Commentaar

32 reacties

Neonicotinoïden en bijen

Neonicotinoïden zijn toch niet dé oorzaak van problemen met de bijenstand. Wetenschappers van de Easac, de Academies van Wetenschappen in Europese Unie, geven dat toe.

De honingbij is een landbouwhuisdier waarvan het wel en wee door veel factoren wordt beïnvloed. Deze bestrijdingsmiddelen kunnen niet de enige boosdoener zijn, stellen de gezaghebbende wetenschappers nu vast in een overzichtsstudie naar de effecten van neonicotinoïden.

Daarmee is de discussie niet voorbij, integendeel. De aandacht verlegt zich nu naar andere dieren die 'ecosysteemdiensten' leveren aan de landbouw, zoals hommels, vlinders en wilde bijen. Er zou wel overtuigend bewijs zijn dat déze dieren lijden onder het gebruik van zaaigoed dat preventief behandeld is met neonicotinoïden.

Geen misverstand, het gaat hier over een serieuze zaak. Gewassen die bestuiving nodig hebben, zijn sterk afhankelijk van hun natuurlijke omgeving. De waarde van biodiversiteit is groot. Achteruitgang van bestuivers is een probleem.

Maar de onderzoekers laden de verdenking op zich dat ze hoe dan ook willen aantonen dat 'neonics' slecht zijn. Lukt het niet op de ene manier - via de bijen -  dan maar op de andere - via de hommel. Daar komt bij dat ze een stap verder gaan dan een weergave van de stand van de wetenschappelijke kennis. Twee van de vier hoofdconclusies van het rapport zijn eigenlijk principiële uitspraken over het Europese middelenbeleid, en gaan niet over wat er aan de hand is in de natuur.

Dit heeft veel weg van activistische wetenschap. En dat is niet altijd de meest overtuigende.

Laatste reacties

 • vael


  het is niet altijd de meest overtuigende wetenschap die alle aandacht krijgt, en aandacht scoort in de politiek, dus hier zijn we nog niet klaar mee!

 • Mozes

  <em>'Activistische </em>wetenschap'. Dát is nou precies mijn bezwaar tegen al die milieuonderzoeken. Wij hebben belang bij onafhankelijke BETROUWBARE onderzoekers die alleen waarheidsvinding als doel hebben.
  Als milieuonderzoekers betrouwbaar zijn zullen gesignaleerde milieuproblemen ook veel meer serieus genomen worden. 

 • alco1

  Het is steeds het zelfde: 'De beste stuurlui staan aan wal'.
  Het voorbeeld geven hoe het wel moet zou respect afdwingen, maar daarbij bljift men altijd in gebreke.
  Men kent geen enkele verantwoordelijkheid.

 • W Geverink

  Health Canada is voor zover ik weet een onafhankelijke overheidsinstantie die onderzoek heeft gedaan naar bijensterfte. Google: Update on Neonicotinoid Pesticides and Bee Health. 

 • PetervanKempen


  Activistische wetenschap heeft nederland al tot ontwikkelingsland gemaakt.

  Zie de jaarlijkse vernietiging van bodemleven in de toplaag van weide gronden met erbij de dood van miljoenen dieren door wettelijk verplicht gestelde mestinjectie. Ook die wet is op basis van deze activistische wetenschap tot stand gekomen. Het blijkt nu dat ONBEWEZEN was dat ammoniak uitstoot in die mate door boeren kwam en al helemaal dat dit injecteren dat zou keren. De onderzoekers, die dat vaststelden, zijn inmiddels 'koudgezet', het mocht niet in het proefstuk van de studenten worden geschreven. Ondertussen, is het kwaad al vele jaren geschied en gaat gewoon door. Dit selectief 'bewijs' tot wet drammen van links gaat nu aardig richting dictatuur, waarin een boer bij voorbaat de slechterik is, wat ie ook doet. Eng, een ander woord heb ik er niet voor.

 • trijnie

  Peter vanKempen, waarom krijgt Links altijd de schuld van dingendie jullie niet zinnen?

