Expertblog

5286 x bekeken 34 reacties

Opeenstapeling regels crime voor de boer

De opeenstapeling van regels maakt het werk voor de boer vaak onmogelijk. In de afgelopen weken ben ik tientallen keren aangesproken door gefrustreerde boeren die door de bomen het bos niet meer zien. Tijdens een hoorzitting in de Landbouwcommissie afgelopen week, bleek dat een groot deel van de Europese boeren de vele nationale en Europese regels helemaal zat is.

Vooral de technische details leiden steeds vaker tot onbegrip. Zo moet zich bijvoorbeeld aan beide kanten van een houtwal een sloot bevinden anders wordt de wal niet aangemerkt als landschapselement. Dat kan een boer veel geld kosten. Een ander voorbeeld; de regeling voor jonge boeren mag maar aan één boer per bedrijf worden toegekend, terwijl een onderneming soms door meerdere broers wordt geleid.

Tegelijkertijd zijn er ook tal van voorschriften, zoals de 80/20 regeling voor permanent grasland, de melkveewet, de vergroeningsmaatregelen en de NEC-richtlijn, waar boeren hun bedrijfsvoering op af moeten stemmen. En dan hebben we het nog niet eens over de strenge milieuwetgeving in de Natura 2000-gebieden gehad. Als gevolg van die opeenstapeling aan regels zitten sommige boeren vaker achter hun bureau dan dat ze in de stal staan.

Hoewel we de basis van het landbouwbeleid moeten behouden, zijn aanpassingen van de regels hard nodig. De vraag die we moeten stellen is: Hoe maken we het beleid efficiënter? Sommige partijen zoals de VVD en D66 wijzen keer op keer naar innovatie als het gouden ei voor de landbouw, maar innovatie alleen is niet genoeg. Ook een solide landbouwbeleid is nodig om in de toekomst onafhankelijk te kunnen blijven als het gaat om de productie van voldoende voedsel. Bovendien loopt Nederland al ontzettend ver voor op andere landen op het gebied van innovatie.

De regels die vanuit de Europese Commissie maar zeker ook vanuit de Nederlandse overheid op het erf van onze familie- gezinsbedrijven terechtkomen, moeten veel beter aansluiten op de werkelijkheid. De regeldruk zorgt er namelijk voor dat er steeds meer boeren zijn die aangeven geen boer meer te willen zijn.

De boer zou de parel van het platteland moeten zijn, maar wordt steeds vaker de dupe van pietluttige regels die fatsoenlijke bedrijfsvoering in de weg staan. Het flexibeler maken van die regels zou voorop moeten staan om er voor te zorgen dat onze familie- gezinsbedrijven ook in de toekomst kunnen blijven bestaan.

Eurocommissaris voor de Landbouw Phil Hogan lijkt die boodschap in ieder geval te hebben begrepen want afgelopen week presenteerde hij een eerste pakket aan maatregelen die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eenvoudiger moeten maken. Na de zomer volgt een tweede pakket. Wanneer volgt de Nederlandse overheid?

Laatste reacties

 • alco1

  Regels en bemoeizucht van leken is de doodsteek voor de kleinschalige landbouw in Nederland.
  Ik heb een lied geschreven over de frustraties bij de boer en het laatst ten gehore gebracht bij Koningsdag en het werd zeer goed ontvangen.
  Misschien moeten we het een keer opnemen:
  Melodie: De wild rover van de Dublinders.

  <em>Wij zijn de mensen van het platteland,</em>
  <em>verzorgen er dieren en staan er voor klaar.</em>
  <em>Maar steeds zijn er mensen die zonder know how,</em>
  <em>roepen en schreeuwen hoe het moet gaan.

  Refr: En het zijn de boeren,
  met zorg voor elkaar.
  Wij leven met dieren,
  </em>
  <div><em>als kindren tezaam.

  Wat u wilt eten beslist u toch zelf,
  maar dwing niet een ander met een zielig verhaal.
  Wij horen tevreden piep knor en geloei,
  met een goed leven voor de dieren,
  verdienen wij alleen.

  refr:

  De Oostvaarder Plassen een doorn in het oog,
  dieren creperen en ga-aan er dood.
  Waar zijn nu die mensen van de PvdD,
  of blijkt hier alleen maar hun anti-boer zijn.

  refr:

  Er zijn zoveel mensen met een minimum bestaan,
  praten alleen vult geen enkele mond.
  Wij boeren produceren daar heb je wat aan,
  een goed leven voor ieder is waar wij voor staan.

  refr: 2x</em></div>

 • boerderij16


  knap geschreven alco1

 • Koskamp

  Misschien ook wel het constant aanpassen en veranderen van beleid en regels wat veel boeren een doorn in het oog is. Is het ene net duidelijk word het weer aangepast. Vrijheid van ondernemen is er niet mee bij, t liefst zit men niet met 1 vinger bij de boer in de pap maar met de hele hand.

