Commentaar

43 reacties

Fosfaatrechten veehouderij onafwendbaar

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat per 1 januari 2017 fosfaatrechten invoeren. Een andere optie om de fosfaatproductie te beteugelen is er eigenlijk niet meer nu ook LTO Nederland zich achter dit idee schaart. Politiek en juridisch lijkt een eerdere datum niet haalbaar.

Dijksma waarschuwde de sector begin juni in de 'fosfaatbrief' voor het laatst. De fosfaatproductie moet onder het zelfopgelegde plafond van 84,9 miljoen kilo blijven. De sector krijgt tot 1 juli om met een plan te komen, anders kiest zij uit dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf en begrenzing melkproductie. De sector, tot op het bot verdeeld, leek niet tot één plan te komen. Maar LTO Nederland - óf is het ZLTO? - is tot inkeer gekomen. De organisatie klampt zich niet meer vast aan de KringloopWijzer met resultaatverplichting. LTO, NMV, NZO en NAJK trekken weer gezamenlijk op. Naar verluidt zijn op het departement in Den Haag al de eerste onderhandelingen met Dijksma begonnen. Vooralsnog wil de sector een systeem van fosfaatrechten die alleen binnen de melkveehouderij verhandelbaar zijn; referentiejaar 2013.

Het is goed dat de sector de gelederen heeft gesloten. Maar laat de schijn niet bedriegen. Binnen LTO Nederland is de verdeeldheid groot: tussen het Zuiden en rest van Nederland, én tussen de sectoren onderling. Bij elke paragraaf in de Meststoffenwet kan die weer opvlammen.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Vol gas tot 1 januari 2017, daarna tot je nek in de fosfaataankoop steken?

 • Probe

  Race is nog niet gelopen. Uitwisselbaarheid met varkens blijft reeële optie. Ook kans tot fosfaatrechten te moeilijk te handhaven is met te veel administratie zal Dijksma misschien dien besluiten om toch voor dierrechten te gaan. Tenslotte de vraag of vleesvee buiten de rundveerechten blijven. Spanning is voelbaar tot de brief van 2 of 3 juli, na kabinetsberaad.

 • alco1

  Fosfaat of dierrechten zal er toe leiden dat de koe uitgemolken wordt.
  Je komt namelijk het beste uit met zoveel mogelijk melk per koe.
  Zelfs grondgebondenheid deelt in deze ontwikkeling.

 • BoerHarm

  Referentiejaar 2013, dat wordt voer voor de advocaten

 • Tonnis

  Fosfaatrechten ik hoop dat die er komen, en dan uitwisselbaar tussen alle diergroepen. Zo kan de sterkste sector de zwakste saneren.

 • KGB

  Tonnis, onze varkens gaan naar de slachtbank,maar wij varkenshouders niet!!!      

 • alco1

  Saneren is natuurlijk leuk voor de zwaksten, maar dit leidt tot kostprijs verhoging en ben je dan nog concurrerend t.o.v. het buitenland?

 • Schaapje

  Fosfaat per sector.... iedere sector heeft zijn eigen sterke en zwakke kwaliteiten...
  Waarom zou de ene sector voor problemen van een andere sector moeten opdraaien.

 • cornelis 22

  Geloof er geen barst van dat dit pas per 2017 ingevoerd werd, eerder had men het overe terugwerkende kracht en nu dit allemaalm pure speculatie.

 • BO(skabout)ER


  Het slaat toch helemaal nergens op. Boeren die hebben gewacht tot 2015 om uit te breiden zijn nu de 'lul'! Ook al hebben deze boeren genoeg grond, dat slaat helemaal nergens op.   Dit is even belachelijk als je bijvoorbeeld de melkveewet gaat gebruiken bij huidige bedrijven...hoeveel bedrijven zouden dan in de problemen komen?

  Voorbeeldje; Een boer heeft stal voor 200 koeien gebouwd in 2014, hij heeft een dikke 100 hectare land en had 140 koeien. In 2015 komen er 60 extra pinken aan de melk en heeft hij de stal vol eind 2015/begin 2016..moet deze boer nu al deze 60 koeien gaan verkopen? Het zou belachelijk wezen en een enorme strop voor dit soort boeren. Waarom de 'quotum' boeren steunen. 