  Op bouwland wordt veelal niet geinjecteerd en hoe is het daar met het bodemleven?

 • agro1


  hoe gaat de mest dan op bouwland?? ketsplaat misschien???

 • ohzo

  Met de kruiwagen...

 • somporn

  Nee,met een <em>emmer en een schepje</em>!!!!!

 • PetervanKempen


  TSja, Trijnie heeft hier geen weerwoord op he,  en dan krijg je dit, ontkenning van slecht nieuws voor de eigen parochie noemen we dat.

  Draaien en konkelen helpt niet: Die verplichte mest injectie met kletsverhal over ammoniak uitstoot  is afkomstig uit de geitewollen sokken hoek en berust niet op concreet bewezen feiten. Zoals zoveel anti boer wetgeving. Neem de stikstof neeslag, totaal onbewezen dat boeren bedrijven daarvan de grote veroorzakers zijn, en totaal buiten proportie met de BEWEZEN veel grotere impact van steden vol geitewillen sokken en hun boekenwijsheid over natuur.

  98 % daarvan lult links en gedraagt zich rechts, goedkoop en veel te veel  eten kopen,  veel weggooien, en van de 'winst' vaak met de auto en het vliegtuig erop uit.

  Koop een boom voor je syndroom en klaar is kees.

  Lekker simpel , dat wel. Maar goed, 80%  van die linkse sokken club is ook lekker simpel en dan ben je het gauw met elkaar eens, toch?

 • somporn

  Ze zijn goed in het na lullen van een ander zonder dat men zelf nadenkt.
  Als alle boeren zijn weggepest en alles komt uit het omliggende buitenland of uit USA (chloorkip)dan is alles veel beter.Dat er dan niets meer te sturen valt is dan jammer want dan is het heel simpel,dit of niets.
  Dan hebben de multinationals je helemaal in de greep en komen er voedsel prijzen die dan menig NL niet meer zal kunnen betalen.
  Maar ja,berouw komt na de zonde,alleen is er dan geen weg terug.
  Een wijs mens zal de NL boer in zijn armen en hart sluiten en samen werken aan een goed en eerlijk product dat betaalbaar is en een goed inkomen voor de boer waarborgt.Verstand komt met de jaren,dus laten we hopen dat het in toekomst beter zal worden en dat men nadenkt ipv dat de leugen en de waan van de dag regeert. 

 • A1967

  Even een vraagje, de zooi die de nl landbouw de laatste jaren over zich uitgestrooid krijgt is dat onder een links of rechts kabinet,  volgens mij wordt het beleid toch echt door het kabinet bepaal.

 • alco1

  Er wordt niets door een kabinet bepaald. Het wordt slechts gedeeltelijk door een kabinet ingebracht.
  De tweede kamer bepaald of er iets door komt of verworpen wordt.
  Democratie heet dat en dan krijgen vooral opmaak en emotie voorstellen de meeste aanhang.

 • ohzo

  Onder door WD, Natuurmonumenten en aanverwante gesubsidieerde non-sense clubjes wordt een en ander aangewakkerd A1967

 • W Geverink

  In de tussentijd zijn we er nog steeds niet achter wat neonicotinoiden presies doen met bijen en andere insecten en het bodemleven. In het oosten van Canada lijkt de zaadbehandeling met dit product en de stof die er af komt bij het zaaien van mais en soya sterfte te veroorzaken bij de bijen. In het westen wordt met het zelfde product het Canola zaad behandeld en lijkt het op de bijen geen invloed te hebben. Waar rook is is vuur is het gezegde en ik denk dat een gedegen onafhankelijk onderzoek hier zeer zeker op de plaats is. De activistische wetenschap is daarbij geen hulp en emotie al helemaal niet. 

 • gerjan slingenbergh

  @Alco ik zou de school nog maar eens overdoen.

