Commentaar

2 reacties

Vroeg zaaien, tijdig oogsten

Na de zachte winter moeten telers maximaal profiteren van een vroeg voorjaar. Wie vroeg zaait en poot, kan op tijd oogsten met minder teeltrisico's.

De bouwvoor verkeert in een opvallend goede conditie, zo blijkt na een inventarisatie in de belangrijkste akkerbouwregio's. Verrassend, want het heeft afgelopen winter nauwelijks gevroren. Na de zachte winter van 2014 was dat wel anders. Toen kwam de kleigrond qua structuur beroerd de winter uit. Het grote verschil met een jaar geleden is dat afgelopen herfst de oogst vroeg en onder ideale omstandigheden werd uitgevoerd. Hierdoor bleef de bodemstructuur gespaard. Volgens het KNMI was de afgelopen winter volstrekt normaal voor het huidige klimaat. Ofwel, wen er maar aan dat winterse vorstperiodes in de toekomst niet of nauwelijks meer zullen voorkomen.

Goede afwatering is de basis

Ook zonder vorst kan de bodemstructuur dus in puike conditie blijven, maar met als voorwaarde dat de bodem geen geweld wordt aangedaan. Een goede afwatering is hiervoor de basis. Dat ervaart menig akkerbouwer dit voorjaar aan den lijve na de forse buien in februari. Het ene perceel glinstert van het water dat in de bovenlaag blijft hangen, terwijl een naburig perceel het water zonder moeite kwijt kan.

Veranderend klimaat verlengt groeiseizoen

Met het veranderende klimaat wijzigt de wijze van telen in de akkerbouw. Het belangrijkste is de verlenging van het groeiseizoen. Dat levert hogere kilo-opbrengsten. Daardoor had 2014 een superoogst. Maar het betekent ook dat veel telers in het najaar zo lang mogelijk wachten met oogsten tot de laatste kilo's zijn gegroeid. Gevolg: zware oogstmachines banjeren door zompig land. De teler belandt in een negatieve spiraal. Zijn grond herstelt nauwelijks of niet in het milde klimaat, waardoor hij in het voorjaar pas laat geschikt is voor poten of zaaien.

Vroeg zaaien vergt doorlatende bodemstructuur

Het groeiseizoen moet juist aan het begin worden verlengd. Voor een vroege start is een doorlatende bodemstructuur scherprechter. Dat geeft een betere groei, dus een betere mineralenbenutting. Ook is de lichtintensiteit in het voorjaar hoger dan in het najaar, waardoor er per dag meer groeit. Kortom, wie vroeg zaait en poot, kan ook tijdig oogsten met minder teeltrisico's.

Laatste reacties

  • agratax2

    Een verlengd groeiseizoen levert een grotere oogst op. Prachtig voor de boer die kikt op Kilogrammen / Tonnen. Maar is het voor de boer die graag een vette winst haalt wel zo goed? We zien steeds weer dat een goede opbrengst leidt tot lage prijzen en dat deze lage prijzen een slechte start zijn voor het volgende jaar. Wie vaart dan ook wel bij een goed groeiseizoen? Juist de handel en verwerkend eindustrie, zij zullen hun prijzen en kwaliteiteisen direct aanpassen als een >overproductie< in zicht komt.

  • pinkeltje

    Ik vind het prima. Veel kilo's, lekker goedkoop eten. Zo kom je de crisis door. Anderzijds, zonder gekheid, hoewel de sector alleen belang heeft bij lage opbrengsten en hoge prijzen zit er voor de individuele teler niks anders op dan te gaan voor een optimale opbrengst. En dan maar hopen dat het bij de collega's mislukt.

Of registreer je om te kunnen reageren.