensfosfaat omzetten in rundveefosfaat lost niets op.

 • koeboertje

  En als het weer eens met de varkenshouderij goed gaat kunnen die weer fosfaatrechten van melkveesector kopen als die het weer moeilijk hebben.
  Geen goed plan want de sectoren gaan elkaar beconcureren met prijs opdrijvende rechten

 • Mozes

  Waarom kan de Nederlandse varkenshouderij in kostprijs niet meekomen met het buitenland? 
  Het antwoord is simpel: er worden dieren gehouden waar geen grond voor is. Voer moet op grote afstand worden aangevoerd en mest op grote afstand worden afgevoerd. Daarbij ook nog gevestigd in een zeer dichtbevolkt gebied met  als gevolg hoge maatschappelijke weerstand en milieu-eisen. Lange tijd heeft de Nederlandse varkenshouderij dit nadeel kunnen compenseren met betere technische resultaten. Maar op een gegeven ogenblik wordt deze voorsprong door anderen ingehaald. De varkensprijs stabiliseert zich vervolgens op een niveau waarbij buitenlandse bedrijven nog renderen terwijl Nederlandse bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden. 

  We hebben zoveel koeien in Nederland dat we amper voldoende voer kunnen produceren voor wat deze koeien nodig hebben. In sommige gebieden, zoals Brabant en Twente, is de veedichtheid zo hoog dat voor iedere koe die in deze gebieden extra wordt gehouden het voer al op grote afstand buiten de regio aangevoerd moet worden. Wanneer varkensfosfaat wordt omgezet naar rundveefosfaat zal dit probleem explosief toenemen met als gevolg dat in de melkveehouderij dezelfde problemen ontstaan als in de varkenshouderij: structureel hogere kostprijs dan andere landen omdat simpelweg de veedichtheid te hoog is.

 • John*

  daarom kunnen we de economie toch beter t werk laten doen? in jouw redenering verdwijnen de varkens of koeien vanzelf als het niet meer te betalen is mozes..

 • alco1

  Mozes geeft in #12 al aan dat de rundveehouderij zonder wetgeving daarover al zo grondgebonden is als maar wat. Waarom moet die extra wetgeving er dan nog bij?
  De enigste concurrent van de boer is zijn eigen collega. Dit zal ook altijd zo blijven, wat we ook verzinnen. Maar laten we daarnaast geen extra kostenpost over ons laten komen, waardoor we de concurrentie met het buitenland ook verliezen.

 • priems

  In Nederland zijn we alleen maar bezig kostprijsverhogende zaken te verzinnen om de cocurentie met het buitenland zeker te verliezen Zie milieu en welzijn eisen boven de EU standaard zo ook vierkanten meter eis

 • LUCTOR

  Als ik het zo allemaal lees wordt de melkveehouderij het economische boegbeeld van NL ze geven straks de varkenshouders een warme handdruk zorgen er voor dat de hordes ambtenaren die straks overbodig zijn met een goudenhanddruk worden weggestuurd en zorgen ervoor dat de 1000 vaerkenshouders die NL dan nog rijk is een riante vergoeding krijgen van de akkerbouwers voor hun mest.
  De akkerbouwers daarin tegen worden afhankelijk van de melkveehouders want gras mais cq ruwvoer zal het hoogst renderend gewas worden wat er geteelt kan worden. De stads boeren die hun bedrijven hebben opgezet op de braakliggende terreinen zullen de inlandse voedsel voorziening op peil houden en wat er te kort is wordt geimporteerd want melk is immers het witte goud waar de NL economie opdrijft. Het melkparadijs in de moeras delta. Koeweit kan jaloers zijn. Het woord melkveehouder zal veranderen in Milkmaster en deze milkmasters zullen hoge maatschappelijke funkties gaan bekleden helaas zal ik hier niet meer aan kunnen deelnemen want ik ben in de verkeerde tijd geboren.

 • koestal

  Hier is en koeieboer die de het bedrijf van een kalvermester om  de ammoniakrechten heeft opgekocht.

 • loopjongen

  Voor de melkveehouderij is het doek ook al gevallen. Rabobank had het 5 jaar geleden al over een koude sanering in de melkveehouderij. Visie: 50 procent minder koeboeren in 2020, nou ze zijn al hard op weg om het gelag te behalen. Die zijn echt niets en dan ook niets gewend. Melkprijs hoog? Investeren maar jongens! nog grotere trekker dan de buurman en het liefst nog vario ook, maar schreeuwen als een mager varken als er rechten komen of als de melkprijs laag is. Melk het witte goud? Voor die tijd zullen nog heel wat boertjes omvallen, kijk maar naar de mest, daar roepen ze het ook al een jaar of 8 over. FOSFAAT TEKORT! zie de prijzen maar eens

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.