Commentaar

Pootgoed- en consumptietelers moeten meer informatie uitwisselen

Om het vertrouwen tussen pootgoedleverancier en ontvanger te verstevigen is transparantie nodig.

Komende weken gaat weer voor kapitalen aan pootaardappelen de grond in. Pas weken na het poten blijkt of het gewas gezond en egaal op komt. Als na een maand blijkt dat niet alle aardappelen bovenkomen, is het leed geleden.

De consumptieteler moet dan de financiële schade incasseren. In het ergste geval is dat meer dan € 8.000 per hectare. Als hij hierdoor zijn leverplicht niet kan nakomen, ondervinden ook aardappelverwerkers schade. Dat ondervond coöperatie Nedato in 2012. Ruim 8 procent van de 15.000 ton pootgoed voor de Nedato-telers voldeed niet aan de normen van het NAK-certificaat. De gerespecteerde keuringsdienst NAK moest diep door het stof.

Betere borging van pootgoedkwaliteit
Sinds het kordate optreden van Nedato heeft de NAK de controle flink aangescherpt, tot aan het moment van verladen op het bedrijf van de pootgoedteler. Ook belangrijk is dat de poot- en consumptietelers sindsdien samen in gesprek zijn voor een betere borging van de pootgoedkwaliteit.
Alleen een strengere keuring is niet genoeg. Om het vertrouwen tussen pootgoedleverancier en ontvanger te verstevigen is transparantie nodig. Soms zijn gebreken aan het pootgoed verborgen. Alleen met een goede documentatie kunnen oorzaken worden opgespoord. Hoe is het pootgoed bewaard? Is het voldoende opgewarmd voor afleveren? Op welke datum is het loof gedood? Al deze informatie heeft invloed op de kwaliteit van de consumptieteelt.
Informatie bundelen in een plantenpaspoort

Veel informatie heeft de moderne pootgoedteler al digitaal. Het is een kleine stap deze te bundelen in een plantenpaspoort dat bij het pootgoed hoort te zitten. Als tegenprestatie leggen consumptietelers nauwkeurig vast wat zij met het pootgoed hebben gedaan vanaf het aflevermoment. Zo ontstaat wederzijds vertrouwen. Mocht het misgaan, dan kan een onafhankelijke mediator terugvallen op betrouwbare documentatie bij beide partijen.
Op de lange termijn hebben pootgoedteler en consumptieteler baat bij een sterke aardappelsector. En de basis van een sterke aardappelketen is gezond pootgoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.