Commentaar

2694 x bekeken 5 reacties

Aan de slag met mestverwerking

Varkenshouders betalen €19 tot €21 om een kuub mest af te zetten, rundveehouders €13 tot €15 per kuub. Dit is €1,00 tot €1,50 per kuub meer dan voorgaande jaren. Normaliter zakken de prijzen gedurende het uitrijseizoen; dit jaar niet.

Zulke torenhoge prijzen kwamen in vijftien jaar niet voor. De mestmarkt verloopt uiterst stroef. Het komt zelfs voor dat de mesthandelaar de mest niet eens komt ophalen. De kelders dreigen vol te blijven zitten.

Varkensmest delft in de concurrentieslag met rundveemest het onderspit. Veel akkerbouwers geven de voorkeur aan rundveemest vanwege de gunstige gehaltes.

Het alternatief mestverwerking is voor varkensmest al evenmin een uitweg. De installaties draaien op volle toeren. De bestaande verwerkingscapaciteit zit bomvol. Vooral in het Oosten is de situatie penibel, blijkt uit een belronde. In het Zuiden is meer capaciteit.

Hier wreekt zich de uiterst gevoelige discussie over mestverwerking. Er zijn voldoende initiatieven, maar deze komen niet echt van de grond. Veelal omwille van de lastige vergunningsprocedures, maar even zo vaak omdat varkenshouders zich niet langdurig willen binden aan een project.

Tot nu toe was afzet goedkoper dan verwerking. In tijden met krappe marges is de keuze dan snel gemaakt. De huidige situatie leert dat dit geen goede keuze meer is. De mestwereld zal niet drastisch veranderen. De varkenshouderij, maar ook de veehouderij, moet echt werk gaan maken van mestverwerking.

Laatste reacties

 • daan1908


  Komt  eraan .

 • leftturn

  zit niet vast op de vergunningen, maar vooral op de eindproducten/halffabrikaten die we maken. als we mest verwerken en de eindproducten noemen we nog steeds mest, schieten we er niet veel mee op.

 • agratax2

  Mest verwerken is nodig als we veehouderij willen behouden. de grootte vraag is 'Is mest verwerking rendabel te maken. Het maakt de veehouderij niet goedkoper en de afzet van het eindproduct zal zo moeten gebeuren dat de boer er het maximum voor krijgt. De kans is echter groot dat de handelaar met de winst van deze nieuwe grondstof gaat strijken en de boer net voldoende vangt om samen met het product, vlees en melk niet om te vallen. We kunnen op deze wijze de concurentie op de wereld markt niet aan. De Nederlandse veehouderij zou wel eens kunnen 'sterven in haar eigen schoonheid'.  

 • varkenshouder1


  Als het zo doorgaat krijgt agratax2 gelijk.  Wel jammer dat mest niet beter verwaard kan worden tot op heden terwijl er voldoende initiatieven en technieken voorhanden zijn.

 • l coumans

  ja daar heeft agratax2 toch wel een puntje  ten ondergaan aan je eigen schoonheid

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.