Commentaar

1817 x bekeken 7 reacties

Hoe is de groei van de veehouderij in goede banen te leiden?

In april is meer melk aangevoerd dan in april 2014. Het fosfaatplafond ligt als een blok beton op de ontwikkelingsroute van de veehouderij. Dierrechten doemen op.

Melkveehouders hebben alle registers opengetrokken. In april is 5 procent meer melk aangevoerd bij de fabrieken dan in april vorig jaar, en dat was al een record. Het was te verwachten. Dan zal ook die andere voorspelling wel uitkomen: de overschrijding van dat ellendige 'fosfaatplafond', de absolute bovengrens aan de hoeveelheid fosfaat die de Nederlandse veestapel mag 'produceren'.

Dat plafond ligt als een blok beton op de ontwikkelingsroute van de veehouderij. Het laat geen ruimte voor innovaties zoals mestverwerking, het kijkt niet naar wat er met die fosfaten gebeurt, het is er gewoon, verankerd in afspraken met Brussel. Hier gaat de veehouderij nu vol tegenaan knallen.

Dierrechten zijn nadelig voor dierenwelzijn
Wat dan, ervan uitgaand dat het plafond politiek onwrikbaar vast ligt? Volgens staatssecretaris Dijksma zijn dierrechten voor melkvee de enige serieuze optie. Zo'n systeem heeft één groot voordeel: het is uitvoerbaar. Het recept is er. Maar de meeste organisaties in de sector én politieke partijen zijn zo ver nog niet. Belangrijk nadeel is dat er dan weer geld in lucht (rechten) gaat zitten. Bovendien leidt het tot extra intensivering van de productie per dier, met nadelen voor dierenwelzijn.

Alternatief is fosfaatheffing op mengvoer
Dus wordt driftig gesleuteld aan alternatieven. Daar zitten enkele interessante bij. Ten eerste een fosfaatheffing op mengvoer. Met de opbrengst daarvan zouden dierrechten kunnen worden opgekocht. Los van de uitvoerbaarheid is de vraag of de mengvoerindustrie dan niet onevenredig veel lijdt. Het andere is invoering van fosfaatrechten. Het voordeel hiervan is dat de focus gericht wordt op waar het om gaat: de fosfaatuitstoot. Nadeel is ook hier de uitvoerbaarheid.

Gevraagd: waterdicht systeem met ruimte voor ontwikkeling
In alle varianten ontkomen we niet aan deze vraag: hoe sterk moeten de schotten zijn tussen de sectoren? Mag de - op dit moment - kapitaalkrachtige melkveehouderij de varkenshouderij 'opeten'? Wat het ook wordt, het systeem moet waterdicht zijn, eerlijk, ruimte bieden voor ontwikkeling, fraudeurs de pas afsnijden en glashelder zijn. Of is dat te veel gevraagd?

Laatste reacties

 • Peerke1


  De wereld is keihard. Er worden gewoonweg rechten gestolen bij bedrijven die er om wat voor reden dan ook er tijdelijk geen gebruik van maken. De meest stomme regels worden er voor in het leven geroepen inklusief een heel leger ambtenaren.

 • ohzo

  Verbazigngwekkend: waarom is een intensivering van de productie per dier, slecht voor het dierwelzijn? Jullie eigen journalisten hangen van subjectiviteit aan elkaar.

 • rmw

  Inderdaad Ohzo, hoge produktie is juist vakmanschap en TOP dierwelzijn!! Ga is bij Jos Knoef kijken, kan elke boer wat van leren! Je moet je juist zorgen maken om de groep die qua produktie ver achterblijft..., wat gaat daar mis?

 • alco1

  Toch een keer volledig met je eens rmw.

 • priems

  Laad koeboer fosaat van varkens en kippenboeren kopen en invullen als rundvee

 • dommelje

  blijf eens jezelf inplaats van de buurman achterna hollen, hier de eerste boeren al overspannen van te veel vee(schuld)

 • frl


  Dierrechten lost niets op, dan kun je nog fosfaat rijk voeren en blijft de fosfaat produktie hoog, fosfaat gekoppeld aan grond is beter.

  Ik heb zelf 1 gve per ha (30)fosfaattoestand LAAG en wil graag nog verdubbelen.

  Dan mag ik straks wel mest van mijn intensieve buurman aanvoeren,maar zelf de koeien niet houden.

  En als ik dan straks van ellende mijn grond aan de intensieve buurman  verkoop, mag hij die grond voor fosfaat wel volledig benutten DAT KAN TOCH NIET.

  Dierrechten nu invoeren is nog te veel gebaseerd op melkqoutum de rustige groeiers en diegene die in grond geinvesteerd hebben zijn dan de pineut DIEGENE DIE GROND HEEFT MOET TEN ALLE TIJDEN HET RECHT HEBBEN OM DIE GROND TE BENUTTEN.

   

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.