Redactieblog

27 reacties

Het einde van coöperatie ForFarmers

"Dapper van ForFarmers om de coöperatie met de beursgang definitief gedag te zeggen", zegt Hanna. "Een fusie met de echte coöperatie Agrifirm zat er toch niet in. Die krijgt nu de ruimte om via het coöperatieve principe heel Nederland te veroveren."

Interessant dat twee coöperaties zich zo verschillend ontwikkelen. Agrifirm legt steeds meer de nadruk op het wezen van de coöperatie:  als boeren samen werken aan een beter inkomen.

Daartegenover is ForFarmers gericht op groei. Nationaal en internationaal. Aandeelhouders en dividend staan centraal. Bij Agrifirm staat de boer en zijn inkomen centraal. Dat zijn duidelijk verschillende bedrijfsfilosofieën.

"We zullen zien hoe het zich ontwikkelt", zegt Hanna knikkend. "Coöperatief denkende leden van ForFarmers hebben kunnen het straks met de coöperatie Agrifirm proberen. Wij hebben nu de vrijheid. Die verschaft Forfarmers ons zelf met de beursgang. Maar vervreemdt zichzelf daarmee, net als de Rabo, van haar leden."

Hans vindt het een prima ontwikkeling: "Dat denken in hokjes om dingen onder het mom van coöperatie samen te doen, is niet meer van deze tijd. Prijs en kwaliteit zijn belangrijk. En dat weet ForFarmers net zo goed als Agrifirm. Het grote voordeel voor de leden van ForFarmers is dat we het kunnen uitproberen."

Kennelijk sta ik alleen in mijn standpunt dat coöperatie nog steeds de beste manier is voor de boer om doelen te bereiken. De boer alleen kan niets. Samen kan men sterk zijn. Dat hadden de oprichters van de coöperaties vroeger goed begrepen.

Het bewijs is er trouwens nog iedere dag. Coöperatie is de prijszetter. Kijk naar FrieslandCampina. Alle particuliere ondernemingen richten zich naar die prijs. Bij het veevoer wordt dat straks Agrifirm. Alle ogen zijn op Ton Loman en zijn mensen gericht. Die verdienen het dat er een toestroom van nieuwe leden en afnemers in Nederland komt. Dan kunnen ze met stijgende omzetten laten zien waar ze toe in staat zijn. Hun functie als prijszetter wordt in de toekomst steeds belangrijker.

Dat is echt boerenbelang.

Laatste reacties

 • John*

  de concurrentie en prijs/kwaliteit verhouding bepaald de prijs niveaus van de goederen.

 • Petervanzantvoort

  Ook de mate van winstgedrevenheid van een organisatie bepaald prijs van het produkten. Deze winstgedrevenheid is bij een beursgenoteerd bedrijf anders dan bij een goed werkende cooperatie.

 • Rip

  Boeren worden steeds groter en individualistischer. Daarom verdwijnt de cooperatieve gedachte. Op korte termijn is dat niet erg.Oplangere termijn krijgen we er spijt van. Voorbeeld is de Rabo,die de cooperatieve veren afschudde. Het werd een gewone bank met alle ellende vandien. Boeren staan echter niet meer centraal bij deze vroegere cooperatieve bank. Dat is een verlies. Dat kan zeker ook gebeuren bij Forfarmers.

 • mr X


  Ik ben benieuwd hoe cooperatief Nederland zich ontwikkeld. Of Agrifirm daarvoor de partij is, betwijfel ik. Persoonlijk zie ik meer heil in het verder ontwikkelen van de bestaande kleine(re) coöperaties ABZ, Rijnvallei/Agruniek, enz. Agrifirm staat te ver van de boeren af en heeft teveel onrust in de tent. Maar boeren moeten zelf het initiatief nemen en mee gaan praten. Produkten met goede prijs/kwaliteit en een deskundige ondersteuning.

   

 • Mozes


  Als je van mening bent dat het enigste recht van jou vrouw het aanrecht is, en je koopt voor haar een zo groot mogelijk aanrecht, dan heb je haar recht maximaal gediend.

  Als je van mening bent dat het enigste belang van de leden bij de coöperatie een koersstijging van de aandelen is, en je brengt de coöperatie naar de beurs, waar de koers het hoogste is, dan heb je het belang van de leden maximaal gediend. Welke leden bij Forfarmers hebben Markink en Ruumpol verteld dat koersstijging hun enigste belang is? Als koersstijging niet het eerste belang van de leden is in wiens belang is dit dan wel? Misschien het belang van Ruumpol, Markink en andere bestuurs en directieleden die de afgelopen jaren voor grote bedragen aan aandelen hebben gekocht?

 • Mozes


  Dat Forfarmers als coöperatie verloren gaat is een verlies maar geen onoverkomelijk verlies. Er zijn genoeg aanbieders die met elkaar concurreren waardoor de positie van de boer geen gevaar loopt.