 • ohzo

  Waarom Gerjan? Alco heeft gelijk. Anders gesteld: het eerste jaar is coalitie jaar, dan 2 jaar de zaak bij elkaar houden om daarna weer kletsverhalen te houden voor de nieuwe verkiezingen. Geen enkele politicus is bezig met lange termijn denken. Geen enkele verkiezings belofte of partij programma wordt verwezenlijkt. Geen enkele minister heeft een opleiding voor het desbetreffende ministerie. 

 • A1967

  Ohzo dan lijkt u op een politicus, u draait er namelijk omheen.
  <div> </div>

 • ohzo

  Ik draai waar omheen?

 • gerjan slingenbergh

  @ ohzo Jij kunt zo bij Alco in de klas.

 • ohzo

  De klas wordt snel zeer vol, gerjan.. Ik denk dat veel mensen niet meer snappen waar de politiek mee bezig is. Ik leer graag elke dag.

 • alco1

  Ik ken Gerjan en ik zeg het wel vaker: Je kunt beter een beoordeling geven over de schrijver, dan over wat hij schrijft.

 • trijnie

  #Peter van kempen, zou het ook eens bij je op kunnen komen dat Trijnie soms nog eens wat anders te doen heeft dan om met een laptop in me'n handen te zitten.
  Er wordt hier verduveld slecht gelezen en ongelovelijk veel geklaagd en gemopperd.
  Alco heeft het over injecteren maar er wordt toch  ook wel op een andere manier gemest?
  Bij ons gaat de gier er gewoon bovenop.

 • leo,s vriend


  trijnie, dan zijn ze dus zwaar in overtreding

 • trijnie

  leo,s vriend dat noemt men slepen, de stralen mest gaan niet IN maar OP de grond en dat schijnt te mogen op veengrond. Ook gaat het in de achterlanden nog weleens met de ''waterval'' een oude boer die geen ander materieel heeft. Och, geen mens die zich er drukt overmaakt.
  Ik vind het veel erger als er chemische troep wordt gespoten bij windkracht 5.

 • ohzo

  Niemand die zich er druk over maakt??? Totdat de milieuhelicopter boven het veld vliegt.
  Sleepslangen mag wel op bouwland, om daarna met de cultuvator de zaak onder te werken.
  Je moet eens bij een veehouder een paar maanden in de trekker cabine gaan zitten ipv eerst laptoppen.

 • LUCTOR

  <h3>#23 24 25 26 Als jullie ergens op reageren zorg dan ook dat je met de materie op de hoogte bent. Er wordt nu al een tweetal jaar vrijstelling verleend voor het bovengronds uitrijden van mest voor diegene die aan de voorwaarden voldoet.</h3>

  Dus niks geen oude boer die geen ander materiaal heeft of in overtreding etc gewoon volgens de wet met de ketsplaat.

  En laten we met z,n allen gewoon eerlijk zijn alle chemie waar het ook voor wordt gebruikt al is het maar douche gel heeft altijd een bijwerking maar zolang er politici en andere gedelegeerden in de raad van bestuur treden van de multinationals zal dit altijd onder de dekmantel worden geschoven. Zolang het grote geld de dienst uitmaakt zal hier geen verandering in komen tenzij de gevolgen niet meer onder de dekmantel gehouden kunnen worden.

 • slutter

  Ga door Luctor..

 • ohzo

  Precies: volgens de voorwaarden en dus onderwerken. Welke een normale gang van zaken is op de meeste bedrijven. Daarom niet nodig om groot te schrijven.

 • LUCTOR


  #29 Ook op gras land ga naar RVO bovengronds mestuitrijden. Op bouwland dient in een werkgang worden bemest en onder gewerkt. Dus niet eerst met de sleepslang en later met de cultivator.

 • ohzo

  Dus luctor.. Niet met de ketsplaat.. Ik weet in bijzondere omstandigheden heeft men ontheffing.Misschien is het Deense systeem met direct aanzuren van de mest nog niet zo heel dom. Dat is een andere discussie.

 • trijnie

  Tjonge, als de agrariers het onderling niet eens weten....
  #Ohzo, wat moet ik op een trekker? Ik hoef maar om mij heen te kijken hoe agrariers te werk gaan.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.