Redactieblog

6 reactieslaatste update:1 feb 2016

Nog een keer DOC

Mijn vorige blog leverde zoveel kritiek op, dat ik wel even moet reageren.

Dat doe ik puntsgewijs:

Raad ik de fusie van DOC en DMK af uit eigenbelang?

Nee. Ik ben best tevreden over FrieslandCampina. Het liefst zou ik zien dat DOC fuseert met FC. Dan ontstaan meer marktmogelijkheden. Dat mag niet van de NMA, omdat er dan te veel macht bij FC komt in Nederland. Een onzinnige maatregel. Zuivel is grensoverschrijdend en in dat licht moet een zuivelfusie in het kleine Nederland worden gezien en goedgekeurd. In een groot land als Duitsland zou deze wel zijn goedgekeurd.

Is alleen de melkprijs belangrijk bij een coöperatie?

Niet alleen, maar op de lange duur wel. Als een coöperatie een paar jaar even minder uitbetaalt met perspectief op beter, dan voldoet het aan de doelstelling. Als er jaren minder wordt uitbetaald en er is geen uitzicht op verbetering, dan voldoet het niet aan de doelstelling. Je hebt een coöperatie om als individuen samen een hogere prijs te behalen. De coöperatie is middel, geen doel.

De melkprijs wordt bepaald door de wereldmarkt en niet door de afzonderlijke coöperaties.

Zeker, maar de ene doet het binnen de marktmogelijkheden wel veel beter dan de andere. De melkprijs in Duitsland is al tientallen jaren lager dan in Nederland. Binnen Nederland presteren de coöperaties ook verschillend. Dat scheelt centen. DMK betaalde in 2014 ongeveer dezelfde prijs als DOC. Maar wel centen lager dan FrieslandCampina en de andere Nederlandse coöperaties. Daarom zou ik als ik DOC- lid was nooit kiezen voor fusie met een partner die standaard een lagere prijs heeft.

Kaas wordt straks wel weer beter en dan wordt er een prima prijs uitbetaald.

Ik help het jullie hopen. Maar de praktijk is anders. Alleen een paar kleine fabrieken, zoals Cono en Rouveen, slagen er in met een merkproduct een goede prijs te betalen. DOC lukt het niet, maar ook FrieslandCampina is er niet in geslaagd de kaasdivisie rendabel te maken. Het wordt voor A-ware ook nog hard werken, alhoewel die wel zelf beschikt over een afzetkanaal. Risicospreiding door een breed palet van producten is het beste voor een zuivelonderneming.

Samenvattend: DOC moet besluiten wat ze goed vindt. Het treft mij niet. Maar er is niks mis mee om voor die daad een waarschuwing te laten horen. Dat is beter dan klagen achteraf als er een ongewenst kind blijkt te zijn geboren.

Laatste reacties

 • Mozes

  Vergaderboer zou het liefst zien dat DOC fuseert met FC. Ik herinner mij een uitspraak van Olijslager, de eerste directeur van Frieslandfoods. Hem werd de vraag voorgelegd hoe hij dacht over mogelijke fusies met andere zuivelcoöperaties. Hij antwoorde op deze vraag dat een fusie alleen zin had als de fusiepartner beschikte over merken en toegevoegde waarde producten die een aanvulling en versterking zijn van Frieslandfoods. 'Als een fusiepartner geen merken en toegevoegde waarde heeft maar slechts een groot volume ledenmelk gaan bij ons de luiken dicht'. Eerder werd door Olijslager al opgemerkt dat ledenmelk 'geen lust maar een last is'. 

  DOC heeft alle kenmerken van een fusiepartner waarvoor bij FC (als ze de lijn van Frieslandfoods volgen) de 'luiken dicht gaan'. Vergaderboer kan als FC-lid dan wel voorstander zijn van een fusie van DOC met FC, ik ben zelf als FC-lid faliekant tegen. Ik huldig nog steeds de visie van Olijslager. 

 • koestal

  De leden moeten  maar beslissen,het lot is eigen handen,niks is zeker !

 • oranje


  mozes doc leden hebben in het verleden nee tegen FC gezegd,

  en dat was goed wij hebben ons ook niet met jullie fusie bemoeit

  bemoe je dan ook niet met de onze A Ware  en Delta ook niet

  bij hun speelt heel veel eigen belang mee.

 • agratax2

  Vergaderboer wat gebeurd als de DOC leden hun lidmaatschap op zeggen zich melden bij FC? Gaat de NMA deze boeren dan verbieden lid te worden van een organisatie waar zij als vrije burgers voor kiezen? Waarom  krijgt FC te veel macht als er meer melk bij komt, voor COSUN geldt dit niet zij zijn samen gegaan met CSM en daarmee monopolist voor 100 % suikerbieten verwerking. Wat bij suiker mag is voor melk verboden!! In wat voor land leven we eigenlijk, hoe gespleten kan de bureaucratie zijn.

 • hansvanbergen


  Volgens mij mag Fc geen leden aannemen van de eu. Alleen als ze nergens anders terecht kunnen. Voor alle NL melkveehouders is het van groot belang dat er, naast FC nog een sterke melkfabriek komt die als alternatief kan gelden. Op die manier kan men kiezen en staat men niet met de rug tegen de muur. Dat zal ook de houding van directie en bestuur jegens de leden veranderen. Nu kunnen ze roepen en eisen wat ze maar willen.

 • hansvanbergen


  @vergaderboer een hand vol bedrijven kan (bijna) alleen van kaas leven. Cono, A ware, Rouveen, Delta Milk, Ozgazi, Leerdammer en dus de DOC. Dat zijn er dus 8 waarvan 7 een topmelkprijs betalen! Nemelco betaald een hoge melkprijs en heeft alleen poeder. Ausnutria heegt alleen babyvoeding. Dat brede producten pallet lijkt dus meer een last dan een lust

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.