1213 x bekeken laatste update:13 jun 2015

Economische schade door onuitvoerbaar gmo-voorstel EU

Annie Schreijer
Volgens een recent voorstel van de Europese Commissie moeten lidstaten zelf kunnen bepalen of ze genetisch gemodificeerde grondstoffen (gmo) toelaten of niet. In de praktijk is het plan onuitvoerbaar en leidt het tot grote problemen. Daarom heb ik mijn collega´s afgelopen maandag in de Milieucommissie van het Europees Parlement opgeroepen zich tegen het voorstel te verzetten.

Hoewel het op papier een mooi voornemen lijkt om de toelatingsbevoegdheid voor gmo-grondstoffen bij de lidstaten neer te leggen, werkt het plan niet in een Europa zonder binnengrenzen. Producten mét en zonder gmo gaan gewoon in dezelfde vrachtwagen de grenzen over. Gescheiden productstromen met aparte etiketten: dat is praktisch niet uitvoerbaar en leidt tot een wirwar van allerlei nationale systemen. Veilig bevonden gmo-grondstoffen worden al jaren gevoerd aan het overgrote deel van onze veestapel.

Het beperken of verbieden van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied door lidstaten, waarin het voorstel voorziet, zal leiden tot een explosie van veevoeder- en voedselprijzen. Ook zal de haven van Rotterdam, als één van de belangrijkste logistieke knooppunten in Europa, met grote problemen te maken krijgen als het voorstel wordt aangenomen. Daar komen hele scheepsladingen vol soja voor heel Europa binnen. Die soja is voor een deel genetisch aangepast en wordt geëxporteerd naar allerlei Europese landen. Dat kun je niet scheiden.

Gelijk speelveld

Dit hele idee is strijdig met de Europese interne markt en een gelijk speelveld, waar Europa juist jaren aan heeft gewerkt. Teelttoelating kun je overlaten aan individuele lidstaten, maar de Europese interne markt niet. Enorme economische schade dreigt voor de internationaal opererende Nederlandse transportsector, veevoerproducenten en veehouders.

Tegen ambitie in

Mijn oproep tot terugtrekking van het voorstel kreeg om verschillende redenen steun van alle andere politieke fracties in het Europees Parlement. De Europese Commissie staat hier helemaal alleen en gaat zelf tegen de ambitie tot betere regelgeving van Timmermans in. Ik hoop dat ze snel bij zinnen komen. Gmo-grondstoffen moeten toelaatbaar zijn, mits aan alle nodige voorwaarden van voedselkwaliteit en -veiligheid is voldaan. Gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Niet op protectionisme en emotie.

Of registreer je om te kunnen reageren.