 • Zuperboer

  #Alco1; Ik wil U er alleen wel op wijzen dat de door U aangevraagde betalingsrechten tengevolge van uw optreden als singer/songwriter in gevaar komen. U bent nu immers geen hoofdberoeper boer meer en volgens artikel 21 lid2 uit de statuten van het GLB der Communistische EU...

  Goed gedaan ik hoop dat je zelf ook van het optreden genoten hebt.

 • Tearpoal

  Dit is een probleem voor de hele MKB. De grote industriele(vee)bedrijven zetten een specialist op de invulling van de regels en creereen hiermee een vorsprong op het gezinsbedrijf. De lobby om deze voorsprong te behouden is heel groot.

 • tonny60

  alle regels zijn voorij als het eten in de winkel eens een dag op is....

 • @meelmuisje

  Vraagje: Hoeveel ambtenaren worden n.a.v. deze (groeiende) regeltjes aan het werk gehouden? Ontelbaar veel???

  M.a.w: Werkverschaffing over de ruggen van hardwerkende boeren? :-)

 • cornelis 22

  Wees eerlijk we worden door middel van toeslagen geterroriseerd om je aan al die onzinnige regels te houden . 

 • westerwolde

  afschaffen die hele hap

 • simpel boerke

  Op die toeslagen hoef je inderdaad niet jaloers te zijn. Het is een regelbrij die diep ingrijpt in de bedrijfsvoering, en dan heb ik het nog niet over de administratieve lasten en continue druk van onverwachte controles. Je wordt er door in een wurggreep gehouden en een richting ingeduwd die je helemaal niet in wilt.  Alles bij elkaar levert  het netto een paar euro op en een berg frustratie, maar we zijn er langzaam wel afhankelijk van geworden. 

 • Ishtar

  De kern is korte termijn blindheid.
  Met de cda voorop.
  Kijk naar melkveewet, je weet het al jaren dat quotum er af gaat, en elke maand zijn er weer andere visies.
  Nee, natuurlijk niet goed voor de ondernemer.
  Maar laat aub de cda de hand in eigen boezem steken.
  Niets is zo makkelijk om als cda steeds te zeggen wat boeren willen horen, maar vise en langdurige plannen nee.
  Alleen maar ratrace naar de afgrond, en qua natuur hoef je al helemaal niet bij de cda zijn.
  Geen lofzang dus, maar een klaagzang, en in feite terug te leiden naar eigen falen van cda en bestuurders.
  Zooo makkelijk om anderen de schuld te geven......
  Weet je hoe pijnlijk dat is dat sgp en cda als christelijk partijen zoveel lak hebben aan natuur en langdurige plannen en visies?
  Ze dienen verantwoordelijkheid te nemen, ipv deze klaag artikelen te schrijven.

 • agro1


  het is natuurlijk gewoon ambtenarenbezigheidstherapie. ben benieuwd naar de verhouding tussen de apparaatskosten en de nuttige besteding van gelden. denk, dat een 'liefdadigheidsinstelling' er rode koontjes van krijgt. gezien de enorme wereldwijde overschotten is er weinig kans op lege winkelschappen, zelfs positieve prijsaanpassingen kunnen beschouwd worden als een niet bestaand fenomeen.

 • Peerke1


  Helaas de overheid met steeds meer regels i.p.v. van de beloofde minder regels. De boer schagerijnig en ook minder plezier in zijn werk. Bovendien helpt de RABO { ruimt alle boeren en tuinders op} ook al goed mee en de RVO {ruimt ook veel} tot er gene ene boer over blijft.

