Redactieblog

5 reacties

Neonicotinoïden

Voor een eenvoudig columnist is het allemaal knap mistig. Eind maart was er het bericht de bijensterfte veel minder is toe te schrijven aan het gebruik van neonicotinoïden dan meestal wordt aangenomen. Volgens een Amerikaans onderzoek zouden andere factoren minstens zo'n belangrijke rol spelen; iets wat diverse bijendeskundigen, onder andere van 'Wageningen', trouwens steeds hebben betoogd.

Ruim een week later verscheen echter een studie met als conclusie dat deze middelen niet alleen voor bijen, maar ook voor andere insecten en indirect voor vogels, 'ernstige negatieve effecten' hebben. Het een hoeft niet strijdig te zijn met het ander; het feit dat bij de bijensterfte meerdere oorzaken een rol spelen, sluit niet uit dat neonicotinoïden voor andere insecten een bedreiging vormen.

Laatstbedoeld rapport kwam van de gezamenlijke Academies van Wetenschappen in de EU; niet de eersten de besten, al zegt dat niet alles. Volgens de fabrikanten van de gewraakte middelen, die niet onbelangrijk zijn voor hun omzet, was dit onderzoek op zijn minst eenzijdig. Zo'n reactie valt te verwachten. Het is niet de eerste keer dat producenten proberen om studies, waarin de risico's van hun producten worden benadrukt, onderuit te halen; de sigarettenindustrie is een duidelijk voorbeeld. De officiële registratiestudies die de veiligheid van de neonicotinoïden zouden aantonen, blijven geheim vanwege bedrijfsbelangen. Dat bevordert de duidelijkheid niet.

De EU-commissie en staatssecretaris Dijksma denken opnieuw na over een verbod op neonicotinoïden. Daar valt wat voor te zeggen, maar de vraag is of aan de alternatieven voor deze middelen niet nog grotere bezwaren kleven. Dit dilemma onderstreept de noodzaak van een verdere  vermindering van de chemieafhankelijkheid. Tussen het midden van de jaren tachtig en het begin van deze eeuw ging het wat dat betreft de goede kant op, met een daling van het verbruik van chemische middelen van bijna 60%. Sindsdien is echter weer sprake van een stijging. De gangbare landbouw moet toch maar wat meer in de leer gaan bij de biologische teelt.

Laatste reacties

 • Ferm

  Interessant is dan te weten van waaruit de toelatingseisen tot stand komen. Waar gaat de staatssecretaris / wetgeving vanuit? Misschien leuk voor u collega Willem Bruil om daar eens in te duiken om zo de 'mist' voor velen onder ons wat te laten optrekken. Geeft dhr. bruil gelijk wat anders om handen dan ' koffie-tafel-praat' in zijn blogs.

 • alco1

  De laatste zin verraad uit welke hoek van Bruchem komt.
  Er wordt vergeten dat biologisch vaak 'beschermt'wordt door gangbaar. Zet allemaal maar eens biologisch naast elkaar.
  Worden alle producten biologisch verbouwd? Nee, waar we niet om middelen kunnen wordt daar geschrapt uit het areaal.
  Kan biologisch de wereld voeden? Iedereen zal zeggen er is overproductie, maar dat is al zo bij een paar procent teveel. Maar wat als met biologische tientallen procenten minder geproduceerd wordt.
  Iets verder nadenken zou ik zo zeggen. 

 • pietvanveghel@gmail.com

  <a title='Uilenspiegel over bijen' href='euleev.nl'>euleev.nl</a> Via deze site kunt u de Uilenspiegel over bijen (gratis) downloaden. Het is een 48 pagina's tellend rapport over de bijenvolken sterfte met verwijzing naar de meest vooraanstaande 318 wetenschappelijke studies. 
  De oorzaak van de bijensterfte is de internationale handel in koninginnen met een kleine staat, die lieve niet zwermende bijtjes opleveren; de import ook van varroa Jacobsoni, die gemuteerd is in varroa destructor; deze bijenbloedzuigende mijten doden de bijen niet direct; dat doen andere schurken in de bijenkast; de verzwakte bijen zijn een gemakkelijke prooi voor het DWVirus en Nosema. Virussen hebben ontdekt dat ze via de mijtenbeet nog gemakkelijker de bij kunnen infecteren. Ondertussen heeft er zich een nieuw evolutionair fenomeen voorgedaan; een virus uit het plantenrijk is overgestapt op het dieren rijk. Er heerst grote verontwaardiging onder wetenschappers over de recente publicaties van EASAC. Er word gewerkt aan een vernietigende reactie op wat wetenschappelijk broddelwerk genoemd word.

 • PetervanKempen


  Wij mogen toch wel hopenlijk in Europa vertrouwen op toelatingseisen?

  Of wordt nu gesteld dat die nep zijn. Interessante wending is dit. Alle geneesmiddelen gebaseerd op Nep? Ik denk toch van niet.EU is wel een ambtenarij maar geen zwijnerij denk ik nu nog steeds.

 • agro1


  peter, ambtenarij is zwijnerij, wakker worde joh!!!!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.