Commentaar

2760 x bekeken 1 reactie

Geef dieven geen kans op boerenbedrijf

Bewustwording is een eerste belangrijke stap tegen inbraak en diefstal. En tref dan maatregelen.

Veel boeren hebben last van diefstal en ­inbraak. Bij één op de vijf is weleens diesel gestolen, om maar wat te noemen. Een derde heeft wel eens te maken gehad met inbraak. Er zijn voorbeelden van brutaal gestolen trekkers, duur gereedschap, zelfs zaaigoed blijkt niet veilig, evenmin als vee in de wei. Naast financiële schade is er de soms fnuikender psychische schade, het aangetaste gevoel van veiligheid.

Subsidie voor preventie en beveiliging
Het ministerie van Justitie geeft nu subsidie voor preventie en beveiliging op een aantal bedrijven. Een veel groter aantal boeren moet zich bewust worden van de gevaren, en er hun bedrijf tegen wapenen.

Vooral bewustwording is belangrijk. Daarna is het makkelijk om effectieve preventieve maatregelen te bedenken. Sleutels uit de trekker, bewegingsmelders op erf en in schuren, slot op de dieseltank, schuren en loodsen op slot als er niet wordt gewerkt, een degelijk hek. Dat bedenken is echt geen rocket science; eerder een kwestie van een reële kijk op de wereld om je heen, samen met ­gezond boerenverstand.

Dure werktuigen uitrusten met chip of gps
Een fase verder is het chippen of met gps uitrusten van dure werktuigen. Wordt een gechipt werktuig verplaatst buiten werktijd, dan krijgt de eigenaar direct een melding. Met gps is de machine bovendien te volgen. In de wegenbouw wordt deze techniek al breed toegepast. Daar werden complete rupskranen gestolen en waren minigravers en -shovels gewild roofgoed geworden.
Dat vraagt een investering van honderden euro’s voor chippen tot rond € 1.500 per machine voor gps-systemen. Maar die komt deels weer terug in de vorm van een korting op de verzekeringspremie. Voor grote (loon)bedrijven geldt verder dat het kunnen volgen van machines uit planningsoogpunt interessant is.

Je opwinden over de verloedering van de maatschappij, over normvervaging en de slecht functionerende politie helpt niet. Maatregelen nemen wel. De gelegenheid schept de dief. En gelegenheden zijn er op het platteland nog 
altijd volop.

Eén reactie

  • koestal

    shovels en groene zitmaaiers zijn ook  roofgoed !

Of registreer je om te kunnen reageren.