 • koestal

  Behalve Annie en Jan ,doet niemand de mond open in Brussel over boeren,ze vormen een minderheid,er worden wel resoluties aangenomen ,maar daar blijft het bij,machteloosheid voor de agrarische sector,kijk maar naar de onvrede bij de Franse boeren,straks slaat de vlam weer in de pan,de supermarkten bepalen de prijs,de politiek laat de boeren gewoon vallen

 • bertes

  en dan de De Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). is gewoon een verkapte strengere milieu-vergunning. 2 km rond mijn bedrijf moeten alle bedrijven de geuren opgeteld worden. zit ik net 2% te hoog. ik wil kleinschalig blijven. maar ik moet groter. met technieken kan ik de geur verminderen. anders geen vergunning. de anderen vergunningen samen incl. NB vergunning, nu al 7 jaar over gedaan. nu nog de BZV vergunning nog. zal dat lukken? of moet alles weer opnieuw????????????????

 • gjcamps

  @bertus, ik hoop dat je ook een zwemdiploma hebt en niet verzuipt in alle vergunningen en regeltjes.

 • new kids

  Wat wij ook inbrengen, hoe iederéén zich ook inspant: Het komt niet meer goed.
  Waarom: omdat we van weelde niet meer weten wat we kunnen bedenken om maar werk te houden en anderen jouw wil op te leggen.
  Daarnaast is Nederland het meest luie volk van Europa. We zitten in een onomkeerbare spiraal die meedogenloos haar negatieve werk doet. De economie heeft het plafond bereikt, we zijn met de crisis voor de laatste maal gewaarschuwd. De financieële wereld denkt dat het de goede kant weer opgaat en gaat al weer denken aan graaien. In Buitenhof zijn we vandaag weer gewaarschuwd en op de feiten gedrukt maar men gaat gewoon lekker door.
  Na een oorlog waarna alles van de grond af weer opgebouwd moet worden zal verlichting brengen van regelgeving en onnodig ambtelijk werk.
  Maar dat is toch niet wat we willen?
  Uiteindelijk zal het er wel naar toe gaan.

 • DJ-D

  # 11'en qua natuur hoef je al helemaal niet bij de cda zijn'. Goed bezig! Reclame aan het maken voor het CDA, op de boerderijsite. Reden te meer om op ze te stemmen!

 • vofnagel

  @meelmuisje ongeer 6 ambtenaren houd elke boer aan het vreten. Dat is een tijdje geleden uitgezocht 

 • koestal

  In Frankrijk begint deze zomer de revolutie  !

 • massy


  We hadden ons als boeren nooit afhankelijk moeten laten maken van al die subsidies want nu hebben de eu en de nederlandse overhied het voor het zeggen.de produkten die we met z'n alle op de markt zetten zijn bijna niets waard dus zijn we nog heel blij met de aanvullende steun om het te kunnen overleven dus afschaffen die subsidies en weer op een normale manier geld proberen te verdienen de markt zijn werk laten doen.

   

 • veldzicht

  Helemaal mee eens @massy,als er dan  lastenverlichting tegenover staat en
  Amerika ook de subsidies af schaft dan gaan de prijzen voor de boeren van zelf wel omhoog,en hoef je niet als een moderne loonslaaf naar de pijpen van de overheid te dansen met hun achterlijke volkomen overbodige wetten.
  wel sneu voor die 10 duizenden ambtenaren die werkloos worden  die al die onzin moesten controleren, maar dat waren eigenlijk toch maar een soort van melkert banen en kunnen ze nu een nuttige baan zoeken.

 • joohoo

  ANNIE JE EIGEN PARTY IS ER OOK BIJ BETROKKEN !!!!!!.

 • agratax2

  De hamvraag is; 'Waarom deze geld verslindende bureaucratie'. Als we in Europa alle subsidie voor landbouwafschaffen en daarvoor in de plaats een kleine heffing op voedsel zetten en die doorsluizen naar de boer, is de burger goedkoper uit en de boer is hopelijk verlost van een hoop papierenrompslomp. Als het klopt van 1 op 7 boer : ambtenaar dan kost 1 Euro subside aan de boer vele Euro's aan uitbetalingskosten. Wie betaalt die kosten de burger. Laten we de hele fiscale toko eens opnieuw op poten zetten, met zo weinig mogelijk regeltjes en uitzonderingen en geld terugsluis regelingen, dan kan het hele systeem vele miljarden goedkoper en zit niemand te wachten terugsluis geld. kunnen we nog steeds de armen blijven steunen via een sociaal minimum inkomen via de uitkering. Ook bij deze club hard werkende ambtenaren is nog veel bureaucratie weg te poetsen, waardoor de goed willende ambtenaar weer menselijk kan worden en met zijn clienten kan praten in plaats van via standaard emails de clienten moet beschuldigen van vermeende fraude.  Zal dit idee kans van slagen hebben, dan moet Annie ons helpen om het gross van de beleidsmakers af te serveren en de opleidingen voor beleidsmakers met meer dan 50 % in te krimpen. 