 • tinus888

  waarom ga dan niet naar het buitenland alco?

 • BO(skabout)ER

  @tinus888 wat is dat voor domme opmerking. Alle boeren die voor fosfaatrechten zijn kunnen beter stoppen met het bedrijf; De melkveewet is genoeg. Laat de ondernemer zijn gang gaan. Alle boeren die de laatste jaren nieuwe stallen hebben neergezet hebben de economie er door heen geholpen. Ze krijgen letterlijk stank voor dank. 

 • BO(skabout)ER

  Kan een voorstander mij ook uitleggen wat de voordelen zijn van Fosfaatrechten...alsjeblieft begin niet over de productiebeperking voordeel, zoveel invloed heeft ons kikkerlandje niet. 

 • Tonnis

  Stel je hebt een stal voor 480 koeien gebouwd, maar je molk t/m 2014 maar 70 koeien, je wilt hem graag vol, lijkt me logisch. Wat is er dan mis mee om een varkens of pluimveehouder zijn fosfaatrechten te kopen.

 • BO(skabout)ER


  Waarom zouden de koeien boeren de varkens of pluimveehouders gaan helpen door hun rechten te kopen. Overigens is het bijna onmogelijk om die stal vol te krijgen doordat er een melkveewet is gekomen.

  Je moet het niet duurder maken dan het allemaal al is.

 • schoonvelde


  Als ik een grote varkenshouder was zou ik het toejuichen om de rechten inwisseldbaar te maken. Ben je van de een op de andere dag een stuk rijker. 

  Ondernemen is toch waarde creeeren?  

 • Tonnis


  Boskabouter dan laat je de stal toch mooi half leeg staan.

 • alco1

  Tinus 888. Ik praat niet voor mijzelf. Als ik aan mijzelf zou denken moeten er direct dierrechten of fosfaatrechten komen. Speculering zal dan net zo gaan als met het melkquota en daar ben ik onafhankelijk door geworden.
  Ik denk aan de Nederlandse economie. We stromen hier leeg door veel aankopen in het buitenland in de vorm van auto's, olie, electronica e.d. Daar moet wat tegenoverstaan. De landbouw is zolangzamerhand het enigste nog en daar moeten we zuinig op zijn om niet te vervallen in een wanorde.
  Zal ik je eens vertellen waarom het allemaal nog zo goed bij ons lijkt: Tekorten worden gewoon bij geleend. Tot de ballon knapt.

 • farmerbn

  Dus eerst je melkquotum verkopen toen die erg duur was en dan opstarten na 1 april 2015 met een helehoop  (buitenlandse) koeien. Na één jaar weer je nieuwe rechten verkopen en weer fijn  op vakantie. Ondernemen in nederland is nog nooit zo leuk geweest. Zullen er nerderlandse boeren zijn die mijn koeien op hun naam willen en daardoor een hoge referentie krijgen? Wij wonen in het buitenland. Bieden maar!

 • Mfb

  Dat er grenzen gesteld moeten worden is duidelijk. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat er komt. Als het maar door de gehele landbouwsector wordt gedragen.
  Wanneer er verdeeldheid is wordt alles beslist door de politiek en dat moeten we niet willen.

 • alco1

  Mfb. Alleen (collega) boeren moeten elkaars concurrenten zijn.
  Dit lijkt cru gezegd, maar wat je ook voor beteugeling krijgt. Dit zal altijd zo blijven.
  Daarnaast zal  beteugeling altijd kostprijs verhogend zijn en dat moeten we voorkomen gezien onze handels positie.

 • landboer


  Misschien heb je gelijk schoonvelde maar als je als varkenshouder wil uitbreiden moet je opeens tegen melkveehouders opboksen,dat wordt dus onbetaalbaar voor een varkensboer.

 • verbi

  En de stallen die gebouwt zijn in 2013/2014 en ook nog intensief zijn,die moeten dus rechten en grond aankopen. Weet nu dat Dijksma de sector om zeep wil hebben en dat gaat nu lukken.Dit gaat zeer veel boeren dus niet lukken.