  Een ramp voor ons veehouders ontstaat pas als FrieslandCampina als coöperatie verloren gaat. Een beursgenoteerde FC die maximaal rendement voor de aandeelhouders moet leveren zal de melkprijs gelijk stellen aan DOC of DMK. Cono heeft al moeite genoeg om de melk van de huidige leden op voldoende niveau te verwaarden en kan geen nieuwe leden gebruiken. Voor Rouveen en Deltamilk geldt hetzelfde. We zouden in dezelfde positie komen als de boeren in Groot-Brittannië en Frankrijk. Een aantal grote beurs genoteerde melkverwerkers die alle merken en de markt voor toegevoegde waarde producten in handen hebben. Daarnaast een aantal middelmatige of kleinere coöperaties die aan de onderkant van de markt opereren. De melkprijs wordt afgestemd op de slecht presterende coöperaties. De boeren zijn geheel machteloos: de beurs genoteerde bedrijven willen niet meer betalen en de coöperaties kunnen niet meer betalen.

  Nederland is het enigste land waar coöperaties op zuivelgebied zowel de merken als toegevoegde waarde markt in handen hebben. Hoeveel geld boeren na verloop van tijd ook in FC hebben zitten, het geld in FC laten zitten levert altijd meer op dan het eruit halen. 

 • agratax2

  De cirkel is rond. De cooperatie is uitgevonden om de vrije handel die de boeren financieel uitkleedde te beteugelen. Nu vinden de boeren bazen het tijd zich weer over te leveren aan de grillen van de handelaren. Toen de co-op's werden opgericht waren er nog tig hanelaren per dorp / provincie die elkaar beconcureerden en nu zijn er enkele multinationals over gebleven op de aardbol en wenden de boeren zich tot het soort rijken, die ze honderden jaren hebben verafschuwd vanwege de uitbuiting. Heeft Hans de jonge boer dan geen idee wat de gevolgen zullen zijn van enkele multinations die de dienst uitmaken op de aardbol.

 • joohoo

  Dat er klanten gaan vertrekken is zeker. Krachtvoer  en of kunstmest kun je ook colectief inkopen. Gesprekken over vertrekken worden nu angstvallig vermeden.

 • Tearpoal

  Het basis probleem is dat het doorsnee boerenbedrijf nog een gezinsbedrijf is.
  Deze is simpelweg niet opgewassen tegen tegen mulltinationals als forfarmers.
  Bij zowel Agrifirm als Forfarmers draait het om de bonus van het manageteam.
  Dit is leidend bij de keuze's die gemaakt worden. Voor veel melkveehouders zal dit rouw op hun dak vallen, gezien deze altijd zich prima konden redden door het handje op te houden in Brussel. Er gaat de komende paar jaar nog veel veranderen. Bovendien hebben de voerleveranciers de Nevedi, die beheerst wordt door de drie grote voerleveranciers, en dus er geen enkele concurrentie meer is op prijs.

 • zon

  De middelgrote cooperaties doen ook mee met hun zelfverrijking van personeel,directie.
  DE cao's zijn vrij luxe.
  De statuten zijn zo gemaakt dat eigen gewin voor gaat op de eventuele winstuitkering voor de boer.
  Hoe kan het dan dat ze anders allemaal zo rijk zijn?
  En als er probleempjes zijn dan gaat de kostprijs voor de boer direct omhoog.
  Bij een middelgrote coop uit het midden is in 2014 de marge tussen inkoop en verkoop t.o.v 2013 gelijk verhoogt om hun mislukte avontuurtjes mee te bekostigen.
  De boer betaalt dit,niet de bestuurders,directie of personeel.

 • Ad7

  Het probleem van een grote cooperatie is dat deze op de lange termijn een log apparaat word, en zolang ze nog voldoende omzet draaien vinden ze het wel prima! Elk jaar nabetaling op het voer dan zijn die boeren ook weer gelukkig. O,o wat zijn we toch goed bezig.

  Maar als de cooperatie zijn werk echt goed zou doen zou het dividend dat bij een beursgenoteerde onderneming normaal gesproken word uitgekeerd aan de aandeelhouders dan in de de financiele slagkracht van het bedrijf en/of in de prijs van het voer tot uiting komen. Als dat goed zou gebeuren dan hadden de vrije jongens het nakijken.

  Waarom nabetaling???! Dit doen ze al decenia lang! Als je dat toch al van te voren weet, stop dan deze nabetaling alvast in de voerprijs en doe daar nog een paar dubbeltjes vanaf (creeer je ook direct extra afzet) en zeg dan tegen je personeel dat de doelstelling voor komend jaar is om in ieder geval geen verlies te draaien, dan heb je de kans dat je personeel ook iets gedrevener word, want zelfvoldaanheid maakt lui!!

