Commentaar

1 reactie

Regie houden bij uitbraak varkenspest

Terecht staat communicatie bij een uitbraak van klassieke varkenspest of mond- en klauwzeer in het top 3-lijstje van knelpunten. De beeldvorming is cruciaal voor draagvlak onder boeren, maar zeker zo belangrijk voor begrip in de samenleving. Het is tegelijkertijd een schier onmogelijke opgave om regie houden. In de tijd van twitter, facebook, instagram, et cetera vliegen feiten, geruchten, emoties en reacties alle kanten op. En niet altijd in de gewenste richting.

Een eerlijk en helder verhaal is veelal het beste advies. Feiten zijn feiten, hoe vervelend ook. Vertel het verhaal waar het hapert, maar ook hoe dit komt, en waar boer en burger zelf een factor zijn.

In dat verhaal hoort dan ook het plan van aanpak, met de inspanningen om knelpunten aan te pakken. Want knelpunten zijn er wel degelijk, stelt LEI Wageningen UR in een onderzoek vast. Met name in de varkenshouderij schort het aan reservecapaciteit. Bedrijven moeten volgens de regels zes weken hun biggen kunnen opvangen. Die ruimte is er niet. Ook niet bij mesters. Bijna een derde van de biggen gaat normaal gesproken de grens over, en die is dan veelal dicht. Bij alle oplossingsrichtingen doemen wettelijke kaders, welzijns- en/of ethische problemen op.

De sector moet er nu mee aan de slag; voor zichzelf maar ook voor het maatschappelijk draagvlak straks als het zover komt. De ondertekening van het convenant Diergezondheidsfonds (naar verluid binnen enkele weken) is daarvoor een goede aftrap.

Eén reactie

  • w v gemert


    Bij de kleine en soms negatieve marges is een reserve leegstand voor 6 weken geen haalbare kaart. Dit uitgangspunt moeten we verlaten het is niet realitische, onbetaalbaar en daardoor niet uitvoerbaar en geen draagvlak. Zoeken naar andere oplossingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.