 • Mozes

  @alco, er zal altijd beteugeling zijn. Wettelijke beteugeling of natuurlijke beteugeling.  Als er geen wettelijke beteugeling is, ook geen fosfaatplafond, zal door onbegrensde groei zo'n gebrek aan voer ontstaan dat alle intensieve bedrijven verliesgevend gaan worden. Ze zullen één voor één omvallen waardoor de sector in omvang wordt beperkt tot dat wat op Nederlandse bodem mogelijk is. 
  Dus beteugeling is er altijd. 

 • rmw


  Per 1 Januari 2017, is dat weer een vertragingstactiek van (Z)LTO ? Ik kan mij niet voor stellen dat ze hun geliefde fraudegevoelige speeltje de kringloopwijzer maar zo op zij zetten... En dan nog 1,5 jaar boven het fosfaatplafond blijven zitten?? Raar verhaal!

 • Vhouder

  bij fosfaat rechten die alleen binnen de melkveehouderij verhandelbaar zijn kan er in nederland niet een koe bij komen dit zal  niet de bedoeling zijn geweest bij de opheffing van de melkquota. Maak de totale rundveefosfaat produktie van bevoorbeeld 2013  verhandelbaar denk aan melkvee jongvee vleesvee en vleeskalveren dan is een beperkte groei van de melkveehouderij mogelijk en komt er niet meer rundveemest in nederland.

 • alco1

  @ Mozes ik denk niet dat je me begrijpt. Ik zeg: Wat voor beteugeling er ook komt, de natuurlijke beteugeling zal altijd blijven. Duurder voer e.d. dus. 
  Als er wettelijke beteugelingen komen zal het geld gaan zitten in in het elkaar beconcurreren bij het fosfaat rechten kopen, dure grond of dierrechten.
  Duurder voer zal er niet komen als je op natuurlijke wijze eigen grond hebt. Je kunt je dus onthouden van de rat race.
  Bij de andere rechten zal er altijd weer handel komen omdat er steeds weer bedrijven stoppen, waardoor er weer veel geld uit de landbouw verdwijnt.
  En wat is beter voor onze export concurrentie?
  Dus het één voor één omvallen zal nog eerder met de wettelijke manier geschieden.

 • Tonnis


  Als je als melkveehouder wilt uitbreiden, en je moet fosfaatrechten kopen

  dan is het toch makkelijker kopen met meer aanbieders, dan bedoel ik dus ook

  het kunnen kopen van fosfaatrecht van pluimvee en varkenshouders.

  En ik denk dat de animo om te verkopen bij melkveehouders minder groot is dan bij de overige sectoren.

 • wenjroubos


  referentie in verleden = juridisch getouwtrek over gedane investeringen op basis van geldende wetgeving.  mijns inziens juridisch onhoudbaar

  bij een referentie in verleden is er een voordeel : de intensieve snelle groeiers en extensieve langzame groeiers zijn weer echt collega's (ze hebben er beide baat bij dat er geen fosfaatrecht op basis 2013 komt !)

 • leo,s vriend


  rmw, wat dacht je van het artikel eens lezen? voordat je weer simpelweg op de LTO gaat schelden.

 • Mozes

  @alco, ik begrijp uit jou laatste reactie dat we het in ieder geval eens zijn dat de groei van de Nederlandse melkveehouderij eindig is. De grens zal liggen bij de beschikbaarheid van betaalbaar voer.

  In verschillende discussies probeer ik duidelijk te maken dat onbegrensde groei niet mogelijk is. Ook als er geen wettelijke beperkingen zijn zal de melkveehouderij tegen grenzen aan lopen. De grens van betaalbaar voer zal de veehouderij veel harder stoppen dan de grens  van mestafzet. Mest kan desnoods wel verwerkt worden. Ook zonder wettelijke beperkingen zal de grondgebonden veehouder toekomst hebben omdat hij zelf in zijn voer voorziet. De grondloze veehouder in de mini-megastal zal het loodje leggen. 