 • anton1937

  Iedere grote organisatie wordt een logge organisatie,kijk naar Philips etc.Ad 7. Naar de beurs gaan is bijna voor ieder bedrijf de doodssteek,kijk naar Hendrix via BP en Nutreco viel bijna het gordijn. Farm Farmers moet als coöperatie samengaan met Agrifirm of met ondersteuning van een groot financierder  op (eigen benen ) blijven bestaan. Het belang van de boeren is het beste gediend met stevige coöperatie.

 • Broer


  Goed verhaal en ook reactie van Mozes en Anton ben ik het mee eens.

  Maar je gaat nat als men een afzetcooperatie (FC) op één lijn stelt met een

  inkoopcooperatie (bijv. Agrifirm). De eerste heeft een afnameplicht van de melk en opereerd hierdoor 'melkgedreven'. Een inkoopcooperatie opereerd 'marktgedreven' en laat zich hierdoor makkelijker vergelijken met een particulier

  / beursgenoteerd bedrijf.

 • koestal

  Iedereen kan weg en terug bij For Farmers,vrijheid ,blijheid  je moet overal betalen  !

 • koestal

  Boeren kopen hun trekkers of machines ook niet bij de cooperatie,wat is het verschil ?

 • koestal

  De kwaliteit moet voorop staan

 • Mozes

  Als je mee wilt in de top moet je voldoende innovatief zijn. Daar is een bepaalde omvang voor nodig. Als coöperatie hoef je niet zelf alleen die omvang te hebben. Je kunt ook samenwerken met andere coöperaties. Zo was er al sinds jaar en dag de Schothorst: het onderzoekscentrum van de samenwerkende coöperaties. 

  Forfarmers moest zo nodig alleen een dergelijke omvang hebben. Talloze bedrijven in binnen en buitenland werden overgenomen. Men beschikte over veel kapitaal uit verschillende desinvesteringen.  Momenteel wordt nog maar 19% van het voer  geleverd aan leden. Als men het ledenbelang wil dienen door een zo laag mogelijke voerprijs te hanteren gaat 81% hiervan naar niet-leden. Het was dus beter om het ledenbelang te dienen via dividend op aandelen. Het aandelenbezit werd ook opengesteld voor niet-leden. Waardeontwikkeling van de aandelen werd het belangrijkste doel. De grootste waardeontwikkeling wordt gehaald waar de meeste kopers zijn: de aandelenbeurs. En zo kwam de coöperatie op de beurs terecht. 

 • Mozes

  Coöperaties zijn eens opgericht om de positie van de boer in de keten te versterken. Ze zorgden ervoor dat de boer een minder machteloze speelbal was op de inkoopmarkt voor grondstoffen en een minder machteloze positie had in de afzet van zijn producten. Maar ook coöperaties moeten een bepaalde omvang hebben om effectief te zijn. Er werd dus gefuseerd. Ook moet er geïnvesteerd worden in innovatie en ontwikkeling om bij de tijd te blijven. 

  Op een gegeven moment kan de situatie ontstaan dat een coöperatie vergeet waartoe zij bestaat. Waarom zij ooit is opgericht. Ze gaat het belang van de leden wat zij moet dienen anders definiëren. Het belang van het lid wordt niet meer gediend in zijn hoedanigheid als boer maar in zijn hoedanigheid als aandeelhouder. De coöperatie begint een eigen leven te leiden met een op zichzelf gericht belang. Het lid wordt alleen nog gekend als aandeelhouder, als boer is hij geworden tot een zakelijke tegenpartij. De coöperatie is geworden tot het monster van Frankenstein die een eigen leven gaat leiden en zich tegen zijn eigen schepper keert. De coöperatie verdwijnt uit handen van de boer die het ooit heeft opgericht om zijn positie in de keten te versterken. De coöperatie die geen coöperatie meer is gaat verder als een beursgenoteerde multinational en de boer keert weer terug naar een machteloze positie in de keten. 

 • Ad7

  @mozes: bij Forfarmers blijven de leden nabetaling ontvangen in de vorm van dividend, dus ledenbelang! Of je moet zo dom zijn geweest om je certificaten uit onvrede te verkopen maar dan doe je jezelf tekort, en is dat niet de schuld van de cooperatie.

  Het verschil met opschalen zoals het nu gebeurt zit hem in het feit dat de oorspronkelijke leden aandeelhouder zijn/blijven (zodat je nabetaling blijft ontvangen in de vorm van dividend). Mits je je certificaten/aandelen niet verkoopt al dan niet uit onvrede dan wel uit armoede (maar dan gooi je zelf de cooperatie weg).

  En als ForFarmers zijn klanten wil blijven houden zullen ze zichzelf niet uit de markt gaan prijzen.

