Redactieblog

11 reacties

Dijksma, dierrechten en de markt

Met de nieuwe veewet heeft mevrouw Dijksma zelf een versnelde fosfaatproductie bewerkstelligd.

Door de relatie grond en dieren te formuleren, zoals dat in april is gebeurd met de acceptatie van 20 kilogram fosfaatoverschot, was te voorzien dat boeren de latente ruimte zouden gaan opvullen. Eigenlijk, voor de extensieve boeren was het een uitnodiging om meer dieren te gaan houden. Op zich merkwaardig, het ministerie wil wat doen, met instemming van de sector, om grondgebondenheid invulling te gaan geven. Daarna schuift mevrouw Dijksma met het introduceren van de veewet, de referentie voor dieren van 13 januari 2013, toen zij de mogelijke introductie heeft afgekondigd van dierrechten, naar geheel 2013 en 1014. Menig boer heeft onder het juk van de toen aangekondigde dierrechtenoptie al meer vee aangehouden en dit is ook nog zeker gestimuleerd door de goede melkprijs en het einde van kwotumtijdperk.

Dan wijst de staatssecretaris de sector op haar verantwoordelijkheid en het collectief denkt: dat geldt voor een ieder, maar meer voor de buurman dan voor mij. Ook naar de veevoer sector wordt voor vermindering van fosfaat gewezen, die doet ook wat, haar voerfosfaatreductie, wordt overgecompenseerd door het goede ruwvoer met dito fosfaat afgelopen jaar. Dijksma heeft dus voor het berekenen van de fosfaatreferentie instabiliteit veroorzaakt en dat doet ze nu weer: de al benoemde onduidelijkheid over de referentieperiode voor het berekenen, en dan bij de fosfaataanwendingsnormen al voortbordurend op de nieuwe lagere normen. Als pleister op de wond introduceert zij dan 20 kilogram fosfaatoverschot per hectare.

De  grondprijzen vliegen omhoog, omdat men denkt daarmee ruimte voor dieren te kunnen kopen. Zeer binnenkort worden dierrechten geïntroduceerd om de fosfaatproductie te kunnen reguleren. Het dilemma voor Dijksma is na haar veewet van april: welke referentie kan ze nu rechtvaardig nemen. Ze mag mijns inziens de extensievere boeren hun ontwikkelingsruimte niet ontnemen. Een grote warboel, waarvoor de staatssecretaris ook nog wordt gewaardeerd. Dierrechten en een schijngrondgebondenheid, nutteloze bureaucratie.

Sharon zou de Kringloopwijzer uit bedrijfstechnisch en milieutechnisch oogpunt stevig moeten neerzetten, management en marktwerking doen de rest.

Laatste reacties

 • tikka


  melkveerechten is gewoon het uiteindelijke doel geweest. Ik ben wel benieuwd hoe de regering omgaat met extensieve melkveebedrijven die over voldoende grond beschikken om alle mest na eventuele groei zelf te plaatsen.

  De weg van grootschalige veevoeder import en grootschalige mest ver- en bewerking en koeien die niet buiten komen lijkt mij niet de door de regering gewenste toekomst.

 • varkenshouder1


  Geen probleem als je voldoende grond hebt, maar die zijn er steeds minder.

  De overheid dient na deze ingeslagen weg snel te zorgen dat mestverwerking realiseerbaar is en samen met de sector naar geschikte locaties te zoeken. Dat is het resultaat van Sharons beleid.

 • rmw

  Straks wordt je laatste Quotum nog maatgevend...

 • j.verstraten1

  Goede column Jan.

 • porky 1


  dat krijg je ervan als je iemand zonder verstand van zaken op de bok zet en ieder zag het al aankomen dat de boel zou ontsporen

 • Mozes

  Ook bij invoering van dierrechten voor melkvee blijft wettelijk verplichte grondgebondenheid noodzakelijk om ongewenste vormen van melkveehouderij te voorkomen. 

 • schoonvelde


  Een zeer juist verhaal Jan,   de betrokken instanties hebben er met zijn allen een zooitje van gemaakt.  Op dit moment zijn er geen handvaten waarop gestuurd kan worden.

 • simpel boerke

  Mozes, straks is uitbreiding alleen mogelijk door aankoop van melkveerechten, aankoop of huur van grond en 100% verwerking van de mest.  Stapeling van regelgeving noemen ze dat. Hopelijk blijft het bij 100% grondgebonden groei waarbij efficiënte fosfaatproductie beloond wordt. (Bex of kringloop).

 • frl


  Fosfaatreferentie 2013 gebruiken is het eerlijkst,extensieve boeren kunnen dan nog groeien tot 0 fosfaat overschot,het kan niet zo zijn dat extensieve wel mest mag aanvoeren maar zelf de koeien niet mag houden.

  Met de fosfaatreferentie zijn intensieve al bevoordeeld,zij deden mest bij extensieve (op papier)op de grond,maar hebben nu wel een hogere referentie.

  als de extensieve nu zelf de grond weer benut wordt die grond eigenlijk dubbel gebruikt,ja dan komt het ook niet goed.

  dus extensieve groeien tot 0 overshot is er dan nog te veel fosfaat dan korten op referentie tot er evenwicht is.

 • GCK

  De kringloopwijzer is een goed instrument voor het melkveemanagement, maar totaal ongewenst als verplicht onderdeel of basis van wetgeving. Iedereen weet dat er veel mogelijkheden zijn van sjoemelen met de kringloopwijzer en dat is een verkeerd uitgangspunt. Bovendien is het een erg dure vorm van bedrijfsvoering, omdat je alles moet laten analyseren en opmeten (door dure gecertificeerde jongens) en je wordt verder totaal afhankelijk van de mengvoerindustrie, omdat je alleen goedgekeurde voeders mag gebruiken.

 • koestal

  Ze maakt het veel te ingewikkeld,zeg gewoon zoveel GVE per ha ,klaar uit

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.