  We zien nu al dat er krapte is in de beschikbaarheid van voer. Bij ons in Twente werd de afgelopen jaren al in toenemende mate mais vanuit Duitsland aangevoerd. De mogelijkheid om varkensfosfaat om te zetten naar melkvee zal weinig zin hebben. We zullen direct te pletter lopen op gebrek aan betaalbaar voer. 

  In verschillende discussies zijn juist de veehouders met een mini-megastal fel tegenstander van iedere wettelijke beperking. Ze zijn tegen weidegang, tegen grondgebondenheid, tegen fosfaatrechten, tegen alles. Ze hebben blijkbaar niet in de gaten dat juist zij belang hebben bij een wettelijke beperking van de veestapel omdat daarmee voer tegen een betaalbare prijs beschikbaar blijft. 

 • alco1

  Marktwerking @Mozes. En dan heb ik liever dat het beschikbare geld komt in het laadje van de practiserende veevoer verkoper (akkerbouwer) dan in de de sanering. 

 • botervloot

  en wat als je na 2013 grond hebt gekocht of nu nog grond koop het is allemaal heel onzeker

 • Mozes

  Het probleem is @alco, dat in Nederland geen akkerbouwer voer gaat telen voor de melkveehouder.  In Nederland hebben we intensieve akkerbouw met hoge saldo's per hectare. Voer telen voor veehouders is alleen interessant voor extensieve akkerbouwers (graantelers). Je ziet in Amerika dat de grote megamelkveebedrijven een locatie zoeken in wijdse extensieve akkerbouwgebieden. Daar is niet alleen betaalbaar voer te koop maar ook betaalbare grond te koop. De grondprijs is doorgaans aangepast aan het saldo wat op die grond gehaald wordt. 

 • Hr19

  Het is dus toch wel een gewaagde stap geweest van familie Jonkman die van 70 naar 480 koeien ging!

 • BO(skabout)ER


  @mozes; hier in drenthe zijn er nu al akkerbouwers die mais etc verbouwen voor boeren. Ook ruilen veel lelieboeren 1 hectare lelies tegen 2 hectare mais.

  In drenthe is trouwens ook helemaal geen mestprobleem, ja doordat de overheid de boeren gaat pesten is er straks wel een ander probleem.

 • ohzo

  @ Mozes, als de Nederlandse veehouderij vanzelf tegen grenzen aanloopt door te weinig betaalbaar voer, hoeft de overheid zich er niet mee te bemoeien. 

 • Tonnis

  Als fosfaat recht tussen de verschillende sectoren straks is toegestaan, dan is het toch gewon zo dat iemand die tegen is en wel wil uitbreiden, dan koopt hij of zij toch gewoon fosfaatrecht binnen zijn eigen diersoort.
  En diegene die het niets uitmaakt koopt bij een ander.
  Ik zie geen probleem.

 • alco1

  Zo simpel is het @ohzo.

 • rmw

  #30 Vriend Leo, Heb het gelezen, en nee ik zit niet te wachten op een verplichte kringloopwijzer met resultaat verplichting! En als mogelijke sanctie een boete van de RVO... Hoe krijg je zoiets verzonnen als belangenbehartiger?? En iedereen snapt nu wel al waar straks weer de wonderlijkste resultaten met de kringloopwijzer gaan worden gehaald...

 • Foxxy

  Als blijkt dat het fosfaat zoals CBS heeft onderzocht ,uit de extreme grasgroei komt,veranderen we derogatie toch gewoon naar max 20% gras,en de rest mais ?
  niet zo moeilijk denken

 • info519

  je zult net dure grond gekocht hebben.......met gedachte meer koeien te mogen houden....of stal gebouwd hebben die 50% gevuld is.......of plannen hebben voor nieuwbouw........wat onzeker allemaal.....

 • frl

  Het is toch te zot voor woorden ,mijn grond schreeuwt om fosfaat PAL tussen 11 en 16, een ander heeft een overschot en krijgt de fosfaat rechten en ik moet straks rechten kopen.
  Bij varkens en kippen heb je ook een rechtensysteem,maar dat zijn hokdieren.
  Maar koeien zijn GRAASDIEREN dan hoort grond de basis te zijn,op grond horen vaste fosfaat rechten,en kijk daarna naar intensieve,anders wordt het nooit wat met 80% weidegang.

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.