 • agratax2

  Hoe we het ook wenden of keren de leden van een cooperatie blijven verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit gezamenlijke bedrijf. Lees ik in het commentaar 'De leden draaien op voor de misstappen van bestuur en leiding' Dan klopt dat, maar als het over belangrijke investeringen gaat, zullen de leden altijd gehoord moeten worden, stemmen zij dan voor zijn ze mede verantwoordlijk. Ik heb dan ook niets met de boeren klaagzang 'Wij moeten de verliezen betalen veroorzaakt door de miskleunen van de directie'. Laat de boeren op de vergadering hun mond open doen als ze twijfelen aan de investering waar bestuur en directie de goedkeuring voor vragen. Er zijn veel voorbeelden van dit soort miskleunen die de boeren met luid gejubbel hebben goedgekeurd, terwijl iedereen kon aanvoelen dat het een erg risico volle investering betrof. Die ettelijke jaren de kosten van de co-op beinvloedde en daarmee het inkomen van de leden.

 • Mozes

  @Ad7, lees mijn reacties #5 en #18 nog eens. 
  Wat is het doel waar de coöperatie voor is opgericht? 

 • abtje


  Mozes 18 is nu EXACT wat er bij Fc gebeurt. Er moeten leden weg, dus steeds strengere eisen aan de oprichters en grondleggers van het bedrijf. Zie je het niet of wil je het niet zien?

 • Mozes

  @abtje, je slaat de plank heel ver mis. De eisen op gebied van duurzaamheid ed hebben te maken met het doel de melk zo hoog mogelijk te verwaarden. 

  Waar jij het vandaan haalt dat er leden weg moeten is mij een raadsel. Op de voorjaarsbijeenkomst werd juist verteld dat men er over denkt nieuwe leden toe te laten. Dit alleen in België en Duitsland. In Nederland kan dat niet ivm de eisen van de mededingingsautoriteit. 
  In Duitsland is de helft van de boeren die melk leveren aan FC ook lid, de andere helft levert wel melk maar is geen lid. Ondertussen is wel het Landliebe merk het grootste zuivelmerk van Duitsland geworden. Alle Duitse leveranciers zijn nodig om de melk voor dit merk te leveren. Door de leveranciers lid te laten worden wordt dit veilig gesteld. Daarnaast kunnen de nieuwe leden bijdragen aan de financiering van de coöperatie. 

 • abtje


  Mozes, om de hete brij heendraaien is iik een kunst. Buitenlandse leden is prachtig voor de toekomst, maar de Fc roots liggen in Nederland. Dacht ik tenminste. Feit is dat Fc in ons land door de mededingingsautoriteit te groot word bevonden. En helaas hebben ze daar echt wel een punt. Niet op wereldschaal, maar wel in Nederland is een coop met 80% marktaandeel levensgevaarlijk.Want wat als er een soortgelijke schandaal plaatsvind zoals bij de coop Rabobank?

  Dan hebben niet alleen de Fc leveranciers een groot probleem, maar ook die 20% ander melkproducenten.

 • pelmolenlaan@hetnet.nl

  Vroeger is de C M C opgericht om dat de melk voor 3cent de liter (1930) weg moest  .door die CMC werd het toen wat beter.dat was de eerste coöperatie . Mijn vader die mede oprichter was zei altijd zodra de coop. Niet meer voor de boeren is moet je er mee stoppen.

 • Ad7

  @mozes: lees #11, als de cooperatie zijn werk goed doet, voeren we binnenkort weer allemaal  van Agrifirm!!

 • Mozes

  @Ad7, je toont een zeer beperkt begrip van het functioneren van een (grote) onderneming. 

  Vergelijk DOC eens met Cono of FC. Cono en FC betalen ongeveer hetzelfde uit. DOC zat afgelopen jaar 4,5 cent lager. Zijn ze bij DOC niet genoeg gedreven zoals jij stelt in reactie #11? Zijn ze niet scherp genoeg op kostprijs? Ik kan jou vertellen dat ze bij de kaasdivisie van FC op het gebied van kostprijs juist DOC als het grote voorbeeld zien waar zij zich op richten! Dat DOC zover achterblijft in melkprijs zit dus niet in kostprijs of gedrevenheid van het personeel. Om het achterblijven in melkprijs te begrijpen moet je je verdiepen in de markt, marktposities en vooral de mogelijkheid om marktposities in te nemen. We zien in de zuivel het paradoxale verschijnsel dat juist de allerkleinsten en de allergrootsten in staat zijn de beste marktposities in te nemen. Cono als kleinste en FC als grootste betalen het beste uit. DOC zit qua omvang er tussen in en betaalt het slechste uit. 
  Voor zover over jou reactie #11

  Over jou reactie #26: je gaat nog steeds voorbij aan mijn vraag waarom een coöperatie is opgericht. Wat het doel van een coöperatie is in relatie tot de boer. 

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.