Commentaar

Verkiezingsuitslag is geen reden voor pessimisme

De verkiezingsuitslag stemt optimistisch, maar de winst gaat naar de beste onderhandelaars.

Het politieke landschap versnippert nog verder. Dat is het eerste wat opvalt na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is niet iets om blij van te worden. Kiezers worden wispelturiger en laten zich op basis van de vele kieswijzers alle kanten op sturen. Daarbij heeft onvrede als belangrijkste drijfveer de plaats ingenomen van overtuiging.

Meerderheid vormen wordt lastig

Gevolg is dat het steeds lastiger wordt meerderheden te smeden. Dat wreekt zich in de eerste plaats in de Eerste Kamer. De basis van het kabinet in de Senaat is nog smaller geworden, er moet nóg meer onderhandeld worden. Dit is slecht voor de daadkracht van de regering. En dat is niet goed voor het ondernemersklimaat. Bij duidelijke spelregels is iedereen gebaat.

PVDA-achterban pikt compromissen met VVD niet
Kijk naar het getreuzel met de regels voor grondgebonden melkveehouderij. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het niet aangedurfd vóór de verkiezingen kleur te bekennen. Met de nieuwe samenstelling van de Kamer wordt het nog moeilijker deze en andere kwesties te regelen. Dat is ironisch. Dijksma’s partij, de PvdA, lijkt nou juist slachtoffer te zijn geworden van de eigen strategie om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. De compromissen die de partij wel moest sluiten met de VVD zijn door de achterban niet gepikt.

Coalities die boer ruimte bieden om te ondernemen

De ruimte die de grootste verliezer achterlaat wordt voor een deel ingenomen door het CDA, dat weer heus met de VVD wedijvert om de gunst van boeren. Vooral in de provinciale besturen liggen door de verschuivingen mooie kansen voor coalities die boeren ruimte bieden te ondernemen. Daartegenover staat evenwel winst van de Partij voor de Dieren, wat de regionale discussies over de veehouderij zal aanscherpen.

Sleutelpartij D66 kan boer kansen bieden
Veel hangt af van de opstelling van sleutelpartijen, D66 voorop. Hopelijk laten de liberaal-democraten zich vooral zien als partij van de innovatie, en minder als partij van stadse fratsen. Dan is er al met al geen reden om pessimistisch te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.