 • Elevage

  de laatste zin is het belangrijkst: wanneer volgt de Nederlandse overheid.
  Sterker nog, Nederland doet altijd nog een schepje bovenop de veel te wollige regels van de EU. Als we nu in Nederland eens beginnen met de eisen bij te stellen zodat IEDEREEN in de EU aan dezelfde eisen voldoet, dan zijn we alweer een stap verder.
  Maar dat zal wel niet gebeuren, want je bent natuurlijk het braafste jongetje van de klas en dat gaat niet ineens over

 • peter 103

  Het probleem is dat de Nederlandse overheid zeer boer onvriendelijk is en ik ben bang dat dat niet gaat veranderen. Bij mij druppelt de emmer al aardig vol, een hoop ergenis al die regelbrei. Denk er soms wel eens over om er maar een punt achter te zetten, hoeveel ik eigenlijk nog wel 20 jaar voor de boeg heb!

 • koestal

  Cees Veerman is van het CDA,heeft 164 Natura 2000 gebieden er doorgedrukt en was later Voorzitter van Natuurmonumenten ,hoe ver kun je gaan ?

 • koeien10


  yoohooo annie doe goed werk.

 • veldzicht

  Nederland en bijna de hele politiek heeft niets meer met landbouw,staan
  er allemaal bij te kwijlen bij die natura 20000 plannen en moet en zal
  doorgaan  wat het ook kost.de leus van vooral linkse partijen: weg met die boeren natuur er in

 • Broes


  Oh Annie toch. Als een houtwal goed onderhouden wordt als landschapselement dan liggen daar aan weerszijden greppels waar grond uitgehaald is ter ophoging en onderhoud van de houtwal ('sloten' in Annies Twents). Een versleten/afgegraven houtwal heeft geen hoogteverschil meer en dus ook geen 'sloten'. Natuurlijk telt het dan niet meer als volwaardig landschapselement. Ten onrechte wordt in de streek van Annie de naam 'houtwal' gebruikt voor een windsingel. Dat kan natuurlijk niet.

  Je moet wel wat doen voor je vergoedingen.

 • DJ-D

  Broes legt de vinger op de zere plek. Dat is nu precies wat mevr. Schreijer-Pierik bedoelt. Een houtwal die al generaties bestaat, waar vroeger wel greppels langs lagen. Die door de natuur en het weer dichtgroeien. Eigenlijk heb je totaal geen profijt of voordeel van zo'n wal is het een broeiplek voor ongedierte. Maar goed je laat hem staan. Dankzij de vergoeding gebeurt dat ook. Maar dan krijg je zo'n geitenwollen controleur, vast nog grotere zeurkous als Broes. Die heeft kritiek. Dan zaag je zo'n wal toch direct helemaal kaal en zet je er mais op en zijn er geen winnaars.  Behalve de weidevogel is te hopen.

 • J@gertje

  @Greetje,
  Broes is geen boer en bezit geen vierkante meter agrarische grond, laat staan agrarische landschapselementen maar natuurlijk wel exact hoe het allemaal moet.
  De een noemt het een houtwal met greppel de ander noemt het een windsingel met sloot, maar het komt op hetzelfde neer.
  Net als bij Broes, de een noemt hem een zeurpiet en de ander noemt hem een azijnpisser.
  Het zou ook nog kunnen dat Broes een gepensioeneerde ambtenaar is, dat blijven ook vaak azijnpissers.
  Het blijft op hetzelfde neerkomen. 
   

 • Broes

  Je krijgt geen vergoeding voor het laten staan van de restanten van een voormalige houtwal. De vergoeding krijg je voor het onderhouden van een functionele houtwal. Dan moet je natuurlijk wel weten wat daarmee bedoeld wordt. Annie zou voor de verandering haar licht eens kunnen opsteken bij Landschap Overijssel.

 • hendruk


  'Eurocommissaris voor de Landbouw Phil Hogan heeft een pakket maatregelen opgesteld om alles te vereenvoudigen'.....

  Zo gaat dat elke keer. Wanneer er een regel geschrapt of vereenvoudigd werd, kwam er een veelvoud aan regels terug die dit moesten bewerkstelligen.

  Wtf....

  Tel daarbij op alle regels en wetten die elkaar tegenwerken en de chaos is compleet!

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.